Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień Tarnowa przeprowadziła warsztat refleksyjny

5 lutego 2020

W  dniu 23.01.2020 r. Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień Tarnowa przeprowadziła warsztat refleksyjny, w którym wzięli udział członkowie Rady, członkowie Zarządu,   pracownicy biura oraz członkowie LGD.

Warsztat miał na celu bieżącą analizę procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Podczas warsztatów zaprezentowano zestawienia i materiały z realizacji LSR z okresu sierpień 2016 – grudzień 2019 r. Omówiono postęp finansowy i rzeczowy realizacji LSR, funkcjonowanie LGD i biura. Dyskutowano nad trafnością wskaźników, jakością składanych wniosków, adekwatnością stosowanych kryteriów wyboru.

Warsztat refleksyjny to element ewaluacji on-going, która ma być realizowana cyklicznie – raz do roku.

RUSZYŁ NABÓR DO I EDYCJI „Praca z POWER-em!”

3 lutego 2020

Ruszył nabór do I edycji projektu „Praca z POWER-em!”. Oferta skierowana jest do mieszkańców Tarnowa, powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego, biernych zawodowo jak również osób uczących się w trybie niestacjonarnym. Spotkania rekrutacyjne będą się odbywać w Tarnowie.

W ramach projektu oferujemy:

🔹Płatne staże z możliwością zatrudnienia
🔹Udział w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach zawodowych dopasowanych do potrzeb i predyspozycji uczestników
🔹Wsparcie ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów
🔹Nabycie nowych umiejętności zawodowych
🔹Indywidualne doradztwo zawodowe

Projekt „Praca z POWER-em”  jest realizowany w ramach wsparcia osób młodych na rynku pracy i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Więcej informacji:

Notka prasowa – Praca z POWER-em

 

WSPARCIE DLA PRZETWÓRSTWA PRODUKTÓW ROLNYCH

3 lutego 2020

 

 

 

Duże pieniądze na duże przetwórstwo

Do 15 mln zł wsparcia będę mogły uzyskać firmy z  branży przetwórstwa produktów rolnych.

 

Od 27 lutego do 27 marca 2020 r. oddziały regionalne ARiMR będą przyjmować wnioski na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. O pomoc mogą ubiegać się firmy z branży przetwórstwa produktów rolnych lub zajmujące się ich sprzedażą hurtową.

Dotację można otrzymać m.in. na budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności; zakup (wraz z instalacją) lub leasing zakończony przeniesieniem prawa własności maszyn lub urządzeń; zakup aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji.

Pomoc przyznawana i wypłacana będzie do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi :

  • 10 mln zł, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych;
  • 15 mln zł, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Minimalna wysokość pomocy na realizację jednej operacji wynosi 100 tys. zł.

Szczegółowe informacje

 

 

 

 

MAMY DOFINANSOWANIE NA ŻŁOBEK z programu Maluch+

30 stycznia 2020

Z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej płyną bardzo dobre informacje.
Dzięki bardzo dobrze napisanemu projektowi mamy
80% dofinansowania na przygotowanie Żłobka
w Wietrzychowicach.

Za prawie pół miliona powstanie Publiczny Żłobek „Bajka” w Wietrzychowicach. 80% tej kwoty będzie pochodzić z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej a tylko 20% z budżetu Gminy Wietrzychowice.

Publiczny Żłobek „Bajka” w Wietrzychowicach będzie zlokalizowany na parterze budynku, w którym znajduje się Przedszkole Publiczne w Wietrzychowicach (obecnie LKS Wietrzychowice). Klub sportowy zostanie przeniesiony do budynku Urzędu Gminy Wietrzychowice.

Ponadto dzięki środkom z dofinansowania zostanie zmodernizowany plac zabaw znajdujący się przy przedszkolu.

Prace związane z adaptacją przedszkola zgodnie z harmonogramem powinny rozpocząć się do lipca 2020 r.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem żłobek rozpocznie prace do lutego 2021 r.

Inwestycja jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez rodziców dzieci w wielu do 3 lat.

Prezentujemy wizualizację Publicznego Żłobka „Bajka” w Wietrzychowicach.

KOMISARIAT POLICJI W ŻABNIE PRZEKAZUJE INFORMACJĘ

30 stycznia 2020

Urząd Gminy Wietrzychowice podaje do informacji publicznej na prośbę Komisariatu Policji w Żabnie informację w sprawie działania priorytetowego dotyczącego ograniczenia zjawiska wyrzucenia śmieci na tereny leśne, do przydrożnych rowów oraz na ścieżki i dukty leśne.

   Szczegółowe informacje w załączniku:

20200130145417409_0001