informacja

5 kwietnia 2018

Urząd Gminy informuje, iż nie odebrane w dniu 4 kwietnia 2018 r. roku odpady gabarytowe-głównie zużyte opony będą odbierane w piątek 6 kwietnia 2018 od godziny 6 rano.

Nowa polityka informacyjna i struktura organizacyjna w zadaniu koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i wychowawczych

4 kwietnia 2018

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie informuje, że związku z realizacją zadań dotyczących koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych od 3 kwietnia 2018r. wprowadzone zostaną zmiany w zakresie uzyskiwania informacji i możliwości kontaktu telefonicznego i osobistego:

  1. Wnioskodawcy są informowani o możliwości uzyskania wszystkich informacji o potrzebnych dokumentach i pomocy urzędników przy kompletowaniu dokumentacji i/lub uzupełnianiu wniosków w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej lub Urzędach Gmin. Wnioskodawcy nie są wzywani do złożenia wyjaśnień i/lub osobistego stawiennictwa w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Zebranie całości dokumentacji na etapie składania wniosku w gminie spowoduje, że wniosek jest rozpatrywany sprawniej, bez prowadzenia dodatkowej korespondencji w sprawie.
  2. 2. W dalszym ciągu informację o stanie sprawy o ustalenie koordynacji można uzyskać za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
    w Krakowie.
  3. Uruchomiona jest specjalna infolinia dla wnioskodawców nr tel. 12 430 29 73. Po podaniu numeru pesel można będzie uzyskać informacje o dacie wpływu wniosku, statusie sprawy oraz lokalizacji wpływu wniosku. Infolinia umożliwia uzyskanie informacji dla Mieszkańców całej Małopolski, bez względu na to, czy sprawa prowadzona jest w Krakowie czy w Delegaturach
    w Tarnowie lub Nowym Sączu. Pozostałe dotychczasowe numery telefonów dostępne dla wnioskodawców w Tarnowie i Nowym Sączu nie będą już dostępne.
  4. W razie potrzeby osobistego kontaktu przyjmujemy wnioskodawców w poniedziałki
    w godz.14.00 – 17.00 oraz od wtorku do piątku w godz.8.00 – 11.00 :

– w Krakowie – przy ul. Lea 112,

– w Nowym Sączu – przy ul. Jagiellońskiej 52,

– w Tarnowie – przy al. Solidarności 5-9

Informujemy Państwa, że podział terytorialny zadań pomiędzy poszczególnymi oddziałami
w dalszym ciągu pozostaje niezmieniony:

– Oddział do Spraw Koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych w Krakowie realizuje sprawy dotyczące mieszkańców powiatów: krakowskiego, grodzkiego, krakowskiego ziemskiego, chrzanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, wadowickiego, wielickiego;

– Oddział do Spraw Koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych w Nowym Sączu realizuje sprawy dotyczące mieszkańców powiatów: nowosądeckiego, grodzkiego, nowosądeckiego ziemskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego;

– Oddział do Spraw Koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych w Tarnowie realizuje sprawy dotyczące mieszkańców powiatów: tarnowskiego, grodzkiego, tarnowskiego ziemskiego, bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

30 marca 2018

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)   Zamawiający informuje że w dniu 30 lutego 2018 r. o godzinie  10.15 w Urzędzie Gminy Wietrzychowice dokonano otwarcia ofert dotyczących przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa  boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Jadownikach Mokrych”.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  wynosi: 385 000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt  pięć tysięcy złotych 00/100). (więcej…)

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

30 marca 2018

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć szczere życzenia, aby świąteczny czas był przepełniony odpoczynkiem, który doda sił, a nadchodząca wiosna wypełniła słońcem życie osobiste i zawodowe. (więcej…)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

30 marca 2018

Zamawiający informuje że w dniu 30 marca 2018 r. o godzinie  9.15 w Urzędzie Gminy Wietrzychowice dokonano otwarcia ofert dotyczących zamówienia publicznego pn: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania „Przebudowa boiska  szkolnego przy Szkole Podstawowej w Jadownikach Mokrych”.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy  pięćset  złotych  00/100). (więcej…)

informacja

30 marca 2018

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, iż Urząd Gminy Wietrzychowice w dniu 30 marca 2018 r. jest czynny do godziny 12:00.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.