STRAJK NAUCZYCIELI

8 kwietnia 2019
Od 8 kwietnia 2019 r. rozpoczął się strajk nauczycieli realizujących zajęcia w budynku Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach. Nauczyciele, których głównym miejscem pracy jest Publiczne Przedszkole w Wietrzychowicach oraz Szkoła w Jadownikach Mokrych nie strajkują.

5 kwietnia br. Pan Tomasz Banek wójt Gminy Wietrzychowice spotkał się z Panią Jadwigą Łucarz Dyrektorem ZSP w Wietrzychowicach w celu omówienia planu pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wietrzychowicach.
Pani Dyrektor zapewniła, iż pomimo strajku w poniedziałek i we wtorek dzieci będą miały zapewnioną opiekę.
Ponadto egzaminy zewnętrzne (dla gimnazjalistów oraz dla ósmej klasy) odbędą się zgodnie z planem.

KOMISJA GOSPODARCZA JEDNOGŁOŚNIE ZA USYTUOWANIEM MOSTU NA GRANICY WIETRZYCHOWICE-SIKORZYCE

2 kwietnia 2019

W dniu 29.03.2019 roku  na posiedzeniu  komisji budżetu finansów i polityki gospodarczej Wójt Gminy pan Tomasz Banek przedstawił 3 warianty lokalizacji mostu na rzece Dunajec.

Wariant 1 zakładał budowę mostu na granicy Wietrzychowic i Sikorzyc (w niedalekiej odległości od stacji benzynowej na końcu Wietrzychowic, blisko Sikorzyc). (MAPA-W1)

Wariant 2 zakładał budowę mostu w niewielkiej odległości od rampy wyjazdowej z promu w Wietrzychowicach. (MAPA-W2)

Wariant nr 3 zakładał budowę mostu w dłuższej odległości od rampy wyjazdowej w Pasiece Otfinowskiej (bliżej Przybysławic) w niewielkiej odległości od stacji benzynowej w Otfinowie.(MAPA-W3)

Wariant 1 został jednogłośnie przyjęty przez członków tej komisji.

 

DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

1 kwietnia 2019

Gminna Komisja Wyborcza w Wietrzychowicach

ADRES SIEDZIBY:

Urząd Gminy w Wietrzychowicach,

33-270 Wietrzychowice 19,

Sala narad – pokój nr 16, I piętro

NR TELEFONU / NR FAX: 14 641-80-45

ADRES E-MAIL: gmina@wietrzychowice.pl

DYŻURY:

 • 01.04.2019 r. w godz. od 7.30 do 17.00
 • 02.04.2019 r. w godz. od 7.30 do 15.30
 • 03.04.2019 r. w godz. od 7.30 do 15.30
 • 04.04.2019 r. w godz. od 7.30 do 15.30
 • 05.04.2019 r. w godz. od 7.30 do 14.00
 • 08.04.2019 r. w godz. od 7.30 do 17.00
 • 09.04.2019 r. w godz. od 7.30 do 15.30
 • 10.04.2019 r. w godz. od 7.30 do 15.30
 • 11.04.2019 r. w godz. od 7.30 do 15.30
 • 12.04.2019 r. w godz. od 7.30 do 14.00
 • 15.04.2019 r. w godz. od 7.30 do 17.00
 • 16.04.2019 r. w godz. od 7.30 do 15.30

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

28 marca 2019

Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn: Budowa ścieżki rowerowej wraz z rozbiórką istniejącej i budową nowej wiaty przystankowej oraz budowę wiaty zadaszonej z elementami małej architektury oraz oświetlenia – na części działek nr 446, 748, i 814 w miejscowości Miechowice Wielkie, dla zadania: „Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego – Trasy Rowerowe Podgórza”.


Klub seniora zaprasza na wystawę

22 marca 2019

Klub Seniora w Miechowicach Wielkich serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na wystawę artystyczną.

Wystawa będzie otwarta od 25.03.2019 r.  do 30.04.2019 r. w dniach: poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 10:00-15:00.

Na wystawie prezentowane będą rękodzieła wykonane przez Seniorów: między innymi: obrazy na szkle, wyroby z bibuły, sznurka robótki szydełkowe i inne, ponadto jeden z uczestników Pan Stanisław Majcher udostępni  obrazy swojego autorstwa.