Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy dróg gminnych i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

7 maja 2019

Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z póź. zm) Wójt Gminy Wietrzychowice jako zarządca dróg

zawiadamia

o zamiarze rozpoczęcia przebudowy dróg gminnych, oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego na terenie Gminy Wietrzychowice na następujących drogach gminnych:

  1. Miechowice Wielkie działka Nr 95
  2. Wola Rogowska działka Nr 595

Zgłoszenia należy kierować na piśmie do zarządcy w/w dróg:

Wójt Gminy Wietrzychowice

Wietrzychowice 19

33-270 Wietrzychowice

Woj. Małopolskie

Tel/fax  14 6418045

Jednocześnie  wyjaśnia się, że zgodnie z art. 4 pkt. 15a cytowanej na wstępie ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych, oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji:

  • urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  • linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem, oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Stosownie do art. 39 ust. 6b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie  udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży wniosku o którym  mowa w art. 7 ustawy jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja  zostaje umieszczona na stronie  internetowej zarządcy dróg www.wietrzychowice.pl oraz przesłana do wiadomości prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ul. Giełdowa  7/9,  01-211 Warszawa uke@uke.gov.pl

Wójt Gminy Wietrzychowice

/ – / mgr Tomasz Banek

MAŁOPOLSKIE REMIZY – DOFINANSOWANIE DLA GMINY WIETRZYCHOWICE:

6 maja 2019

Gmina Wietrzychowice złożyła wniosek na dofinansowanie do remontu strażnicy w Jadownikach Mokrych w ramach projektu Małopolskie Remizy.
Urząd Marszałkowski w Krakowie pozytywnie ocenił złożoną dokumentację i otrzymamy 12 800 zł.

Dzięki dotacji w kwocie 12 800 zł i wkładzie własnym z budżetu Gminy Wietrzychowice zostanie wymieniona instalacja elektryczna oraz zostaną przeprowadzone drobne prace budowlane.

Pięknie dziękujemy całemu Zarządowi Województwa Małopolskiego, Panu Witoldowi Kozłowskiemu Marszałkowi Województwa Małopolskiego oraz jego zastępcą: Panu Łukaszowi Smółce, Panu Tomaszowi Urynowiczowi, Pani Annie Pieczarce oraz Pani Marcie Malec-Lech.

Słowa podziękowania kierujemy także dla Pana Wojciecha Skrucha Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego, który mocno wspiera nasz region.

https://www.malopolska.pl/…/wspolpr…/malopolskie-remizy-2019

Zamknięcie mostu na rz. Dunajec w Ostrowie! 7 – 10 MAJA

6 maja 2019

Szanowni Państwo! Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie informuje, że w dniach od 7 maja (wtorek) do 10 maja (piątek) zostaną przeprowadzone prace modernizacyjne (wymiana nawierzchni) na moście drogowym na rzece Dunajec w miejscowości OSTRÓW na drodze powiatowej 1346K relacji Tarnów – Wierzchosławice. Obiekt będzie całkowicie wyłączony z ruchu na czas remontu. Zamknięcie mostu nastąpi we wtorek (7 maja) od godziny 6:00.

Objazd zgodnie z tymczasową organizacją ruchu: z Wierzchosławic drogą wojewódzką 975 do miasta Wojnicz, a następnie drogą krajową 94 i ulicą Krakowską i Czerwonych Klonów. Z uwagi na duże natężenie ruchu sugerujemy omijanie węzła autostradowego Tarnów – Mościce i wjazd do miasta na węźle autostradowym Tarnów – Centrum. Kierowców z gmin Radłów oraz Wietrzychowice prosimy o wybieranie w miarę możliwości wjazdu do Tarnowa drogą nr 973 od strony Żabna.

Na moście zostanie na czas remontu dopuszczony ruch pieszo – rowerowy.

Kierowców prosimy o zawracanie uwagi na tablice informacyjne oraz stosowanie się do tymczasowego oznakowania.

KAPLICZKI MAŁOPOLSKI – DOFINANSOWANIE DO REMONTU KAPLICZKI W WIETRZYCHOWICACH

6 maja 2019

Gmina Wietrzychowice otrzymała kolejne wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Tym razem dzięki dotacji 8 000 zł będziemy mogli wyremontować kapliczkę przydrożną w Wietrzychowicach.

Pięknie dziękujemy całemu Zarządowi Województwa Małopolskiego, Panu Witoldowi Kozłowskiemu Marszałkowi Województwa Małopolskiego oraz jego zastępcą: Panu Łukaszowi Smółce, Panu Tomaszowi Urynowiczowi, Pani Annie Pieczarce oraz Pani Marcie Malec-Lech.

Słowa podziękowania kierujemy także dla Pana Wojciecha Skrucha Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego, który mocno wspiera nasz region.

https://www.malopolska.pl/…/malopolskie-kapliczki-juz-wkrot…

 

SZKOLENIE RADNYCH

6 maja 2019

Początkiem kwietnia odbyło się wyjazdowe szkolenie radnych, które przeprowadził Pan Wojciech Skruch Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego. Dotyczyło ono możliwości pozyskiwania środków z UE. Była to także doskonała okazja do szerokiej dyskusji nad kierunkami rozwoju poszczególnych miejscowości oraz całej gminy.

Serdecznie dziękujemy Panu Wojciechowi Skruchowi za zaangażowanie oraz pomoc rozszerzeniu wiedzy na temat dostępności środków unijnych.

UROCZYSTA SESJA RADY GMINY WIETRZYCHOWICE Z UDZIAŁEM WICEWOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

6 maja 2019

25  kwietnia w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Wietrzychowice. Gościem honorowym na tej sesji był Pan Zbigniew Starzec Wicewojewoda Małopolski.

Na początku powitano Pana Zbigniewa Starzec Wicewojewodę chlebem pieczonym tradycyjnie w piecu chlebowym. Tego dnia pięknie zaprezentowali się uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przybliżając krótką akademię na cześć Tadeusza Nowaka. Uczniów przygotowała Pai mgr Monika Kosman.

Podczas sesji Pan Zbigniew Starzec zaprosił do dyskusji i zadawania mu pytań dotyczących spraw bieżących.
Na sesji podjęto między innymi uchwałę o nadaniu imienia Tadeusza Nowaka Publicznej Bibliotece w Wietrzychowicach.

Sesję Rady Gminy Wietrzychowice można obejrzeć, klikając w poniższy link:
https://www.youtube.com/watch?v=yBnadAepJEA