ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

30 lipca 2018

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania oraz celem jednoczesnego upamiętnienia 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu  1 sierpnia 2018 r. o godz. 17.00 nadany zostanie sygnał alarmowy (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe).

WZNOWIENIE KURSOWANIA PRZEPRAWY PROMOWEJ

26 lipca 2018

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z/s w Zgłobicach informuje, że z dniem 26.07. 2018 r.  wznawia kursowanie przeprawy promowej na drodze:

  • nr 1316 K relacji Dąbrowa Tarnowska – Otfinów w miejscowości Otfinów

WZNOWIENIE KURSOWANIA PRZEPRAWY PROMOWEJ

24 lipca 2018

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z/s w Zgłobicach informuje, że z dniem 24.07. 2018 r.  wznawia kursowanie przeprawy promowej na drodze:

  1. nr 1305K relacja Szczurowa-Żelichów w miejscowości Siedliszowice.

Przeprawa promowa na drodze nr 1316 K relacji Dąbrowa Tarnowska – Otfinów w miejscowości Otfinów z uwagi na remont nawierzchni oraz prace konserwatorskie pozostaje zamknięta do odwołania.

INFORMACJA

23 lipca 2018

Urząd Gminy w Wietrzychowicach uprzejmie informuje, że postępowanie dot. przetargu nieograniczonego pn. Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Wietrzychowice zostało unieważnione w części:

1. Część I pn.: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Miechowice Małe

Uzasadnienie: oferta z najniższą ceną  przewyższa kwotę, którą  zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć przeznaczonej kwoty do  ceny najkorzystniejszej oferty, w związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 prawa zamówień publicznych postępowanie dla tej części zostało unieważnione

2. Część II pn.: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Wietrzychowice

Uzasadnienie:  nie wpłynęła żadna oferta, w związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 prawa zamówień publicznych postępowanie dla tej części zostało unieważnione.

3. Część III pn.: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Sikorzyce

Uzasadnienie:  nie wpłynęła żadna oferta, w związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 prawa zamówień publicznych postępowanie dla tej części zostało unieważnione.

4. Część IV pn.: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Miechowice Wielkie

Uzasadnienie: oferta z najniższą ceną  przewyższa kwotę, którą  zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć przeznaczonej kwoty do  ceny najkorzystniejszej oferty, w związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 prawa zamówień publicznych postępowanie dla tej części zostało unieważnione.


Do pobrania pełna treść wyników postępowania dot. unieważnienia przedmiotowego postępowania:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

23 lipca 2018

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.  z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje że w dniu 23 lipca 2018 r. o godzinie 9.15 w Urzędzie Gminy Wietrzychowice dokonano otwarcia ofert dotyczących przetargu nieograniczonego pn: „Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Wietrzychowice”.


Do pobrania pełna treść informacji: