WYNIKI POSTĘPOWANIA

6 sierpnia 2018

Nazwa zamówienia: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Wietrzychowice – część I i II”.

Zamawiający  Gmina Wietrzychowice, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm., zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsze wybrane zostały oferty złożone przez SEBI – KOM Sabina Krupa 32-822 Strzelce Wielkie 44.

Cześć I, miejscowość Wietrzychowice:

  • cena: 198 663,97 zł
  • okres gwarancji i rękojmi: 84 miesiące

Cześć II, miejscowość Demblin:

  • cena: 143 652,56 zł
  • okres gwarancji i rękojmi: 84 miesiące

Do pobrania pełna treść informacji:

Wystartował konkurs FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE – POŁUDNIE! Można zdobyć mały grant na lokalną inicjatywę!

3 sierpnia 2018

16 lipca 2018 ruszył nabór projektów do konkursu „FIO Małopolska Lokalnie Południe”, w ramach którego organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą otrzymać małe granty na realizację lokalnych inicjatyw lub/i rozwój organizacji. Nabór projektów od 16 lipca potrwa przez 30 dni.

W ramach programu będzie można składać projekty na działania angażujące lokalną społeczność na rzecz dobra wspólnego oraz na rozwój młodej organizacji pozarządowej – działania związane z przygotowaniem i realizacją zadań strategicznych oraz bieżącą działalnością organizacji.

więcej szczegółów na:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2 sierpnia 2018

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.  z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje że w dniu 2 sierpnia 2018 r. o godzinie 9.15 w Urzędzie Gminy Wietrzychowice dokonano otwarcia ofert dotyczących przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Wietrzychowice”.


Do pobrania pełna treść informacji:

Ogłoszenie o nowym naborze

2 sierpnia 2018

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:
-rozwoju rynków zbytu produktów lokalnych
(dowiedz się więcej o naborze nr 3/2018/0W)

Informacja dla producentów rolnych

2 sierpnia 2018

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, iż w dniach od 1 do 31 sierpnia 2018 roku producenci rolni posiadający użytki rolne na terenie Gminy Wietrzychowice mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski wraz z fakturami z okresu 1 luty 2018 – 31 lipiec 2018  można składać w pokoju nr 2 lub w sekretariacie Urzędu Gminy Wietrzychowice.

W przypadku większej ilości faktur dla czytelności wniosku prosimy o wypełnienie załącznika „Zestawienie faktur do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2018 roku”.

W załączeniu:

  1. formularz do pomocy publicznej
  2. Procedura_zwrotu_2018
  3. Wniosek zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  4. Zestawienie faktur

ODBIÓR TECHNICZNY BOISKA W JADOWNIKACH MOKRYCH

1 sierpnia 2018

Pod koniec ubiegłego tygodnia nastąpił odbiór techniczny boiska przy szkole w Jadownikach Mokrych w ramach projektu MAŁOPOLSKIE BOISKA.

Od 1 sierpnia br. boisko będzie udostępnione do gry i będzie w fazie testów.
W drugiej połowie sierpnia nastąpi oficjalny odbiór boiska.

Docelowo boisko będzie służyło do realizacji zajęć z wychowania fizycznego oraz zostanie udostępnione popołudniami do gry:
– w piłkę nożną,
– w siatkówkę,
– w koszykówkę,
tylko pod nadzorem opiekunów tego obiektu.