BYŁA SZKOŁA W DEMBLINIE DO REMONTU

6 lipca 2018

Stan techniczny budynku, w którym znajdowała się szkoła w Demblinie jest trudny do użytku.
Jest to więc kolejny obiekt, w którym zostanie przeprowadzony remont, aby mogły tam być prowadzone zajęcia fitness.

Prace będą polegały między innymi na:
– zainstalowaniu nowego centralnego ogrzewania z piecem,
– wykonaniu nowej instalacji wodnej,
– wyremontowaniu wewnętrznej kanalizacji,
– wymalowaniu ścian,
– wymianie drzwi i części okien,
– wyremontowaniu łazienki z instalacją prysznica,
– wymianie rynien.

Najtańszą ofertę na remont złożyła firma Pana Wiesława Głowy z Przybysławic.
Koszt prac to 91 212,67 zł.
Ostateczny termin wykonania — koniec sierpnia 2018 r.

PRZEBUDOWA TARGOWISKA W WIETRZYCHOWICACH

2 lipca 2018

Trwają prace nad przebudową targowiska w Wietrzychowicach. Na ten moment jest już postawiona wiata targowa, budynek z toaletą i pomieszczeniem socjalnym oraz położono zaczną część kostki brukowej.

Informacja Wójta Gminy dotycząca suszy

29 czerwca 2018

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców dotyczącymi zjawiska występowania suszy na terenie gminy, informujemy, iż Wójt Gminy Wietrzychowice wystosował pismo w tej sprawie do

 • Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego
 • Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
 • Posła na Sejm Pana Wiesława Krajeskiego
 • Wojewody Małopolskiego Pana Piotra Ćwika
 • Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie.

W załączeniu pismo:

INFORMACJA

28 czerwca 2018

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie można skorzystać z programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Program będzie realizowany w IV kwartale 2018 roku.

Zainteresowani mogą zgłaszać się bezpośrednio do PCPR Tarnów,
ul. Szujskiego 66, tel. 146215683, lub za pośrednictwem GOPS Wietrzychowice, budynek Urzędu Gminy pokój 25, tel. 146418150.

REMONT DOMU LUDOWEGO W JADOWNIKACH MOKRYCH

28 czerwca 2018

Po głębokiej termomodernizacji Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych pora na remont w środku. Firma Andrzej Pudełko Zakład Budowlano-Remontowy z Żabna złożyła najtańszą. W  skład prac wchodzi modernizację głównej sali, malowanie górnego korytarza wraz z wymianą oświetlenia oraz remont centralnego ogrzewania.
Wartość zadania to 141 450 zł
Termin wykonania – połowa października 2018 r

Spotkaj się z doradcą zawodowym i zadbaj o swoją karierę

27 czerwca 2018

5 lipca od godz. 12.00 do 18.00 w OSP Wietrzychowice dyżurować będą doradcy zawodowi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. To dobra okazja, żeby dowiedzieć się, jak dostać bony na szkolenia, m.in. językowe, informatyczne i kursy prawa jazdy. Spotkanie z doradcą jest bezpłatne.

Szansę na bony, dzięki którym szkolenia mogą być tańsze nawet o 87%, mają uczestnicy projektu „Kierunek Kariera”, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Pierwszym krokiem do otrzymania bonów jest spotkanie z doradcą zawodowym, podczas którego uczestnik projektu określa wraz z nim, jakich szkoleń potrzebuje.

Kto może skorzystać z projektu?

Osoby pracujące, które:

 • ukończyły 25 lat, a jeszcze nie mają 50 lat – z wykształceniem co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą);
 • ukończyły 50 lat  –  niezależnie od wykształcenia;
 • są związane z Małopolską – mieszkają, uczą się lub pracują w województwie małopolskim.

Na jakie szkolenia można otrzymać bony?

 • językowe w połączeniu z egzaminem;
 • informatyczne;
 • kurs prawa jazdy kat. A, B, C i C+E;
 • zarządzanie projektami.

Na spotkanie z doradcą zapraszamy również osoby pełnoletnie, które chcą zmienić swoją sytuację zawodową. Podczas bezpłatnych konsultacji będzie można określić swój potencjał, uzyskać informacje na temat tego, jakich kompetencji pracodawcy szukają u potencjalnych pracowników, a także otrzymać praktyczne wskazówki dotyczące bezpiecznych wyjazdów do pracy za granicę.

Osoby, zainteresowane rozwojem swoich kompetencji, będą mogły potem skorzystać z bezpłatnych warsztatów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.

Z jakich warsztatów można skorzystać:

 • Radzenie sobie ze stresem
 • Sztuka planowania czasu
 • Komunikacja drogą do sukcesu w pracy i nie tylko

W razie pytań prosimy o kontakt z doradcą zawodowym: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie, tel.: 14 626 99 40, e-mail: centrum.tarnow@wup-krakow.pl