PREZENTACJA INICJATYW NA GALI EDUKACYJNEJ GMINY MAŁOPOLSKI

11 grudnia 2017

7 grudnia br. podczas uroczystej gali Edukacyjnej Gminy Małopolski , na której to Gmina Wietrzychowice zdobyła Grand Prix organizatorzy wyświetlali krótkie filmiki z inicjatywami jakie miały miejsce w poszczególnych gminach. Dzięki uprzejmości Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie udostępniamy film prezentujący działania w naszej gminie.

(więcej…)

WIETRZYCHOWICE EDUKACYJNĄ GMINĄ MAŁOPOLSKI 2017

8 grudnia 2017

Gmina Wietrzychowice w tegorocznym plebiscycie Edukacyjnej Gminy Małopolski zdobyła Grand Prix. Ideą tego plebiscytu jest wyłanianie i promocja małopolskich gmin, które najaktywniej wspierają rozwój kompetencji, kwalifikacji i zainteresowań swoich mieszkańców oraz prezentacja najciekawszych przedsięwzięć edukacyjnych organizowanych w regionie.

(więcej…)

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA 2018

5 grudnia 2017

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie poszukuje ochotników/ochotniczek do odbycia służby przygotowawczej na I Turnus w 2018 roku w korpusie szeregowym. Szczegóły poniżej.

 

PRZEBUDOWA TARGOWISKA – OFICJALNE PRZEKAZANIE UMÓW NA DOFINANSOWANIA Z UE

4 grudnia 2017

Przebudowa Targowiska w Wietrzychowicach będzie jedną z trudniejszych oraz najdroższą inwestycją w 2018 roku. Napisany przez Gminę Wietrzychowice trudny projekt na unijne dofinansowanie był odpowiedzią na zgłaszane przez mieszkańców potrzeby.

1 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Tarnowie Wójt Gminy Wietrzychowice Pan Tomasz Banek odebrał z rąk Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Pana Stanisława Sorysa umowę gwarantującą dofinansowanie na przebudowę targowiska w Wietrzychowicach.

Więcej w Kurierze Tarnowskim:

/Źródło zdjęcia: Kurier Tarnowski/

TRZY LATA NA STANOWISKU WÓJTA

4 grudnia 2017

Drodzy Mieszkańcy Gminy Wietrzychowice! 
1 grudnia mineły 3 lata odkąd miałem ten honor i zaszczyt złożyć ślubowanie na stanowisko wójta Gminy Wietrzychowice.

Ten okres to 3 lata budowania wspólnoty, wzajemnego szacunku i zaufania oraz tak bardzo potrzebnej zgody w naszej „małej ojczyźnie”. Przez ten czas wprowadzamy w życie piękne polskie przysłowie „zgoda buduje”. Realizujemy w dobrej atmosferze plan inwestycyjny dla Gminy Wietrzychowice. Skutecznie pozyskując środki unijne i rządowe udowadniamy, że można zrealizować najbardziej ambitne projekty w celu realizacji potrzeb naszych mieszkańców.  (więcej…)

Z SOŁTYSAMI O PRZYSZŁYM BUDŻECIE I INWESTYCJACH

30 listopada 2017

W zeszłym tygodniu na zaproszenie Wójta Gminy Wietrzychowice Pana Tomasza Banka przybyli do Urzędu Gminy Wietrzychowice sołtysi z wszystkich 9 sołectw. W spotkaniu uczestniczył także pracownik Urzędu Gminy zajmujący się inwestycjami drogowymi oraz Pan Piotr Moskal Przewodniczący Rady Gminy Wietrzychowice.

Celem spotkania było wytypowanie do realizacji inwestycji zgłoszonych przez sołtysów i mieszkańców na 2018r w oparciu o możliwości budżetowe.

Docelowo określono, że w budżecie na 2018r znajdą się między innymi środki na:
– przebudowę targowiska w Wietrzychowicach;
– budowę ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą od Wietrzychowic do Miechowic Wielkich (przy założeniu że projekt z UE na tą inwestycję przejdzie pozytywną ocenę Urzędu Marszałkowskiego);
– termomodernizację sali gimnastycznej w Wietrzychowicach;
– rewitalizację Miechowic Wielkich i Miechowic Małych (przy założeniu że projekt z UE na tą inwestycję przejdzie pozytywną ocenę Urzędu Marszałkowskiego!);
– budowę miejsc aktywnego wypoczynku w Sikorzycach oraz przy Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach;
– kontynuację remontu cmentarza z I Wojny Światowej w Wietrzychowicach;
– kontynuację budowy ścieżki rowerowej w Wietrzychowicach po SKR;
– kontynuację budowy chodnika w Demblinie;
– przeprowadzenie remontów w Domach Ludowych;
– budowa i przebudowa infrastruktury drogowej za kwotę około 300 000 zł zgodnie z ustaloną z sołtysami kolejką.