INFORMACJA O PLANOWANYM WYŁĄCZENIU PRĄDU

27 lipca 2020

TAURON Dystrybucja informuje, że w dniu 29.07.2020 od godz. 10:00 do godz. 12:00 zaplanowano przerwę w dostawie energii elektrycznej z transformatora 5 S-579 dla odbiorców: Urząd Gminy, Sikorzyce, Miechowice Wielkie.

 

Umocnienie współpracy na wypadek zagrożenia powodziowego

21 lipca 2020

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie w dniu dzisiejszym tj. 21 lipca 2020 roku przeprowadziła ćwiczenie reagowania kryzysowego pn. BIAŁA-20 z zakresu działań przeciwpowodziowych na terenie Gminy Wietrzychowice.

Uczestnikami spotkania byli Przedstawiciele WKU w Tarnowie wraz z Wojskowym Komendantem Uzupełnień Panem ppłk mgr inż. Piotrem Waręckim na czele, Przedstawiciel  11MBOT, Przedstawiciel PCZK w Tarnowie, Przedstawiciel PSP w Tarnowie, Prezes Ochotniczych Straży Pożarnych, Wójt Gminy Wietrzychowice, Przewodniczący Rady Gminy Wietrzychowice, Pracownik ds. OC w Wietrzychowicach.

Celem ćwiczenia była Ocena możliwości wsparcia sił i środków SZ na wypadek zagrożenia powodziowego w powiecie tarnowskim. Współdziałanie z układem niemilitarnym w zakresie przyjęcia i zasad wykorzystania WZZ. Podczas przebiegu rekonesansu poszczególni przedstawiciele omówili problem zagrożenia powodziowego z perspektywy wykonywanych obowiązków. Kolejnym punktem ćwiczenia było przeprowadzenie rekonesansu w terenie wybranych obszarów zagrożonych zalaniem oraz zaplecza logistycznego WZZ.

Ćwiczenie przybliżyło uczestnikom problematykę zagrożenia powodziowego na terenie Gminy Wietrzychowice co może zaowocować współpracą w przyszłości.

PRAWIE 31 TYŚ. DLA JEDNOSTEK OSP W RAMACH PROGRAMU REALIZOWANEGO PRZEZ WFOŚ

20 lipca 2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” przyznał dofinansowanie dla czterech jednostek OSP z terenu gminy Wietrzychowice.

Jednostki otrzymały dotację w łącznej kwocie 30 884 zł z czego 50% to dofinansowanie z WFOŚ:

– OSP Miechowice Małe 5 460 zł

– OSP Jadowniki Mokre 7 000 zł

– OSP Miechowice Wielkie 12 634 zł

– OSP Wola Rogowska 5 790 zł

 

ROZPOCZĘTO PRACE REMONTOWE KLUBU SENIORA W JADOWNIKACH MOKRYCH

20 lipca 2020
W ubiegłym tygodniu przekazano budynek  Szkoły Podstawowej w Jadownikach Mokrych do remontu. Od 2021 r. budynek będzie służył między innymi seniorom.
Inwestycja może być zrealizowana dzięki dotacji z programu SENIOR+