INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

23 lipca 2018

Urząd Gminy w Wietrzychowicach informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Przebudowa drogi gminnej 202721 K „Stawiska” dz. ew. nr 1463/1 w m. Jadowniki Mokre w km 0+000 – 0+318 została wybrana oferta Wykonawcy: Zespół Usługowy Krzysztof krupa, 32-822 Strzelce Wielkie 44.


Do pobrania pełna treść informacji:

Sytuacja na rzekach powoli się stabilizuje

23 lipca 2018

W ciągu kilku ostatnich dni intensywne opady deszczu spowodowały podniesienie się wód w powiecie tarnowskim, również w gminie Wietrzychowice. Z tego też powodu w niedziele 22 lipca, na wałach w Nowopolu spotkali się Wicewojewoda Małopolski Pan Józef Gawron, Starosta Tarnowski Pan Roman Łucarz oraz Wójt Gminy Wietrzychowice Pan Tomasz Banek, gdzie omówili sytuację. W tamtym momencie na rzekach utrzymywał się stan ostrzegawczy. Dziś poziom wód na terenie ma tendencje spadkową powoli się stabilizuje i nie przekracza stanu ostrzegawczego.
Nadal nie kursują promy na Dunajcu – Nr 1305K – relacji Szczurowa – Żelichów w miejscowości Siedliszowice oraz Nr 1316K – relacji Dąbrowa Tarnowska – Otfinów w miejscowości Otfinów.

W załączeniu materiał tarnowskiej.tv:

Ostrzeżenie meteorologiczne

19 lipca 2018

BPH IMGW w Krakowie ostrzega.

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych

Stopień zagrożenia: 3

Ważność:  do godz. 08:00 dnia 20.07.2018

Obszar: zlewnie Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejsze bezpośrednie dopływy Wisły (małopolskie)

Przebieg: W związku z występującymi oraz w dalszym ciągu prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w zlewniach: Soły poniżej kaskady zbiorników, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie wody wysokiej z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. W dalszej kolejności spodziewane są kolejne przekroczenia stanów alarmowych zwłaszcza w zlewniach Skawy, Raby oraz Dunajca. Stan alarmowy zostanie przekroczony także na Małej Wiśle w profilu Jawiszowice.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

 

Powiatowe Święto Policji w Żabnie

19 lipca 2018

Powiatowe Święto Policji w Żabnie

24 lipca 2018 roku godzina 13.00

Rynek w Żabnie

W programie:

Godz. 12.00  piknik rodzinny:

– prezentacja sprzętu policyjnego: radiowozy, motocykle, quad,

– zwiedzanie namiotu techników kryminalistycznych,

– alcogogle, symulator dachowania,

– pokaz sprzętu nieetatowej grupy reagowania,

– dla najmłodszych konkursy gry i zabawy,

Godz. 13.00 – rozpoczęcie uroczystości 

–  wręczenie odznaczeń i nominacji na wyższe stopnie służbowe,

– defilada Pododdziału Honorowego Komendy Miejskiej Policji
w Tarnowie,

Godz. 14.30 – koncert Orkiestry Dętej Zakładów Azotowych
w Tarnowie.

Podczas pikniku będzie można uzyskać informacje na temat doboru do Policji w specjalnie przygotowanym punkcie informacyjnym

WSTRZYMANIE KURSOWANIA PROMU

19 lipca 2018

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z/s w Zgłobicach informuje, że z dniem 19.07. 2018 r. do odwołania wstrzymuje kursowanie przepraw promowych na drogach:

  1. Nr 1316K relacji Dąbrowa Tarnowska – Otfinów w miejscowości Otfinów.
  2. Nr 1305K relacja Szczurowa-Żelichów w miejscowości Siedliszowice.

W załączeniu pismo: