OSTRZEŻENIE

21 września 2017

Ostrzeżenie meteorologiczne dla województwa małopolskiego

Intensywne opady deszczu

W związku z prognozowanymi intensywnymi, opadami deszczu w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewany jest wzrost poziomu wody w górnej części strefy stanów średnich i do dolnej części strefy stanów wysokich.

Zjawisko charakteryzować się będzie zmienną intensywnością i występować może do godz. 20:00 dnia 22.09.2017 r.

Prawdopodobieństwo: 90%

W związku z występującymi opadami deszczu informacje o stanie poziomów rzek można sprawdzać na stronie:
http://monitor.pogodynka.pl/#station/hydro/150200170

MIESZKAŃCY SOŁECTWA WIETRZYCHOWICE PODJĘLI WAŻNĄ DECYZJE DLA WSI I DLA GMINY

20 września 2017

W związku z faktem, iż do Urzędu Gminy Wietrzychowice wpłynęło pismo od inwestora, który chciał wybudować stacje paliw z częścią gastronomiczną na terenie sołectwa Wietrzychowice, a konkretnie na części działki na której jest targowisko (13ar z 59ar) Wójt Gminy poprosił Panią sołtys Wietrzychowic o zorganizowanie zebrania wiejskiego w tej sprawie. (więcej…)

PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJĘ ZADANIA: „WSPIERANIE OPIEKI NAD MIEJSCAMI PAMIĘCI I TRWAŁYMI UPAMIĘTNIENIAMI W KRAJU”

15 września 2017

15 września br. została podpisana umowa między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Wójtem Gminy Wietrzychowice, dotycząca dofinansowania zadania „Prowadzenie pracy budowlano konserwatorskich przy Cmentarzu Nr 255 z I wojny światowej w Wietrzychowicach”, w ramach programu „Wspierania opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Przyznane środki finansowe  Ministra opiewają na kwotę 60.000 złotych, reszta sumy w kwocie  65.460 zł pochodzi od Wojewody Małopolskiego.

SZKOŁY W GMINIE WIETRZYCHOWICE PRZYGOTOWANE NA NOWY ROK SZKOLNY

1 września 2017

Zgodnie z ustawami podpisanymi przez Prezydenta RP, zostały wprowadzone zmiany w oświacie.  Od 1 września 2017 roku uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie gimnazjów. W roku szkolnym 2018/2019 gimnazja opuści ostatni rocznik dzieci z klas III.

W ramach tych zmian w Gminie Wietrzychowice została przeprowadzona reforma, która przebiegła w sposób spokojny oraz racjonalny. Od 1 września 2017r wszystkie szkoły z terenu Gminy Wietrzychowice wchodzą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zarządzanego przez jednego dyrektora, dwóch wicedyrektorów i kierownika. Publiczne Gimnazjum w Miechowicach Wielkich będzie kształciło uczniów do 2019r., po czym zostanie przekształcone w Dom Kultury, który będzie zarządzany przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wietrzychowicach.
W związku z wprowadzoną reformą oraz pomimo niżu demograficznego należy podkreślić, iż żaden z nauczycieli nie stracił pracy. Kontynuowane jest zapewnienie dzieciom w szkołach opieki psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

W okresie wakacyjnym dokonano następujących remontów:

– w Szkole Podstawowej  w Wietrzychowicach: wyremontowano korytarz poprzez położenie tarketu na podłodze, dodatkowo wyrównano i pomalowano ściany, przygotowano nowy pokój pedagoga oraz sale fizyczno-chemiczną z częścią magazynową, wymalowano 2 sale dydaktyczne oraz dla jednej zakupiono nowe meble, zastąpiono starą kuchenkę gazową z kuchni nową oraz zakupiono i powieszono nowe firanki w jadalni
–   w Szkole Podstawowej w Jadownikach Mokrych – pomalowano 3 sale dydaktyczne, zakupiono nowe ławki i krzesła dla uczniów z klas 1-3.

Więcej o przygotowaniu do nowego roku szkolnego można zobaczyć w materiałach „Tygodnika Miasto i Ludzie”:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=268&v=1LXmC-VUZk8,

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=p39HVpGzuSI

 

ZABYTKI GMINY WIETRZYCHOWICE NA PORTALU MALOPOLSKA.PRZYJEDZTU.PL

31 sierpnia 2017

Od niedawna atrakcyjne obiekty z naszej gminy są obecne na stronie internetowej: malopolska.przyjedztu.pl oraz darmowej aplikacji „Zabytki Powiatu Tarnowskiego”. Aplikacja na telefon umożliwia nam podgląd zabytków w pobliżu miejsca, którego się znajdujemy oraz daje możliwość nawigacji do wybranego obiektu.

Portal udostępnia położenie okolicznych kościołów, cmentarza, krzyży i figur przydrożnych oraz dzwonnicy. Dodatkowo zawiera wiele interesujących informacji oraz zdjęć obiektów. Zachęcamy do zapoznania się ze stroną, czy też aplikacją.