BANK ŻYWNOŚCI – ŻYWNOŚĆ DLA POTRZEBUJĄCYCH ZA DARMO

27 stycznia 2020

 

 

 

 

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Gmina Wietrzychowice w wyniku podjętej współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie, dnia 27 stycznia 2020 r. otrzymała kolejną partię produktów żywnościowych w ramach Podprogramu 2019.

Lista produktów:

 • groszek z marchewką,
 • fasola biała,
 • koncentrat pomidorowy,
 • buraczki wiórki,
 • powidła śliwkowe,
 • makaron jajeczny,
 • ryż biały,
 •  mleko UHT,
 • szynka drobiowa,
 • pasztet wieprzowy,
 • cukier biały,
 • olej rzepakowy.

.

Produkty będą wydawane w dniach od 27.01.2020 r do 31.01.2020 r w godzinach pracy urzędu.

 

 

 

SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

27 stycznia 2020

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność  wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami, uruchomił SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby z Niepełnosprawnościami, a także jednostki działające na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami mogą elektronicznie składać wnioski dotyczące wsparcia finansowego ze środków PFRON. System ten umożliwia Osobom z Niepełnosprawnościami i podmiotom działającym na ich rzecz szybki i sprawny proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. Jednocześnie pozwala na sprawną weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinasowań i co też ważne badanie skuteczności wydatkowania środków PFRON.

W załączeniu szczegółowe informacje

SOW 

INFORMACJA dotycząca składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

23 stycznia 2020

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że  zgodnie z uchwałą nr XIII/115/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie  Gminy Wietrzychowice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2019 r. poz. 9915), ulega zmianie sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację należy złożyć  w siedzibie Urzędu Gminy Wietrzychowice w terminie od 1 lutego 2020 r. do 21 lutego 2020 r.


Do pobrania:

INFORMACJA O ZASADACH KORZYSTANIA Z KANALIZACJI SANITARNEJ

17 stycznia 2020

Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach informuje:

NAJCZĘSTSZĄ PRZYCZYNĄ ZATKANIA LUB AWARII SĄ WRZUCANE DO KANALIZACJI ODPADY, KTÓRE SĄ NIEDOZWOLONE:

 • pieluchy, podpaski, tampony, chusteczki nawilżone dla niemowląt, bandaże, ręczniki papierowe, ściereczki kuchenne, gąbki, patyczki do uszu, szmaty, butelki, końcówki do mopa itp. – zbijają się w zwartą masę i tworzą zwarte sploty uniemożliwiające przepływ ścieków;
 • odpady budowlane, piasek, żwir, tynk, gips, resztki styropianu itp. – osiadają na dnie rur kanalizacyjnych tworząc zwarte, trudne do usunięcia zatory;
 • środki chemiczne, lekarstwa, farby itp. – zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczania;
 • igły medyczne –  stanowią one ogromne zagrożenie dla pracowników sieci kanalizacyjnej. Najczęściej są niewidoczne, mogą przebić rękawice i boleśnie ukłuć, powodując ryzyko zakażenia np. wirusem HIV czy żółtaczką,
 • tłuszcze i oleje – tężeją w rurach i zmniejszają ich średnice. To przyspiesza konieczność remontu sieci kanalizacyjnej w budynku;
 • resztki jedzenia – powodują zatory i namnażanie się szczurów.

WYŻEJ WYMIENIONE  ODPADY ZNALEZIONE PODCZAS UDRAŻNIANIA KANALIZACJI MOGĄ BYĆ POWODEM OBCIĄŻENIA MIESZKAŃCA KOSZTAMI UDRAŻNIANIA I CZYSZCZENIA SIECI KANALIZACYJNEJ.

ODPADY TE NALEŻY UMIESZCZAĆ W ODPOWIEDNICH KOSZACH NA ODPADY KOMUNALNE.

PAMIĘTAJ!

Koszty usuwania awarii i naprawy urządzeń kanalizacyjnych wpływają na cenę ścieków.

Cofające się ścieki zalewają piwnice, ogród lub ulicę, powodując duże straty materialne i zanieczyszczenie środowiska.Do pobrania:

Zawiadomienie o śmierci i pogrzebie śp. Mariana Czyżyckiego

14 stycznia 2020

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,

że w dniu 13 stycznia 2020 r. zmarł powszechnie znany i szanowany,

Honorowy Obywatel Gminy Wietrzychowice

lek. med. MARIAN CZYŻYCKI.


Z rodziną oraz wszystkimi bliskimi zmarłego łączymy się w bólu

i składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

Wójt Gminy Wietrzychowice

/-/ Tomasz Banek

oraz pracownicy Urzędu Gminy w Wietrzychowicach

i Jednostek organizacyjnych Gminy Wietrzychowice