INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

30 marca 2018

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)   Zamawiający informuje że w dniu 30 lutego 2018 r. o godzinie  10.15 w Urzędzie Gminy Wietrzychowice dokonano otwarcia ofert dotyczących przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa  boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Jadownikach Mokrych”.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  wynosi: 385 000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt  pięć tysięcy złotych 00/100). (więcej…)

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

30 marca 2018

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć szczere życzenia, aby świąteczny czas był przepełniony odpoczynkiem, który doda sił, a nadchodząca wiosna wypełniła słońcem życie osobiste i zawodowe. (więcej…)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

30 marca 2018

Zamawiający informuje że w dniu 30 marca 2018 r. o godzinie  9.15 w Urzędzie Gminy Wietrzychowice dokonano otwarcia ofert dotyczących zamówienia publicznego pn: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania „Przebudowa boiska  szkolnego przy Szkole Podstawowej w Jadownikach Mokrych”.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy  pięćset  złotych  00/100). (więcej…)

informacja

30 marca 2018

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, iż Urząd Gminy Wietrzychowice w dniu 30 marca 2018 r. jest czynny do godziny 12:00.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

28 marca 2018

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że na terenie Gminy Wietrzychowice odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych akumulatorów i zużytych opon wysegregowanych z odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych.

Odpady należy wystawić w miejsca skąd odbierane są odpady komunalne w pojemnikach tak, aby nie utrudniały ruchu pojazdów i pieszych, najpóźniej do godziny 7:00.

Szczegóły zbiórki do pobrania poniżej: