Zasady postępowania w czasie upałów

28 czerwca 2019
 • Przebywaj wewnątrz pomieszczeń tak długo, jak to możliwe. Jeśli jest brak klimatyzacji, przebywaj na najniższym poziomie budynku, poza zasięgiem światła słonecznego.
 • Utrzymuj chłodne powietrze wewnątrz pomieszczeń poprzez stosowanie żaluzji
  w drzwiach i oknach.
 • Oszczędzaj elektryczność. W okresie dużych upałów, ludzie mają tendencje do znacznie większego zużycia energii elektrycznej na potrzeby urządzeń klimatyzacyjnych, co prowadzi do niedoboru mocy lub przerw w dopływie prądu.
 • Spożywaj zbilansowane, lekkie posiłki.
 • Regularnie pij duże ilości wody. Osoby cierpiące na epilepsję oraz schorzenia serca, nerek lub wątroby, będące na nisko-wodnej diecie, oraz mające problemy z utrzymaniem płynów, powinny skontaktować się z lekarzem przed zwiększonym przyjmowaniem płynów.
 • Ogranicz przyjmowanie napojów alkoholowych. Mimo, że piwo i napoje alkoholowe zdają się zaspakajać pragnienie, to zazwyczaj powodują dalsze odwodnienie organizmu.
 • Ubieraj się w luźno dopasowane rzeczy, zakrywające możliwie największą powierzchnię skóry. Lekka, o jasnych kolorach odzież, odbija ciepło i promieniowanie słońca oraz pomaga utrzymać normalną temperaturę ciała.
 • Noś okrycia głowy, które skutecznie będą chronić twarz i głowę przed nadmiernym nagrzaniem.
 • Unikaj zbytniego nasłonecznienia. Opalenizna spowalnia zdolność do samoczynnego chłodzenia się. Użyj środków ochrony przed promieniami słonecznymi o wysokim współczynniku skuteczności ochrony.
 • Pamiętaj, że podczas upałów występuje zwiększone zagrożenie przeciwpożarowe. Przebywając w lesie, na podsuszonych łąkach czy ścierniskach, zachowaj szczególną ostrożność i staraj się nie zaprószyć ognia.

Odkomarzanie gminy Wietrzychowice

28 czerwca 2019

Zgodnie z informacją wojewody przekazaną na naradzie w poniedziałek, 17 czerwca całkowicie wykluczono możliwość odkomarzania metodą lotniczą ze względu na jej szkodliwe oddziaływanie.
Żadne służby podległe wojewodzie nie wydadzą pozytywnej opinii w tej sprawie. Odkomarzanie tą metodą, przeprowadzone w 2010 roku spowodowało redukcję populacji pszczół, w niektórych obszarach nawet o 100%. Poza tym wg służb wojewody nie ma obecnie na rynku środka chemicznego, którego zastosowanie nie powodowałoby szkodliwego oddziaływania. Środki chemiczne wykorzystywane podczas oprysków nie działają selektywnie na komary, ale wywołują też śmierć wszystkich innych gatunków owadów, w tym tak pożytecznych, jak pszczoły.
Wykazują także bardzo wysoką toksyczność względem organizmów wodnych (ryb, bezkręgowców). Ich działanie nie jest również obojętne dla człowieka, a w szczególności dzieci, osób starszych i chorych.
Dlatego odkomarzanie jest dopuszczalne w wyznaczonych obszarach stanowiących własność gminy, za wyłączeniem terenów leśnych i rolnych oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii adekwatnych służb w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego i ochrony środowiska dla tych obszarów (Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej).
WAŻNE!
Poniżej publikujemy opinię dwóch służb z wymaganych przez MSWiA do uzyskania pozwolenia na działania przez gminę . Zachęcam do lektury.
JAKO SAMORZĄD MUSIMY SIĘ BEZWZGLĘDNIE DO TYCH OPINII ZASTOSOWAĆ POD GROŹBĄ KAR I SANKCJI.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

26 czerwca 2019

Urząd Gminy w Wietrzychowicach informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn: Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Wietrzychowice.


BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

26 czerwca 2019

Postój mammobusu jest związany z realizacją Projektu: “Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50-69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi w latach 2019-2021” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa Nr: RPMP.08.06.02-12-0257/18-00.


Orzeł Miechowice Małe. Gratulujemy awansu!

24 czerwca 2019

Serdeczne gratulacje dla drużyny Orzeł Miechowice Małe na czele z prezesem Krzysztofem Dudkiem  za fenomenalne rozegnanie sezonu piłkarskiego i awans do A Klasy.  Życzymy dalszych sukcesów i trzymamy kciuki w przyszłym sezonie.