Edukacyjna Gmina Małopolski – głosowanie

8 października 2019

W plebiscycie organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy ruszyło głosowanie. Potrwa do 21 października i pomoże wyłonić samorząd, który zdobędzie Grand Prix “Edukacyjna Gmina Małopolski 2019”.

Wejdź na stronę:
http://glosuj.pociagdokariery.pl/quizzer
Kliknij zdjęcie „GMINA WIETRZYCHOWICE”, zaznacz pole (na dole strony) „Nie jestem robotem” i kliknij w przycisk „Oddaj głos”.

Pamiętaj, że możesz oddać łącznie 5 głosów dziennie.

 

Zawiadomienie o śmierci i pogrzebie śp. Czesława Kozłowskiego

7 października 2019

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 7 października 2019 r.

zmarł nasz kolega i wieloletni Kierownik Zakładu Eksploatacji

Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach

CZESŁAW KOZŁOWSKI.


Z rodziną oraz wszystkimi bliskimi zmarłego łączymy się w bólu

i składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

Wójt Gminy Wietrzychowice

/-/ Tomasz Banek

oraz pracownicy Urzędu Gminy w Wietrzychowicach

i Jednostek organizacyjnych Gminy Wietrzychowice


Uroczystości pogrzebowe odbędą się

w dniu 9 października 2019 r. (tj. środa)

w Kościele Parafialnym w Jadownikach Mokrych.

 

O godz. 12.30 rozpocznie się Różaniec w intencji Zmarłego,

a o godz. 13.00 Msza Św., po której nastąpi odprowadzenie

na miejsce wiecznego spoczynku. 

Odsłonięcie tablicy podkreślającej zasługi Mariana Czyżyckiego

7 października 2019

Dziękujemy Panu lek. med. Marianowi Czyżyckiemu za jego prace oraz zbudowanie fundamentów służby zdrowia w Gminie Wietrzychowice. W piątek odsłonięto tablice pamiątkową w Ośrodku Zdrowia w Wietrzychowicach. Tablica jest przypomnieniem zaangażowania i pracy lek. med. Mariana Czyżyckiego na rzecz mieszkańców w Gminie Wietrzychowice.
Dzięki jego inicjatywie powstał Dom Zdrowia, który był oddziałem szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej, zbudowano aptekę, Ośrodek Zdrowia.
Dziękuję wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie i swoją obecnością uczcili zasługi honorowego obywatela Gminy Wietrzychowice lek. med. Mariana Czyżyckiego.

Podczas wydarzenia była obecna telewizja Tarnowska.tv:

ZESTAW POMPOWY ZA 85 000 ZŁ PRZEKAZANY DLA OSP MIECHOWICE MAŁE

5 października 2019

Gmina Wietrzychowice przystąpiła do konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019” mającego na celu udzielenie pomocy finansowej przez Województwo Małopolskie dla gmin na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego i otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 20.000,00 zł. Dotacja została przekazana jednostce OSP w Miechowicach Małych, która zakupiła agregat pompowy przewoźny o wydajności min. 4645 l/min, w celu podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz jakości pracy strażaków za łączną kwotę 85.000,00 zł.

Projekt został współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego – 20.000,00 zł, jak również ze środków pochodzących z budżetu Gminy Wietrzychowice.

Uroczyste przekazanie agregatu pompowego nastąpiło w  dniu 5 października 2019 roku w Wietrzychowicach, w obecności Radnego Województwa Małopolskiego Pana Wojciecha Skrucha, Wójta Gminy Wietrzychowice Pana Tomasza Banka oraz Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej Pana Ryszarda Kuczka.

 

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy

2 października 2019

30 sierpnia 2019 r. w Tarnowie powstał Międzywojewódzki Cech Kominiarzy. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do osoby oferującej usługi kominiarskie, można sprawę zgłosić do cechu, który sprawdzi wiarygodność i potwierdzi kwalifikacje kominiarskie, czeladnicze lub mistrzowskie.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy ma na celu współpracę z instytucjami władzy publicznej oraz organizacjami technicznymi i społecznymi. Rekomenduje i nadzoruje kominiarzy będących jego członkami. Cech ma za zadanie stać na straży przestrzegania „Kodeksu etycznego i dobrych praktyk kominiarskich” oraz prowadzenie edukacji społecznej.


ŚCIEŻKA ROWEROWA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ODEBRANA

1 października 2019

Została oficjalnie odebrana ścieżka rowerowa łącząca Miechowice Wielkie z Wietrzychowicami o wartości około 600 000 zł.
Ścieżka rowerowa została zrealizowana dzięki projektowi unijnemu „Trasy Rowerowe Pogórza”. Gmina Wietrzychowice złożyła projekt przy współpracy z Tarnowska Organizacją Turystyczną w Tarnowie.

Dofinansowanie unijne to, aż 63,3%.
Dziękuję pięknie za ogromne wsparcie Panu Wojciechowski Skruchowi Przewodniczącemu Komisji Budżetu i Radnemu Województwa Małopolskiego.

Dziękuję ślicznie Panu Marcinowi Palach Prezesowi TOT Tarnów oraz Panu Janowi Czaja.

Dziękuję całemu Zarządowi Urzędu Marszałkowskiego na czele z Panem Marszałkiem Witoldem Kozłowskiemu.
Wicemarszałkom Województwa Małopolskiego:
– Pani Annie Pieczarce,
– Panu Łukaszowi Smółce,
– Panu Tomaszowi Urynowiczowi,
– Pani Marcie Malec-Lech.

Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Tarnowie na czele z Panem Romanem Łucarzem Starostą Tarnowskim za wsparcie kwotą ponad 45 000 zł.

Dziękujemy pracownikom Urzędu Gminy w Wietrzychowicach za świetnie wykonaną pracę.

W załączeniu materiał filmowy: