INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2 sierpnia 2018

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.  z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje że w dniu 2 sierpnia 2018 r. o godzinie 9.15 w Urzędzie Gminy Wietrzychowice dokonano otwarcia ofert dotyczących przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Wietrzychowice”.


Do pobrania pełna treść informacji:

Ogłoszenie o nowym naborze

2 sierpnia 2018

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:
-rozwoju rynków zbytu produktów lokalnych
(dowiedz się więcej o naborze nr 3/2018/0W)

Informacja dla producentów rolnych

2 sierpnia 2018

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, iż w dniach od 1 do 31 sierpnia 2018 roku producenci rolni posiadający użytki rolne na terenie Gminy Wietrzychowice mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski wraz z fakturami z okresu 1 luty 2018 – 31 lipiec 2018  można składać w pokoju nr 2 lub w sekretariacie Urzędu Gminy Wietrzychowice.

W przypadku większej ilości faktur dla czytelności wniosku prosimy o wypełnienie załącznika „Zestawienie faktur do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2018 roku”.

W załączeniu:

  1. formularz do pomocy publicznej
  2. Procedura_zwrotu_2018
  3. Wniosek zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  4. Zestawienie faktur

ODBIÓR TECHNICZNY BOISKA W JADOWNIKACH MOKRYCH

1 sierpnia 2018

Pod koniec ubiegłego tygodnia nastąpił odbiór techniczny boiska przy szkole w Jadownikach Mokrych w ramach projektu MAŁOPOLSKIE BOISKA.

Od 1 sierpnia br. boisko będzie udostępnione do gry i będzie w fazie testów.
W drugiej połowie sierpnia nastąpi oficjalny odbiór boiska.

Docelowo boisko będzie służyło do realizacji zajęć z wychowania fizycznego oraz zostanie udostępnione popołudniami do gry:
– w piłkę nożną,
– w siatkówkę,
– w koszykówkę,
tylko pod nadzorem opiekunów tego obiektu.

 

ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

30 lipca 2018

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania oraz celem jednoczesnego upamiętnienia 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu  1 sierpnia 2018 r. o godz. 17.00 nadany zostanie sygnał alarmowy (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe).