SESJA RADY GMINY WIETRZYCHOWICE

30 czerwca 2020

29 czerwca br. podczas sesji Rady Gminy w Wietrzychowicach udzielono jednogłośnie absolutorium z tytułu wykonania  budżetu za 2019 rok Wójtowi Panu Tomaszowi Bankowi.

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Gminy nad działalnością Wójta. Po zakończeniu roku budżetowego Rada Gminy ocenia pracę włodarza gminy w zakresie działalności finansowej.

Pełne nagranie z sesji można zobaczyć klikając w poniższy link:

PODPISANIE UMOWY NA REMONT POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY KLUBU SENIORA

29 czerwca 2020

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa na zadanie pn. „Remont pomieszczeń na parterze w budynku Szkoły Podstawowej w Jadownikach Mokrych na potrzeby Klubu Seniora na dz. nr ewid. 779/6 w miejscowości Jadowniki Mokre , Gmina Wietrzychowice”.

Wykonawcą w/w zadania będzie Pan Andrzej Pudełko, Zakład Budowlano- Remontowy, ul. Szkotnik 10, 33-240 Żabno.

Wartość całego zadania wynosi: 170 461,54 zł w tym 125 000,00 zł dofinansowania z programu „Senior+” edycja 2020, moduł I.

 

 

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

29 czerwca 2020

Ostrzeżenie meteorologiczne Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowie dotyczące wystąpienia na terenie powiatu tarnowskiego deszczu z burzami : 2 stopnia.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, a w czasie burz nawalnym. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 40 mm do 60 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 110 km/h, miejscami grad.

Uwagi: Zmiana dotyczy przebiegu zjawiska. Z uwagi na dynamiczną sytuację meteorologiczną ostrzeżenie może być aktualizowane.

Data wystąpienia: od 29.06.2020 od godziny 12:00 do 29.06.2020 do godziny 22:00.

Podziękowanie

26 czerwca 2020

Podziękowanie dla Pani Jolanty Tomal – długoletniej nauczycielki wychowania wczesnoszkolnego, która wraz z zakończeniem Roku Szkolnego 2019/2020 przeszła na wcześniejszą emeryturę.