DZIĘKI DOTACJI REMONTUJEMY KUCHNIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIETRZYCHOWICACH

18 listopada 2019

Dzięki dofinansowaniu w ramach rządowego programu „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” rozpoczęto remont kuchni w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach.
Zakończenie prac jest planowane na koniec grudnia 2019 r.

DOBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO – LED

16 listopada 2019

W Woli Rogowskiej trwa dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej.
Oświetlenie nie tylko zwiększy bezpieczeństwo na głównej drodze, ale także będzie przyjazne dla środowiska. Na nowych słupach zostaną zamontowane nowoczesne lampy LED.
Zgodnie z podpisaną umową nowe lampy będą świecić jeszcze w tym roku.

 

OGŁOSZENIE o wynikach przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi

14 listopada 2019

Zgodnie z Uchwałą Nr II/8/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Wietrzychowice przeprowadził procedurę konsultacji i informuje o jej wynikach.


Czytali Nowaka

9 listopada 2019

11 listopada przypada 89. rocznica urodzin Tadeusza Nowaka – poety i prozaika z Sikorzyc. Z tej okazji w piątek w  Gminnej Bibliotece Publicznej w Wietrzychowicach odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli zaproszeni goście – Czesław Nowak wraz z żoną, Wiesława Moskal – bibliotekarz oraz uczniowie klasy VI b wraz z nauczycielką  – Moniką Kosman.

Tym razem pamięć o poecie uczczono głośnym czytaniem  jego prozy. Uczniowie odczytali jedno z opowiadań pisarza zatytułowane „Zabawy” oraz wysłuchali utworu „Bolą mnie nogi” w wykonaniu Marka Grechuty. Pan Czesław Nowak przypomniał niektóre fakty z dzieciństwa i młodości swego brata Tadeusza, a także  w trakcie czytania objaśniał uczniom niezrozumiałe już dla nich zwyczaje i nazwy.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Nowaka – p. Halina Kozłowska podziękowała młodzieży za udział w tej nietypowej lekcji literatury i zachęciła do korzystania ze zbiorów biblioteki, a wśród nich także poety z Sikorzyc.

OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

4 listopada 2019

Zgodnie z Uchwałą Nr II/8/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Wietrzychowice informuje o rozpoczęciu konsultacji.Do pobrania: