INFORMACJA

20 listopada 2019

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że do końca bieżącego roku tj. 2019 zostanie wykonany remont ogrodzenia na Cmentarzu z I wojny światowej  w Miechowicach Małych. Całkowity remont ogrodzenia zostanie wykonany ze środków od Wojewody Małopolskiego. Serdeczne podziękowania dla Pana Piotra Ćwika Wojewody Małopolski, Pani Dyrektor Joanny Florkiewicz – Kamieniarczyk oraz Pana Dyrektora Marcina Przewoźniaka za pomoc w wykonaniu tej inwestycji.


PRZEBUDOWA CHODNIKA W MIECHOWICACH MAŁYCH

18 listopada 2019

W ramach rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych realizowana jest inwestycja przebudowy chodnika w Miechowicach Małych.
W ramach tego samego zadania w 2020 r. zostanie wyremontowana droga w Miechowicach Małych na długości remontowanego chodnika.

DZIĘKI DOTACJI REMONTUJEMY KUCHNIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIETRZYCHOWICACH

18 listopada 2019

Dzięki dofinansowaniu w ramach rządowego programu „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” rozpoczęto remont kuchni w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach.
Zakończenie prac jest planowane na koniec grudnia 2019 r.

DOBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO – LED

16 listopada 2019

W Woli Rogowskiej trwa dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej.
Oświetlenie nie tylko zwiększy bezpieczeństwo na głównej drodze, ale także będzie przyjazne dla środowiska. Na nowych słupach zostaną zamontowane nowoczesne lampy LED.
Zgodnie z podpisaną umową nowe lampy będą świecić jeszcze w tym roku.

 

OGŁOSZENIE o wynikach przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi

14 listopada 2019

Zgodnie z Uchwałą Nr II/8/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Wietrzychowice przeprowadził procedurę konsultacji i informuje o jej wynikach.