Rozpoczęcie audytu energetycznego w gminie Wietrzychowice

13 czerwca 2018

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, iż w dniach 15 i 19 czerwca 2018 na terenie Jadownik Mokrych rozpoczną swoją pracę audytorzy, dokonujący oceny energetycznej domów, poprzedzającej uzyskanie dofinansowania na wymianę pieca.

Audytorzy powinni mieć przy sobie upoważnienie wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Audyt wykonywany jest nieodpłatnie i dotyczy dofinansowania wymiany pieców na paliwo stałe oraz gazowe.

Przeprowadzenie audytu jest warunkiem przystąpienia do programu ograniczenia emisji – wymiany dotychczasowego nie ekologicznego źródła ciepła na nowy.

Mieszkańcy mają prawo do wylegitymowania osoby, którą wpuszczają do swojego domu. W przypadku wątpliwości co do tożsamości audytora dane można potwierdzić w Urzędzie Gminy Wietrzychowice pod numerem (14) 6418045 wew. 22.

Oceny energetyczne będą wykonywane sukcesywnie w kolejnych miejscowościach gminy Wietrzychowice, o czym będziemy na bieżąco informować na stronie internetowej Urzędu Gminy Wietrzychowice.

Wykonana ocena energetyczna umożliwi mieszkańcowi zapoznanie się z warunkami jakie powinien spełniać budynek w celu uzyskania dofinansowania do wymiany pieca, a także wskaże ewentualny zakres rzeczowy i finansowy koniecznych do wykonania prac termomodernizacyjnych.

W celu przeprowadzenia audytu energetycznego należy:

  • umożliwić audytorowi przeprowadzenie wizji lokalnej budynku, w tym wykonanie dokumentacji fotograficznej obecnego źródła ciepła, systemu rozprowadzenia ciepła po budynku, zasobnika ciepłej wody użytkowej, jeśli jest w budynku, ścian zewnętrznych, okien itp.
  • udostępnić audytorom wgląd do posiadanej dokumentacji projektowej budynku,
  • po wykonaniu oceny przez audytora ustalić z audytorem zakres prac termomodernizacyjnych koniecznych do wykonania w budynku,
  • potwierdzić podpisem zakres prac, zalecenia itp.

Przeprowadzenie audytu nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania. Wszelkie prace związane z wymianą pieca mogą zostać rozpoczęte dopiero po podpisaniu umowy z gminą.


Do pobrania:

ZAPROSZENIE

12 czerwca 2018

Stowarzyszenie Miechowice Małe zaprasza do wzięcia udziału w V Memoriale Pułkownika Władysława Kabata, który odbędzie się w dniach 16-17 czerwca 2018 r. w Miechowicach Małych. Wydarzenie realizowane jest dzięki wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, w partnerstwie: Wójta Gminy Wietrzychowice, Powiatu Tarnowski, Gminnego Ośrodka Kultury w Wietrzychowicach, Fundacji „Dowolnie na koń”, Fundacji Humanites – Sztuka Wychowania oraz Stowarzyszenia Sportowego SOKÓŁ Tarnów.


Poniżej szczegóły wydarzenia:

KONCERT CHARYTATYWNY W WIETRZYCHOWICACH DLA JUSTYNY DRĄG- 15 CZERWCA 2018

10 czerwca 2018

Zapraszamy na koncert charytatywny dla Justyny Drąg, który odbędzie się 15 czerwca na stadionie w Wietrzychowicach.
Pomagajmy – DOBRO WRACA Z PODWÓJNĄ SIŁĄ

Justyna Drąg z Białej pod Tarnowem choruje na złośliwego guza mózgu o nazwie pineoblastoma. Jedyną szansą na ocalenie jej życia jest kuracja w Monterrey. Leczenie mogło się rozpocząć dzięki wsparciu wielu osób. Aby je kontynuować, potrzebna jest jednak dalsza pomoc.

Czytaj więcej: http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/tarnow/a/justyna-jest-juz-w-meksyku-i-przeszla-pierwsza-chemioterapie-ale-ciagle-potrzebuje-pomocy,13106247/

Serdecznie zapraszamy!

Liczymy na Państwa wsparcie!

 

 

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki przekaże prawie 280 000 zł dofinansowania dla Gminy Wietrzychowice do budowy czterech Otwartych Stef Aktywności

7 czerwca 2018

Gmina Wietrzychowice pozyskała 279 900 zł dofinansowania do budowy czterech Otwartych Stref Aktywności (OSA – ogrodzony plac zabaw i siłownia zewnętrzna z częścią rekreacyjną)

Zgodnie z projektem OSA powstanie do października 2018r:
– w Wietrzychowicach – przy Szkole Podstawowej
– w Miechowicach Wielkich – na działce gminnej niedaleko zbiornika pożarowego,
– w Miechowicach Małych – koło Domu Kultury
– w Sikorzycach – na działce gminnej na wprost Domu Ludowego

 

Gmina Wietrzychowice otrzymała dofinansowanie na remont zabytkowej kapliczki w Miechowicach Małych

7 czerwca 2018

Gmina Wietrzychowice w ramach konkursu KAPLICZKI MAŁOPOLSKI_2018 otrzymała dofinansowanie na remont zabytkowej kapliczki słupowej na cmentarzu wojennym z I Wojny Światowej
w Miechowicach Małych w kwocie 7.000,00 zł, całość inwestycji wyniesie 22.240,02 zł. Remont wykonany zostanie ze środków Gminy Wietrzychowice i Województwa Małopolskiego w 2018 r. Umowa na remont zabytkowej kapliczki słupowej zostanie podpisana w najbliższym czasie. Planowany termin wykonania inwestycji to 28.09.2018 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

6 czerwca 2018

Zamawiający – Gmina Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19 – informuje  że  zamówienie publiczne pn: „Remont pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych” zostaje unieważnione  ponieważ, w/w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Wietrzychowice dn. 06.06.2018 r.

Wójt Gminy Wietrzychowice

/ – / mgr Tomasz Banek


Do pobrania pełna treść przedmiotowej informacji: