POZYSKANO ŚRODKI NA PLAC ZABAW DO DEMBLINA

16 listopada 2017

Stowarzyszenie „Demblinanki” w tym tygodniu podpisało w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie umowę na dofinansowanie do „Budowy placu zabaw, zlokalizowanego na działce nr 110 w miejscowości Demblin”. Wartość zadania to 60 475,51 zł, a znaczna część tej kwoty, bo aż 50 000 zł (82,68 %) to dotacja z Unii Europejskiej.
Termin realizacji inwestycji to 2018r.

To kolejny już projekt, który będzie realizowany przez Stowarzyszenie „Demblinanki”. Tym razem wniosek na dotacje do budowy placu zabaw został złożony do Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień Tarnowa”, a ostatecznie zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski w Krakowie.
Celem projektu jest wzrost dostępu do obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wykorzystującej potencjał terenowy obszaru, miejsc aktywnego spędzania czasu wolnego na powietrzu.

Umowę na dofinansowanie podpisywały ze strony stowarzyszenia Pani Agnieszka Kuska Prezes Stowarzyszenia oraz Pani Łucja Gądek Skarbnik Stowarzyszenia. Urząd Marszałkowski reprezentował Pan Grzegorz Brach Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich.

Gratulujemy  i życzymy dalszych sukcesów!

ROZPOCZĘTO REMONT CMENTARZA Z I WOJNY ŚWIATOWEJ W WIETRZYCHOWICACH

10 listopada 2017

Od 6 listopada 2017r. rozpoczęto remont Cmentarza z I Wojny Światowej w Wietrzychowicach. W pierwszej kolejności zajęto się mocno zniszczonym ogrodzeniem. Ponadto zabezpieczono krzyż znajdujący się w centralnym miejscu cmentarza.
Efekt pracy można zobaczyć na załączonych zdjęciach

WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE GOŚCIEM W TARNOWSKIEJ.TV

9 listopada 2017

8 listopada br. Wójt Gminy Wietrzychowice Pan Tomasz Banek był gościem programu „Raport regionu”. W wywiadzie poruszono m.in. tematy remontów  budynków na terenie gminy, pozyskanych środkach finansowych na remont cmentarza z I wojny światowej oraz renowacje targowiska.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem filmowym poniżej:

POWSTANIE NOWOCZESNE TARGOWISKO W WIETRZYCHOWICACH

9 listopada 2017

Z wielką przyjemnością informujemy, iż wniosek złożony przez Gminę Wietrzychowice został bardzo wysoko oceniony przez Urząd Marszałkowski w Krakowie, wskutek czego nasza gmina znalazła się w gronie dziewięciu w Małopolsce, które dzięki środkom unijnym stworzą nowoczesne targowisko.

W dniach od 3 kwietnia do 31 maja 2017 r. trwał nabór wniosków na przyznanie pomocy operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Po dokonaniu oceny złożonych zgłoszeń  Gminie Wietrzychowice przyznano dofinansowanie na inwestycję, która będzie opiewać na kwotę: 855 061,63 zł (544 075zł to kwota dofinansowania, a 310 986,63zł to wkład własny). Przebudowa placu targowego na działce nr 448 w Wietrzychowicach będzie możliwa w 2018 roku.

Więcej informacji poniżej:

http://www.prow.malopolska.pl/wiadomosci/dziewiec-nowoczesnych-targowisk-w-malopolsce