WZNOWIENIE KURSOWANIA PRZEPRAWY PROMOWEJ

24 lipca 2018

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z/s w Zgłobicach informuje, że z dniem 24.07. 2018 r.  wznawia kursowanie przeprawy promowej na drodze:

  1. nr 1305K relacja Szczurowa-Żelichów w miejscowości Siedliszowice.

Przeprawa promowa na drodze nr 1316 K relacji Dąbrowa Tarnowska – Otfinów w miejscowości Otfinów z uwagi na remont nawierzchni oraz prace konserwatorskie pozostaje zamknięta do odwołania.

INFORMACJA

23 lipca 2018

Urząd Gminy w Wietrzychowicach uprzejmie informuje, że postępowanie dot. przetargu nieograniczonego pn. Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Wietrzychowice zostało unieważnione w części:

1. Część I pn.: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Miechowice Małe

Uzasadnienie: oferta z najniższą ceną  przewyższa kwotę, którą  zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć przeznaczonej kwoty do  ceny najkorzystniejszej oferty, w związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 prawa zamówień publicznych postępowanie dla tej części zostało unieważnione

2. Część II pn.: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Wietrzychowice

Uzasadnienie:  nie wpłynęła żadna oferta, w związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 prawa zamówień publicznych postępowanie dla tej części zostało unieważnione.

3. Część III pn.: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Sikorzyce

Uzasadnienie:  nie wpłynęła żadna oferta, w związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 prawa zamówień publicznych postępowanie dla tej części zostało unieważnione.

4. Część IV pn.: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Miechowice Wielkie

Uzasadnienie: oferta z najniższą ceną  przewyższa kwotę, którą  zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć przeznaczonej kwoty do  ceny najkorzystniejszej oferty, w związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 prawa zamówień publicznych postępowanie dla tej części zostało unieważnione.


Do pobrania pełna treść wyników postępowania dot. unieważnienia przedmiotowego postępowania:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

23 lipca 2018

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.  z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje że w dniu 23 lipca 2018 r. o godzinie 9.15 w Urzędzie Gminy Wietrzychowice dokonano otwarcia ofert dotyczących przetargu nieograniczonego pn: „Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Wietrzychowice”.


Do pobrania pełna treść informacji:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

23 lipca 2018

Urząd Gminy w Wietrzychowicach informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Przebudowa drogi gminnej 202721 K „Stawiska” dz. ew. nr 1463/1 w m. Jadowniki Mokre w km 0+000 – 0+318 została wybrana oferta Wykonawcy: Zespół Usługowy Krzysztof krupa, 32-822 Strzelce Wielkie 44.


Do pobrania pełna treść informacji:

Sytuacja na rzekach powoli się stabilizuje

23 lipca 2018

W ciągu kilku ostatnich dni intensywne opady deszczu spowodowały podniesienie się wód w powiecie tarnowskim, również w gminie Wietrzychowice. Z tego też powodu w niedziele 22 lipca, na wałach w Nowopolu spotkali się Wicewojewoda Małopolski Pan Józef Gawron, Starosta Tarnowski Pan Roman Łucarz oraz Wójt Gminy Wietrzychowice Pan Tomasz Banek, gdzie omówili sytuację. W tamtym momencie na rzekach utrzymywał się stan ostrzegawczy. Dziś poziom wód na terenie ma tendencje spadkową powoli się stabilizuje i nie przekracza stanu ostrzegawczego.
Nadal nie kursują promy na Dunajcu – Nr 1305K – relacji Szczurowa – Żelichów w miejscowości Siedliszowice oraz Nr 1316K – relacji Dąbrowa Tarnowska – Otfinów w miejscowości Otfinów.

W załączeniu materiał tarnowskiej.tv: