INFORMACJA CEIDG

25 maja 2018

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. przepisów RODO, na stronie www.ceidg.gov.pl w sekcji „Formularze i instrukcje” została opublikowana nowa wersja formularza CEIDG-1, uzupełniona o sekcję 31 zawierającą Informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych w CEIDG (Informacja).

Informujemy również, że treść Informacji będzie zamieszczona na wizualizacji wniosku, która jest dostępna po jego wypełnieniu w CEIDG i możliwa do wydrukowania.

W przypadku skorzystania przez przedsiębiorcę z poprzedniej wersji formularza CEIDG-1, uprzejmie prosimy o uzyskanie oświadczenia przedsiębiorcy o zapoznaniu się z Informacją.
Oświadczenie podpisane przez przedsiębiorcę, powinno zostać dołączone do wniosku CEIDG-1.

MAŁOPOLSKIE BOISKA – JADOWNIKI MOKRE

25 maja 2018

Już drugi tydzień trwają prace na boisku w Jadownikach Mokrych. Asfalt zostanie zamieniony na bezpieczną, sztuczną murawę.

Zgodnie z podpisaną umową dzięki środkom z Unii Europejskiej oraz z budżetu Gminy Wietrzychowice do 10 sierpnia br. powstanie w centrum Jadownik Mokrych boisko, które będzie służyć uczniom, mieszkańcom sołectwa i gminy.

(więcej…)

Tarczyca- warsztaty z dietetykiem

23 maja 2018

Starosta Tarnowski zaprasza do uczestnictwa w spotkaniu z okazji Światowego Dnia Tarczycy „Tarczyca – warsztaty z dietetykiem” organizowanym przy współpracy z Centrum Dietetycznym Naturhouse w Tarnowie, które odbędzie się 25 maja 2018 r. (piątek), w godz. 10:00 – 12:35 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowie ul. Narutowicza 38.

 

Informacja

18 maja 2018

W dniu 14 maja o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach odbył się przetarg na wynajem lokalu użytkowego Budynku Wielofunkcyjnego w Demblinie nr 119 o powierzchni użytkowej 179,50 m2. Nowym Najemcą został Pan Daniel Duda zam. Jadowniki Mokre 127.

Podpisanie umowy na zadanie pn: „Malowanie i remont dachów na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Wietrzychowice”

15 maja 2018

W dniu 15.05.2018r. w Urzędzie Gminy została podpisana umowa na zadanie pn: „Malowanie i remont dachów na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Wietrzychowice”. Wykonawcą  w/w zadania będzie firma Adama Piątkiewicza   ALP-LIN BATO – MAŁOPOLSKA  ,  Wysowa – Zdrój  337 . Wartość całego zadania wynosi: 26 980, 00 zł  w tym:

– malowanie dachu na budynku OSP w Miechowicach  Wielkich  14 990,00 zł

-malowanie dach na budynku OSP w Pałuszycach  11 990,00 zł .

Termin realizacji zadania – 28.09.2018r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

14 maja 2018

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje że w dniu 14 maja 2018 r. o godzinie 9.15 w Urzędzie Gminy Wietrzychowice dokonano otwarcia ofert dotyczących przetargu nieograniczonego pn: „1. Remont drogi gminnej „Przyłęk” nr K202951 dz. ewid. nr 315 w m. Sikorzyce w km 0+000-1+800 2. Remont drogi gminnej „Na Granicy Miechowice” nr K202628 dz. ewid. nr 602 w m. Demblin w km 0+440-1+220 3.Remont drogi gminnej „Cmentarna” nr K202967 dz. ewid. nr 91 w m. Wietrzychowice w km 0+400-0+690 4.Remont drogi gminnej „Łabędziów Zaogrodzie” nr K202877 dz. ewid. nr 815 w m. Miechowice Wielkie w km 0+130-0+860 5.Remont drogi gminnej „Zalipie Dębowe” nr K202833 dz. ewid. nr 39 w m. Miechowice Wielkie w km 0+180-0+835”. (więcej…)