SPRAWOZDANIE ZA MIESIĄC CZERWIEC

2 lipca 2020

W miesiącu czerwcu, pomimo utrudnień związanych z sytuacją epidemiologiczną, która panuje w naszym kraju, zajęcia w Klubie Seniora w Miechowicach Wielkich odbywały się, lecz z zachowaniem ostrożności oraz przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa narzuconych przez Ministerstwo Zdrowia. W celu niwelowania zagrożeń związanych z koranawirusem Członkowie Klubu przestrzegali zasad związanych z zachowywaniem wszystkich środków ostrożności min. stosowali środki ochrony osobistej jak maseczki, przyłbice, dezynfekowali ręce, a także zachowali odpowiedni dystans odległości między sobą. Ponadto do Klubu Seniora nie mogli przychodzić Członkowie z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej oraz osoby, które miały kontakt z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub kwarantannowaną.

W ramach zajęć plastycznych Seniorzy wykonali szereg rozmaitych prac, takich jak: makiety wiatraków, liście robione z włóczki oraz obrazki z własnoręcznymi filcowymi zdobieniami umieszczonymi na podstawie wykonanej z drewnianych patyczków. Przy tworzeniu tych prac wykazali się własną inwencją twórczą, a także starannością i dokładnością. Dbając o wystrój wnętrza budynku zmienili gazetkę wiosenną na letnią. Wszystkie prace wykonane podczas zajęć zostały udokumentowane na zdjęciach oraz ozdobiły ściany tworząc piękną wystawę w Klubie Seniora.

Członkowie uczestniczyli także w zajęciach muzycznych śpiewając ulubione piosenki biesiadne i religijne nawiązujące do wspomnień i lat młodości. W tym miesiącu była również okazja do świętowania imienin miesiąca. Mimo, że były skromniejsze ze względu na wymogi sanitarne, Seniorzy spędzili ze sobą miło czas śmiejąc się i rozmawiając ze sobą.

Dbając o dalszy czynny rozwój umysłu Członkowie chętnie podejmowali zajęcia związane z aktywnym rozwojem pamięci. W tym celu rozwiązywali krzyżówki, wykreślanki, tworzenie słów z wyrazu , grali w karty, warcaby i szachy. Ćwiczenia umysłowe sprzyjały  integracji i pogłębieniu zażyłości między sobą.

W Klubie Seniora ze względu na wymogi sanitarne nie mogły odbywać się zajęcia kulinarne, ale nie mogło zabraknąć ćwiczeń ruchowych. W celu urozmaicenia przebiegu zajęć, Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Jadownikach Mokrych dostarczył do sali gimnastycznej rowerek elektryczny, z którego z chęcią korzystali Członkowie Klubu.

W trakcie ćwiczeń fizycznych została zachowana odpowiednia odległość zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

W miesiącu czerwcu Klub Seniora odwiedziły Panie z Urzędu Gminy w Wietrzychowicach w osobach pani  Doroty Czarna, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pani Barbara Kamysz- Wietecha pracownik GOPS.

Troszcząc się o zdrowie Członków Klubu prowadziły rozmowy o ich samopoczuciu w obecnej sytuacji obostrzeń epidemiologicznych. Ponadto Seniorzy otrzymali zaproszenie do teatru z którego na pewno skorzystają w późniejszym i bezpieczniejszym okresie.

W dniu 29 czerwca Wójt Gminy Wietrzychowice. Pan Tomasz Banek, świętował swoje urodziny Z tej okazji delegacja Seniorów osobiście złożyła wizytę, podczas której obdarowała Jubilata przygotowanymi specjalnie z tej okazji kwiatami, laurką oraz wykonanym własnoręcznie upominkiem.

SKORZYSTAJ Z DARMOWEJ POMOCY PRAWNEJ

30 czerwca 2020

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

 

Kto może otrzymać pomoc?

 • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
 • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

 

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

 • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
 • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
 • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
 • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków

 

Gdzie szukać pomocy?

 • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
 • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

PRZEDŁUŻENIE TERMINU KONKURSU EKOLAURY 2020

30 czerwca 2020

Szanowni Państwo,

    Uchwałą Rady Polskiej Izby Ekologii termin nadsyłania zgłoszeń do 19. edycji Konkursu Ekolaury PIE 2020 został przedłużony.
Zgłoszenia przyjmujemy do 31 lipca 2020 r.
    Konkurs ma zasięg ogólnopolski, skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, które przyczyniły się do znacznej poprawy stanu środowiska naturalnego.
       Konkurs „Ekolaury PIE 2020” został objęty patronatem honorowym przez Ministerstwo Klimatu, Marszałka Województwa Śląskiego, Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Prezydenta Miasta Katowice oraz do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Zapraszamy do zgłaszania przedsięwzięć, zrealizowanych do końca 2019 r., w kategoriach:

 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami
 • Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
 • Ekoprodukt, zielone technologie
 • Edukacja ekologiczna
 • Ochrona przyrody i zwiększanie bioróżnorodności
 • Energooszczędność, efektywność energetyczna
 • Czystsza Produkcja
 • Gmina, związek gminny przyjazny środowisku
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska

Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wniosku konkursowego na adres biura PIE (40-009 Katowice, ul Warszawska 3) – z dopiskiem „Ekolaury 2020” – do dnia 31 lipca 2020 r.

Strona internetowa Konkursu: http://www.pie.pl/ekolaury.html
Załączniki:

II EDYCJA PROJEKTU „PRACUJ Z POWER-EM”

30 czerwca 2020

Szukasz pracy? Nie masz doświadczenia?

 Opłacimy szkolenie zawodowe wybrane przez Ciebie
i pomożemy bezpłatnie znaleźć wymarzoną pracę!

Weź udział w projekcie „Praca z POWER-em!”

 

W Tarnowie rusza nabór do II edycji projektu „Praca z POWER-em!”, stanowiącego wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia.

Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROKATYWNI rozpoczęła rekrutację uczestników spośród mieszkańców Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego. Spotkania rekrutacyjne będą się odbywać w Tarnowie.

 

Udział w projekcie „Praca z POWER-em!” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Celem projektu jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo – edukacyjna osób młodych do 29 roku życia biernych zawodowo w tym w szczególności z kat. NEET,  imigrantów i reemigrantów, uczących się lub pracujących na terenie miasta Tarnowa.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z:

 • PŁATNYCH STAŻY zawodowych,
 • Bezpłatnych szkoleń zawodowych zakupionych na rynku komercyjnym, dobieranych indywidualnie do potrzeb Uczestników,
 • Warsztatów Rynku Pracy i Pozytywnego Wizerunku,
 • Indywidualnego doradztwa w tym zawodowego, psychologicznego, a także coachingu,
 • Bonów szkoleniowych,
 • Bonów na zatrudnienie,
 • Bonów na zasiedlenie.

Zgłoś się do nas jeżeli:

 • Jesteś osobą w wieku 18-29 lat,
 • Mieszkasz na terenie miasta Tarnowa lub powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego,
 • Jesteś osobą bierną zawodowo i spełniasz przynajmniej JEDEN z poniższych warunków:
  • zamieszkujesz obszary wiejskie (poza ZIT)
  • jesteś rodzicem powracającym na rynek pracy
  • jesteś osobą z niepełnosprawnościami
 • Jesteś imigrantem, reemigrantem i należysz co najmniej JEDNEJ z grup:
  • jesteś osobą bezrobotną lub bierną zawodowo

Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej https://fundacjaproaktywni.pl/rekrutacja/.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Rekrutacja prowadzona jest w dniach 06.07.2020 r. – 17.07.2020 r.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są na stronie https://fundacjaproaktywni.pl/rekrutacja/. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 300 04 51; 533 446 405; 533 442 199, e-mail: rekrutacja@fundacjaproaktywni.pl, oraz w Lokalnej Pracowni Aktywności: ul. Krakowska 11a, 33-100 Tarnów.

INFORMACJA DOT. ODCZYTÓW WODOMIERZY – KOMUNIKAT IV

30 czerwca 2020

Szanowni Klienci Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach.

Informujemy, iż z dniem 1 lipca  br. Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach wznawia dokonywanie odczytów wodomierzy w poszczególnych miejscowościach,  z zachowaniem wszystkich zalecanych środków ostrożności, bez możliwości bezpośredniego dokonania odczytu w budynku przez inkasentów.

Prosimy mieszkańców wymienionych miejscowości o przygotowanie odczytu i podanie pracownikom, w celu wystawienia faktury.

W związku z powyższym od dnia 1 lipca do 10 lipca będą dokonywane odczyty wodomierzy w następujących miejscowościach:

 1. Pasieka Otfinowska – Gmina Żabno,
 2. Demblin, Nowopole, Pałuszyce,
 3. Sikorzyce,
 4. Wietrzychowice,
 5. Wola Rogowska.

W przypadku niepodania aktualnego stanu wodomierza przez mieszkańców
w wyznaczonym terminie rozliczenie świadczonych usług odbywać się będzie na podstawie wartości szacunkowych opartych o wcześniejsze okresy rozliczeniowe.

O dalszych krokach dotyczących bezpośredniej obsługi klienta będą Państwo na bieżąco informowani.

Licząc na zrozumienie, przepraszamy za powstałe niedogodności.

Istnieje w dalszym ciągu możliwość zgłaszania stanów wodomierzy przez mieszkańców telefonicznie na nr 14 6 41-80-43, 14 6 41-80-58 oraz pocztą elektroniczną na e-mail: zeukiw@wietrzychowice.pl.

 

WYNIKI WYBORÓW PREZYDENTA RP W GMINIE WIETRZYCHOWICE

30 czerwca 2020

W minioną niedzielę, 28 czerwca 2020 r. na terenie naszego kraju oraz poza jego granicami odbyły się Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W gminie Wietrzychowice mieszkańcy mogli oddać swój głos w 5 obwodach głosowania. W sumie zagłosowało 1 687 wyborców, frekwencja wyniosła 52,25%.

Szczegółowe wyniki  na stronie Państwowej Komisji Wyborczej : wyniki wyborów prezydenta RP 2020 gmina Wietrzychowice