INFORMACJA

22 października 2019

Pismo z Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Krakowie informujące o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w odniesieniu do pyłu zawieszonego PM 10 dla średniodobowej wartości stężenia wynoszącej 100 µg/m3  w dniach 23 i 24 października 2019 r.Do pobrania:

Trwa nabór chętnych osób do IX edycji projektu „Proaktywni na plus” – powiat tarnowski, dąbrowski, brzeski!

21 października 2019

Ruszył           nabór do przedostatniej IX edycji projektu „Proaktywni na plus”. Oferta skierowana jest do mieszkańców Tarnowa, powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego, pozostających bez pracy. Spotkania rekrutacyjne będą się odbywać w Tarnowie.

Udział w projekcie stanowi szansę na rozwój kariery zawodowej, zdobycie nowych kwalifikacji i podjęcie wymarzonej pracy. Większość firm rekrutujących stażystów, stwarza im możliwość zatrudnienia po zakończeniu stażu.

W ramach projektu oferujemy:
🔹Płatne staże z możliwością zatrudnienia
🔹Udział w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach zawodowych dopasowanych do potrzeb i predyspozycji uczestników
🔹Wsparcie ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów
🔹Nabycie nowych umiejętności zawodowych
🔹Indywidualne doradztwo zawodowe

Więcej informacji:

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

17 października 2019

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i kompleksowych audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej Urząd Gminy w Wietrzychowicach i Ochotnicza Straży Pożarna w Jadownikach Mokrych”.


Informacja z otwarcia ofert w dniu 15.10.2019 r.

15 października 2019

Dotyczy zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej i kompleksowych audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej Urząd Gminy w Wietrzychowicach i Ochotnicza Straży Pożarna w Jadownikach Mokrych.


Remont odcinka drogi gminnej 202824K „Miechowice Wielkie przez Wieś” w m. Miechowice Wielkie w km 1+514-2+114

14 października 2019

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 możliwy był remont odcinka drogi gminnej 202824K „Miechowice Wielkie przez Wieś” w m. Miechowice Wielkie w km 1+514-2+114. Zadanie zrealizowano dzięki dofinansowaniu z Rządowego Programu Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania ze środków Funduszu wyniosła 83 000,00 zł.

Na istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego, uzupełniono ubytki, wykonano warstwę podbudowy z kruszywa łamanego. Na tak przygotowaną nawierzchnię ułożona została warstwa ścieralna asfaltowa z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm. Długość wyremontowanej drogi to 600 mb. Wzdłuż całej jezdni asfaltowej zostały wykonane pobocza z kruszywa łamanego.


TURYSTYCZNE SKARBY MAŁOPOLSKI 2019 – KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

14 października 2019

CYPEL głosami internautów oraz decyzją JURY znalazł się w pierwszej trójce w kategorii UNIKATOWA ATRAKCJA TURYSTYCZNA W MAŁOPOLSCE.

To dla nas wielkie wyróżnienie, że pośród tak wielu pięknych i unikatowych miejsc w Małopolsce zajęliśmy bardzo wysokie miejsce.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i oddane głosy.

Dziękujemy Panu Tomaszowi Urynowiczowi Wicemarszałkowi Województwa Małopolskiego za fantastyczny pomysł na zrobienie wyjątkowego konkursu.

Gratulujemy Gminie Pleśna, która w piątkowym konkursie zdobyła najwyższe laury.