Remont zabytkowej kapliczki słupowej na cmentarzu wojennym z I Wojny Światowej w Miechowicach Małych.

26 czerwca 2018

Gmina Wietrzychowice w ramach konkursu KAPLICZKI MAŁOPOLSKI_2018 otrzymała dofinansowanie na remont zabytkowej kapliczki słupowej na cmentarzu wojennym z I Wojny Światowej
w Miechowicach Małych w kwocie 7.000,00 zł, całość inwestycji wyniesie 22.240,02 zł. Remont wykonany zostanie ze środków Gminy Wietrzychowice i Województwa Małopolskiego w 2018 r. Umowa na remont zabytkowej kapliczki słupowej została podpisana w dniu 12.06.2018r.

PROMESY NA DROGI LOKALNE

20 czerwca 2018

19 czerwca br.  Wojewoda Małopolski Pan Piotr Ćwik wręczył 57. przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego, wśród których znalazł się Wójt Gminy Wietrzychowice pan Tomasz Banek promesy na drogi lokalne. Dzięki otrzymanemu wsparciu rządowemu na kwotę 96 162 zł (80% to dotacja do całości zadania, a 20% to wkład własny gminy) będzie możliwe dokończenie niewyasfaltowanej drogi na „Podborzu” w Jadownikach Mokrych (318 metrów).

 

MEMORIAŁ PŁK. WŁADYSŁAWA KABATA

19 czerwca 2018

W Miechowicach Małych, aby uczcić pamięć płk. Władysława Kabata, połączono lekcję historii ze zmaganiami sportowymi i od 16-17 czerwca zorganizowano Memoriał Pułkownika Kabata. Głównym organizatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenie Miechowice Małe dzięki napisanemu projektowi „Małopolska. Moja Wolność” wspartemu przez Urząd Marszałkowski w Krakowie. Pierwszy dzień tej imprezy rozpoczął się od zawodów konnych, które były zorganizowane przy współpracy z Panią Jolą Luberą przedstawicielem fundacji „Dowolnie na Koń”. Tradycją były także zawody w biegach na dystansie 2 i 10 km oraz nordic walking. W organizacji zawodów biegowych pomagało „Stowarzyszenie Sokół”.  Posiłek regeneracyjny dla zawodników przygotowało i podało Koło Gospodyń z Sikorzyc. Każdy aktywny uczestnik Memoriału Płk. Władysława Kabata otrzymał pamiątkową koszulkę i medal ufundowany przez Fundacje „Humanites” reprezentowana przez Panią Zofię Dzik oraz Urząd Marszałkowski w Krakowie. Aktywny dzień zakończono zabawą taneczną. Należy dodać, że całą uroczystość wsparli także: Gmina Wietrzychowice, Starostwo Powiatowe w Tarnowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wietrzychowicach.

 

Memoriał Pułkownika Władysława Kabata – 16.06.2018- GALERIA

19 czerwca 2018

MARSZ PRZECIW PRZEMOCY W RODZINIE

19 czerwca 2018

Dnia 12.06.2018 roku, Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, we współpracy z placówkami oświatowymi z terenu Gminy Wietrzychowice, w ramach działań profilaktycznych zorganizował „Marsz Przeciw Przemocy w Rodzinie”. Rozpoczęcie marszu miało miejsce pod budynkiem Urzędu Gminy Wietrzychowice, gdzie zebranych powitał Wójt Gminy Pan Tomasz Banek, wyrażając swoją aprobatę dla działania profilaktycznego oraz podziękowania dla organizatorów i uczestników za zaangażowanie, oraz liczny udział. Podczas marszu, uczniowie prezentowali hasła przeciw przemocy w rodzinie na własnoręcznie wykonanych transparentach. Uczestnicy rozdawali także ulotki z informacją o instytucjach udzielających pomocy osobom uwikłanym w problem przemocy w rodzinie.

Akcja ta miała na celu zwrócenie uwagi na poważny problem, jakim jest przemoc domowa. Szczególnie ważne jest, aby w rodzinach dzieci wzrastały w atmosferze bezpieczeństwa, ciepła i zrozumienia. Jakakolwiek forma przemocy pojawiająca się w rodzinie rzutuje negatywnie na rozwój dzieci oraz kształtowanie ich osobowości, nawet, wtedy gdy nie są one ofiarami a tylko świadkami przemocy. Poprzez udział w marszu dzieci i młodzież z naszej gminy wyrażali swój sprzeciw na stosowanie przemocy w rodzinie. Mamy nadzieję, że ta forma przekazu okaże się skuteczna.

 

 

Koncert charytatywny dla Justyny

18 czerwca 2018

15 czerwca br. na stadionie w Wietrzychowicach odbył się koncert charytatywny dla Justyny Drąg, która choruję na złośliwego guza mózgu o nazwie pineoblastoma, a jedyną szansą na ocalenie jej życia jest kosztowna kuracja w Monterrey. Na scenie wystąpiły zespoły: Magik Band i Feniks, które za darmo zadbały o oprawę muzyczną imprezy.
Podczas zabawy zebrano łącznie 11.331.02 złotych. Pieniądze zostaną przekazane na dalsze leczenie Justyny. Dziękujemy wszystkim za przybycie oraz wsparcie akcji.