KAMPANIA PROFILAKTYCZNA „BEZPIECZNY DOM – SZCZĘŚLIWA RODZINA”

6 czerwca 2019

W ramach kampanii profilaktycznej, podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w dniu
2 czerwca 2019 r.  zaprezentowano prace plastyczne (ulotki, plakaty) wykonane  przez uczniów placówek oświatowych z terenu Gminy Wietrzychowice.

Podczas festynu można było pobrać broszury informacyjne dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie oraz wypełnić ankietę, która posłuży do opracowania diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Wietrzychowice.

Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców Gminy Wietrzychowice na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych!

5 czerwca 2019

Urząd Gminy w Wietrzychowicach, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego zapraszają mieszkańców Gminy zainteresowanych pozyskiwaniem dotacji unijnych na konsultacje z pracownikiem Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Dyżur konsultanta odbędzie się w Urzędzie Gminy Wietrzychowicach, sala narad, I piętro, w środę 12 czerwca 2019r. w godzinach od 09:00 do 11:30. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pozyskiwaniem środków na otwarcie lub rozwój działalności gospodarczej oraz w celu uzyskania informacji na temat możliwości ubiegania się o wsparcie w interesujących obszarach, w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Punkt Informacyjny Funduszach Europejskich w Tarnowie działa w strukturze Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Zainteresowanych zapraszamy również do siedziby Punktu w Tarnowie, ul. Wałowa 37.

Serdecznie zapraszamy!

 

Dzień Dziecka w Wietrzychowicach- Przedstawienie „Jaś i Małgosia”

3 czerwca 2019

2 czerwca br. podczas Międzygminnego Dnia Dziecka w wykonaniu  Pani Anny Czech- Posła  na Sejm RP oraz Dyrektor Szpitala św Łukasza w Tarnowie, Wójta Gminy Wietrzychowice-Pana Tomasza Banka, pracowników Urzędu Gminy Wietrzychowice oraz jednostek budżetowych zostało wystawione przedstawienie „Jaś i Małgosia”. Bajką rozpoczęło się wielkie świętowanie, które potrwało do wieczornych godzin.

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich osób zaangażowanych w przedstawienie na czele z Panią Poseł, które bezinteresownie poświęciły swój czas dzieciom, w tym szczególnym dla nich dniu.

Relacja tarnowskiej.tv:

KOLEJNE ŚRODKI DLA GMINY WIETRZYCHOWICE

30 maja 2019

Mamy przyjemność poinformować, iż Gmina Wietrzychowice otrzymała dotację w kwocie 12 800 zł na remont remizy OSP Jadowniki Mokre.
Środki pochodzą w ramach tegorocznej edycji konkursu „Małopolskie Remizy 2019”.
Serdeczne podziękowania składamy Pani Annie Pieczarce Wicemarszałkowi oraz Panu Wojciechowi Skruchowi Przewodniczącym Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Sejmiku Województwa, którzy wsparli naszą jednostkę OSP i dziś wręczyli promesy.

Słowa podziękowania kierujemy także do całego Zarządu Województwa Małopolskiego za przyznanie dofinansowania.
Dziękujemy:
– Panu Witoldowi Kozłowskiemu Marszałkowi Województwa Małpolskiego,
– Panu Łukaszowi Smółce Wicemarszałkowi Województwa Małopolskiego,
– Panu Tomaszowi Urynowiczowi Wicemarszałkowi Województwa Małopolskiego,
– Pani Marta Malec-Lech Wicemarszałkowi Województwa Małopolskiego.

Dziękujemy także Panu Kazimierzowi Koprowskiemu Prezesowi WFOŚiGW w Krakowie.

ZMIENIAMY SIĘ DLA WAS! URZĄD GMINY WIETRZYCHOWICE oficjalny odbiór po remoncie

30 maja 2019

29 maja br.  odbył się oficjalny odbiór prac wykonanych w budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach.
Prace głównie obejmowały:
– wymianę drzwi wejściowych na automatycznie otwierające się,
– remont korytarza od sali GOK,
– adaptacje toalety dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku,
– remont sekretariatu,
– stworzenie nowego przejścia z sali GOK do drugiej części budynku (uzyskano łatwiejszy dostęp do drugiej części budynku zwłaszcza pod kątem osób niepełnosprawnych).

Zdjęcia przed remontem:

 

Zdjęcia po remoncie: