Remont odcinka drogi gminnej 202824K „Miechowice Wielkie przez Wieś” w m. Miechowice Wielkie w km 1+514-2+114

14 października 2019

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 możliwy był remont odcinka drogi gminnej 202824K „Miechowice Wielkie przez Wieś” w m. Miechowice Wielkie w km 1+514-2+114. Zadanie zrealizowano dzięki dofinansowaniu z Rządowego Programu Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania ze środków Funduszu wyniosła 83 000,00 zł.

Na istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego, uzupełniono ubytki, wykonano warstwę podbudowy z kruszywa łamanego. Na tak przygotowaną nawierzchnię ułożona została warstwa ścieralna asfaltowa z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm. Długość wyremontowanej drogi to 600 mb. Wzdłuż całej jezdni asfaltowej zostały wykonane pobocza z kruszywa łamanego.


TURYSTYCZNE SKARBY MAŁOPOLSKI 2019 – KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

14 października 2019

CYPEL głosami internautów oraz decyzją JURY znalazł się w pierwszej trójce w kategorii UNIKATOWA ATRAKCJA TURYSTYCZNA W MAŁOPOLSCE.

To dla nas wielkie wyróżnienie, że pośród tak wielu pięknych i unikatowych miejsc w Małopolsce zajęliśmy bardzo wysokie miejsce.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i oddane głosy.

Dziękujemy Panu Tomaszowi Urynowiczowi Wicemarszałkowi Województwa Małopolskiego za fantastyczny pomysł na zrobienie wyjątkowego konkursu.

Gratulujemy Gminie Pleśna, która w piątkowym konkursie zdobyła najwyższe laury.

Edukacyjna Gmina Małopolski – głosowanie

8 października 2019

W plebiscycie organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy ruszyło głosowanie. Potrwa do 21 października i pomoże wyłonić samorząd, który zdobędzie Grand Prix “Edukacyjna Gmina Małopolski 2019”.

Wejdź na stronę:
http://glosuj.pociagdokariery.pl/quizzer
Kliknij zdjęcie „GMINA WIETRZYCHOWICE”, zaznacz pole (na dole strony) „Nie jestem robotem” i kliknij w przycisk „Oddaj głos”.

Pamiętaj, że możesz oddać łącznie 5 głosów dziennie.

 

Zawiadomienie o śmierci i pogrzebie śp. Czesława Kozłowskiego

7 października 2019

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 7 października 2019 r.

zmarł nasz kolega i wieloletni Kierownik Zakładu Eksploatacji

Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach

CZESŁAW KOZŁOWSKI.


Z rodziną oraz wszystkimi bliskimi zmarłego łączymy się w bólu

i składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

Wójt Gminy Wietrzychowice

/-/ Tomasz Banek

oraz pracownicy Urzędu Gminy w Wietrzychowicach

i Jednostek organizacyjnych Gminy Wietrzychowice


Uroczystości pogrzebowe odbędą się

w dniu 9 października 2019 r. (tj. środa)

w Kościele Parafialnym w Jadownikach Mokrych.

 

O godz. 12.30 rozpocznie się Różaniec w intencji Zmarłego,

a o godz. 13.00 Msza Św., po której nastąpi odprowadzenie

na miejsce wiecznego spoczynku. 

Odsłonięcie tablicy podkreślającej zasługi Mariana Czyżyckiego

7 października 2019

Dziękujemy Panu lek. med. Marianowi Czyżyckiemu za jego prace oraz zbudowanie fundamentów służby zdrowia w Gminie Wietrzychowice. W piątek odsłonięto tablice pamiątkową w Ośrodku Zdrowia w Wietrzychowicach. Tablica jest przypomnieniem zaangażowania i pracy lek. med. Mariana Czyżyckiego na rzecz mieszkańców w Gminie Wietrzychowice.
Dzięki jego inicjatywie powstał Dom Zdrowia, który był oddziałem szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej, zbudowano aptekę, Ośrodek Zdrowia.
Dziękuję wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie i swoją obecnością uczcili zasługi honorowego obywatela Gminy Wietrzychowice lek. med. Mariana Czyżyckiego.

Podczas wydarzenia była obecna telewizja Tarnowska.tv:

ZESTAW POMPOWY ZA 85 000 ZŁ PRZEKAZANY DLA OSP MIECHOWICE MAŁE

5 października 2019

Gmina Wietrzychowice przystąpiła do konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019” mającego na celu udzielenie pomocy finansowej przez Województwo Małopolskie dla gmin na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego i otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 20.000,00 zł. Dotacja została przekazana jednostce OSP w Miechowicach Małych, która zakupiła agregat pompowy przewoźny o wydajności min. 4645 l/min, w celu podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz jakości pracy strażaków za łączną kwotę 85.000,00 zł.

Projekt został współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego – 20.000,00 zł, jak również ze środków pochodzących z budżetu Gminy Wietrzychowice.

Uroczyste przekazanie agregatu pompowego nastąpiło w  dniu 5 października 2019 roku w Wietrzychowicach, w obecności Radnego Województwa Małopolskiego Pana Wojciecha Skrucha, Wójta Gminy Wietrzychowice Pana Tomasza Banka oraz Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej Pana Ryszarda Kuczka.