Finał ogólnopolskiego projektu edukacyjnego IPN „ Kamienie Pamięci. Nieznany bohater niepodległości”

29 maja 2018

80 zespołów uczniowskich z całej Polski uczestniczyło w finale projektu edukacyjnego IPN „Kamienie Pamięci. Nieznany bohater niepodległości”, który odbył się w Krakowie w dniach 23-24 maja 2018. Zaprezentowali oni swoich lokalnych bohaterów, których odkryli w wyniku historycznych poszukiwań. Wśród zaproszonych na krakowską galę były dwa zespoły z naszego gimnazjum. Karolina Dębińska, Aleksandra Mikina, Martyna Michniak i Zuzanna Zabiegała pracowały pod opieką Moniki Kosman, nauczycielki języka polskiego, a Maciej Kuska i Filip Wojciechowski korzystali z rad Iwony Wojciechowskiej, nauczycielki historii.

Krakowski finał 9. edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego trwał dwa dni. W środę uczestnicy z całego kraju uczestniczyli w spacerach na kopce Piłsudskiego i Kościuszki, a także po Krakowie „Szlakiem Niepodległości”. Zwiedzili też wystawę „Piękna Niepodległa” w Muzeum Armii Krajowej. Wśród zaproszonych gości byli m.in. wojewoda małopolski- Piotr Ćwik, Małopolska Kurator Oświaty- Barbara Nowak a także przedstawiciele środowisk kombatanckich i sybirackich.
  Podczas czwartkowej gali finałowej przedstawiciele IPN, a wśród nich Filip Musiał, prezes krakowskiego oddziału IPN, wręczyli uczestnikom projektu specjalne statuetki – Kamienie Pamięci, a także dyplomy i nagrody. Efekty swych historycznych poszukiwań lokalnych bohaterów prezentowali oni na specjalnych stoiskach.
Przedsięwzięcie adresowane było do młodzieży szkolnej, drużyn i zastępów harcerskich, kół naukowych, grup rekonstrukcyjnych, kół kombatantów oraz uczestników indywidualnych – pasjonatów historii. Chodziło w nim o upamiętnienie nieznanych lub zapomnianych  bohaterów, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości w latach 1914-1918 oraz  włożyli wkład w obronę granic II Rzeczypospolitej i budowę jej struktur w okresie międzywojennym poprzez działania,  zwłaszcza na płaszczyźnie lokalnej i regionalnej.

Dziewczyny swoimi poszukiwaniami objęły Stanisława Miłkowskiego, propagatora idei agraryzmu i działacza ludowego, edukatora środowiska wiejskiego w latach 30., Mieczysława Kaplickiego, lekarza, społecznika, legionistę i prezydenta Krakowa w latach 30. oraz Franciszka i Władysława Bratków, uczestników wojny polsko-bolszewickiej, którzy latem 1920 roku dobrowolnie zgłosili się do Wojska Polskiego, aby bronić swojej ojczyzny przed bolszewickim najeźdźcą. Zainteresowanie chłopców skupiło się na Henryku Krzciuku, uczestniku wojny polsko-bolszewickiej, działaczu chłopskim związanym z PSL – Piast, organizatorze strajków chłopskich w 1935 roku i manifestacji antysanacyjnych w regionie dąbrowskim, bliskim współpracowniku Wincentego Witosa.

Praca uczniów i nauczycieli z naszego gimnazjum, sposób prezentacji i przedstawienie  bohaterów pochodzących z naszej gminy zyskało duże uznanie w oczach  grupy ekspertów z IPN, co bardzo nas ucieszyło. Otrzymaliśmy także zaproszenie do udziału w kolejnej edycji projektu w roku 2019.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

28 maja 2018

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, że w dniu 28 maja 2018 r. o godzinie 10.15 w Urzędzie Gminy Wietrzychowice dokonano otwarcia ofert dotyczących przetargu nieograniczonego pn: „Udzielenie kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Wietrzychowice”.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  wynosi: 540 231,16 zł (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych 16/100).

Firmy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

 • Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-208  Warszawa
  • Cena przedmiotu zamówienia – 394 997,33 zł
  • Termin wykonania zamówienia – 29.12.2028 r.
  • Termin uruchomienia kredytu – nie później niż w 1 dniu od dnia zawarcia umowy
 • Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Wietrzychowicach, 33-270 Wietrzychowice
  • Cena przedmiotu zamówienia – 269 197,07 zł
  • Termin wykonania zamówienia – 29.12.2028 r.
  • Termin uruchomienia kredytu – nie później niż w 1 dniu od dnia zawarcia umowy

Do pobrania pełna treść informacji:

Gminny Dzień Dziecka w Wietrzychowicach

28 maja 2018

Radosne święto wszystkich dzieci już po raz kolejny wpisano w kalendarz imprez kulturalnych naszej gminy. Tegoroczny Dzień Dziecka odbył się 27 maja na stadionie w Wietrzychowicach. Organizatorami imprezy byli Wójt Gminy, Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, Publiczne Przedszkole w Wietrzychowicach oraz OSP z terenu Gminy Wietrzychowice.

Świętowanie rozpoczęto od bajki „Śpiąca Królewna” w wykonaniu Wójta Gminy Wietrzychowice oraz Radnych Gminnych. Wśród atrakcji, które zapewnili organizatorzy było malowanie twarzy, poczęstunek, występ grupy cheerleaders  „Iskra Wietrzychowic”, animację i konkursy z nagrodami, pokazy OSP, darmowe dmuchańce i karuzele.

Niepowtarzalna atmosfera, wspaniała zabawa oraz wspólnie spędzony czas sprawiły, że ten wyjątkowy dzień był pełen radości i uśmiechu, a imprezę należy zaliczyć do bardzo udanych.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami:

INFORMACJA CEIDG

25 maja 2018

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. przepisów RODO, na stronie www.ceidg.gov.pl w sekcji „Formularze i instrukcje” została opublikowana nowa wersja formularza CEIDG-1, uzupełniona o sekcję 31 zawierającą Informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych w CEIDG (Informacja).

Informujemy również, że treść Informacji będzie zamieszczona na wizualizacji wniosku, która jest dostępna po jego wypełnieniu w CEIDG i możliwa do wydrukowania.

W przypadku skorzystania przez przedsiębiorcę z poprzedniej wersji formularza CEIDG-1, uprzejmie prosimy o uzyskanie oświadczenia przedsiębiorcy o zapoznaniu się z Informacją.
Oświadczenie podpisane przez przedsiębiorcę, powinno zostać dołączone do wniosku CEIDG-1.

MAŁOPOLSKIE BOISKA – JADOWNIKI MOKRE

25 maja 2018

Już drugi tydzień trwają prace na boisku w Jadownikach Mokrych. Asfalt zostanie zamieniony na bezpieczną, sztuczną murawę.

Zgodnie z podpisaną umową dzięki środkom z Unii Europejskiej oraz z budżetu Gminy Wietrzychowice do 10 sierpnia br. powstanie w centrum Jadownik Mokrych boisko, które będzie służyć uczniom, mieszkańcom sołectwa i gminy.

(więcej…)

Tarczyca- warsztaty z dietetykiem

23 maja 2018

Starosta Tarnowski zaprasza do uczestnictwa w spotkaniu z okazji Światowego Dnia Tarczycy „Tarczyca – warsztaty z dietetykiem” organizowanym przy współpracy z Centrum Dietetycznym Naturhouse w Tarnowie, które odbędzie się 25 maja 2018 r. (piątek), w godz. 10:00 – 12:35 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowie ul. Narutowicza 38.