OGŁOSZENIE

10 września 2018

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że do 15 września 2018 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019. Wnioski należy składać w byłym Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wietrzychowicach.

JESIENNA AKCJA SZCZEPIENIA LISÓW

6 września 2018

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie informuje, że jesienna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie na terenie miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego zostanie przeprowadzona w dniach: od 27 września do 6 października 2018 r., poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów i jej ręczne wyłożenie.


Do pobrania pismo oraz materiały informacyjne dot. akcji szczepienia lisów:

Prymas Polski senior abp Józef Kowalczyk skończył 80 lat

31 sierpnia 2018

28 sierpnia abp Józef Kowalczyk, Prymas Polski senior oraz były Nuncjusz Apostolski w Warszawie obchodził 80. urodziny w Jadownikach Mokrych.
W ten piękny dzień władzę gminy reprezentujące mieszkańców rodzinnych stron Jubilata mogły uczcić naszego wybitnego człowieka, życząc mu wszystkiego, co najlepsze, siły i wytrwałości w realizacji Bożego dzieła.

Trwa nabór chętnych osób do pilotażowego projektu „Proaktywni na plus”

31 sierpnia 2018

W Tarnowie rusza  pierwszy nabór do projektu „Proaktywni na Plus”, stanowiącego wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia, na regionalnym rynku pracy.

Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROKATYWNI rozpoczęła rekrutację uczestników spośród mieszkańców Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego. Spotkania rekrutacyjne będą się odbywać w Tarnowie. Udział w projekcie „Proaktywni na plus” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Celem głównym projektu  jest zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy.  Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać  z:

  • Płatnych staży z możliwością zatrudnienia
  • Szkoleń pozwalających na uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji
  • Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy i Pozytywnego Wizerunku
  • Wsparcia ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów
  • Indywidualnego doradztwa zawodowego

Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej fundacjaproaktywni.pl/proaktywninaplus .

Projekt „Proaktywni na plus”  jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz  aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dlaczego warto iść na staż?

Udział w projekcie stanowi szansę na rozwój kariery zawodowej, zdobycie nowych kwalifikacji
i podjęcie wymarzonej pracy. Większość firm rekrutujących stażystów, stwarza im możliwość zatrudnienia po zakończeniu stażu.

Osoby, które zakwalifikują się do projektu, najpierw wezmą udział w bezpłatnych warsztatach, a także zostaną objęte indywidualnym doradztwem zawodowym i  wsparciem ze strony osobistego opiekuna, psychologa oraz pośrednika pracy. Następnie zostaną skierowane na staż zawodowy w jednej z firm uczestniczących w programie. W trakcie tego stażu mają też prawo do odbycia szkolenia poszerzającego ich umiejętności zawodowe, zgodnie z ich profilem zawodowym. Organizatorzy akcji gwarantują zwrot kosztów przejazdu na szkolenia i do pracy.

Staże są całkowicie bezpłatne dla pracodawców.

Wynagrodzenie stażysty jest w całości finansowane ze środków projektu. Dodatkowo w ramach projektu pokrywane są koszty badań lekarskich oraz ubezpieczenia. Do obowiązków pracodawcy należy jedynie zorganizowanie stanowiska do odbycia stażu, określenie zakresu obowiązków stażysty oraz przygotowanie oceny lub opinii po zakończeniu stażu.

Rekrutacja prowadzona jest w dniach 27.08.2018 r. – 07.09.2018 r.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są na stronie fundacjaproaktywni.pl/proaktywninaplus. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 300 04 51; 530 593 998; 579 517 630, e-mail: proaktywninaplus@fundacjaproaktywni.pl, oraz w Lokalnej Pracowni Aktywności: ul. Krakowska 11 a, 33-100 Tarnów.

NOWA TERMINALOWA PRACOWNIA KOMPUTEROWA WRAZ Z PRACOWNIĄ JĘZYKOWĄ CZEKA NA UCZNIÓW SP WIETRZYCHOWICE

31 sierpnia 2018

Trwają przygotowania do nowego roku szkolnego. W Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach powstała zupełnie nowa pracownia komputerowa na 24 stanowiska, do której dokupiono sprzęt multimedialny do nauki języka obcego. Dzięki temu dzieci będą realizowały podstawę programową z informatyki i języka obcego na fantastycznym sprzęcie, który kosztował ponad 70 000 zł.
To jednak nie wszystkie niespodzianki, które czekają na dzieciaki we wrześniu.