Informacja z otwarcia ofert

9 sierpnia 2018

Informacja z otwarcia ofert w dniu 9 sierpnia 2018 godz. 915

Zadanie: Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Wietrzychowice

Komisja w składzie:

Iwona Nowak- Przewodniczący Komisji

Ala Szewczyk- sekretarz Komisji

Robert Śpiewak- członek Komisji

 

W załączniku:

  1. INFROMACJA Z OTWARCIA OFERT

Odbiór techniczny prac remontowych na cmentarzu

7 sierpnia 2018

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że dniu 02.08.2018 r. odbył się techniczny odbiór prac przy wykonaniu zadania pn. „Remont cmentarza wojennego nr 255 w Wietrzychowicach”. Środki finansowe Gmina Wietrzychowice pozyskała od Wojewody Małopolskiego. Natomiast oficjalny odbiór końcowy odbędzie się w późniejszym terminie.

WYNIKI POSTĘPOWANIA

6 sierpnia 2018

Nazwa zamówienia: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Wietrzychowice – część I i II”.

Zamawiający  Gmina Wietrzychowice, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm., zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsze wybrane zostały oferty złożone przez SEBI – KOM Sabina Krupa 32-822 Strzelce Wielkie 44.

Cześć I, miejscowość Wietrzychowice:

  • cena: 198 663,97 zł
  • okres gwarancji i rękojmi: 84 miesiące

Cześć II, miejscowość Demblin:

  • cena: 143 652,56 zł
  • okres gwarancji i rękojmi: 84 miesiące

Do pobrania pełna treść informacji:

Wystartował konkurs FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE – POŁUDNIE! Można zdobyć mały grant na lokalną inicjatywę!

3 sierpnia 2018

16 lipca 2018 ruszył nabór projektów do konkursu „FIO Małopolska Lokalnie Południe”, w ramach którego organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą otrzymać małe granty na realizację lokalnych inicjatyw lub/i rozwój organizacji. Nabór projektów od 16 lipca potrwa przez 30 dni.

W ramach programu będzie można składać projekty na działania angażujące lokalną społeczność na rzecz dobra wspólnego oraz na rozwój młodej organizacji pozarządowej – działania związane z przygotowaniem i realizacją zadań strategicznych oraz bieżącą działalnością organizacji.

więcej szczegółów na: