OGŁOSZENIE

8 lutego 2019

Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres od 08.02.2019 r. do 01.03.2019r. wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Wietrzychowice:

–  przeznaczonych do wynajmu

–  przeznaczonych do dzierżawy

SPOTKANIE Z SOŁTYSAMI – „..wybory na sołtysa powinny być dostosowane do obecnych czasów…” – powiedział Tomasz Banek

7 lutego 2019

Podczas spotkania z sołtysami Pan Tomasz Banek Wójt Gminy Wietrzychowice miał możliwość zaproponowania zmian w sposobie wyboru sołtysa oraz konieczności wydłużenia jego kadencji.

Mieszkańcy podczas spotkań ze mną często informowali , że nie mogli uczestniczyć w wyborach na sołtysa.
Jak tłumaczyli, kłopot polegał na tym, iż godzina i dzień zebrania wyborczego, na którym głosowano za danym sołtysem, kolidowała z ich codziennymi ważnymi obowiązkami.

UWAGA!
Pan Wójt zaproponował obecnym sołtysom, aby w tym roku sołtysów i rady sołeckie wybierać tak jak radnych i wójta:
– jednego wcześniej wyznaczonego dnia (na pewno będzie to niedziela),
– w wyznaczonych godzinach, (np. od 8:00 do 16:30)
– w lokalu wyborczym – mamy 9 sołectw więc w dziewięciu lokalach wyborczych (mieszkaniec danej miejscowości będzie mógł wybierać sołtysa i radę sołecką w swojej miejscowości),
– sołtysa i radę sołecką wybierać na 5 lat, czyli na tyle ile wybieramy wójta i radę.

Zmiany zwiększą zainteresowanie mieszkańców poszczególnych miejscowości zadaniami i obowiązkami, które są w sołectwach. Nowa organizacja wyborów znacznie zwiększy frekwencję podczas wyborów co wzmocni mandat sołtysa i radnego w radzie sołeckiej.

Cieszy fakt, że wszyscy obecni na zebraniu sołtysi pozytywnie wypowiedzieli się o tym pomyśle.

Ponadto podczas spotkania omówiono możliwości budżetowe co do budowy dróg.
Sołtysi zaakceptowali plan budowy dróg na 2019 rok. Zgodnie z jego założeniami nowe drogi asfaltowe w tym roku powstaną w Sikorzycach i Wietrzychowicach.

Omówiono cele co do budowy chodników na najbliższe 5 lat.
Przy pełnej akceptacji uznano, że w tej 5-letniej kadencji chodniki powstaną w miejscowościach, w których jeszcze chodników nie ma, czyli: Sikorzyce, Wola Rogowska i Miechowice Małe.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za obecność.

KLUB SENIORA – SPOTKANIE Z POLICJĄ

31 stycznia 2019

Jedne z ostatnich zajęć w Klubie Seniora odbyły się z udziałem policji. Prelekcja dotyczyła dbania o bezpieczeństwo swoje i innych.  Pojawił się też temat jak nie dać się oszukać np. na „metodę na wnuczka” lub „metodę na policjanta”. Serdeczne podziękowania kierujemy do Pana Dominika Rzepeckiego Komendanta Policji w Żabnie, który osobiście zaangażował się w zorganizowaniu zajęć.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji z zajęć klubowiczów:

SENIOR +

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

30 stycznia 2019

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
  • W przypadku większej ilości faktur dla czytelności wniosku prosimy o wypełnienie załącznika „Zestawienie faktur do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku”

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł *średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

W załączeniu:

  1. Formularz do pomocy publicznej
  2. Procedura_akcyza_2019
  3. Wzór_wniosku_akcyza_2019 – edytowalny
  4. Zestawienie faktur

WÓJT GMINY PODPISAŁ POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY INWESTYCYJNEJ Z ZASTĘPCĄ PREZYDENTA TARNOWA

28 stycznia 2019

Podczas dzisiejszego spotkania dot. „Polskiej Strefy Inwestycji”, organizowanego przez Urząd Miasta Tarnowa i Krakowski Park Technologiczny, zastępca prezydenta Tarnowa Piotr Augustyński podpisał z wójtem Gminy Wietrzychowice Tomaszem Bankiem porozumienie o współpracy na rzecz poprawy atrakcyjności inwestycyjnej aglomeracji tarnowskiej. Porozumienie zakłada współpracę w zakresie przygotowania wspólnej i jednolitej oferty inwestycyjnej, wspierania inicjatyw gospodarczych, działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, pomocy gospodarczej oraz pozyskiwania środków europejskich na te cele.

– Tarnów przede wszystkim poszerza swoją ofertę inwestycyjną. Jako stolica subregionu chcemy promować tereny inwestycyjne nie tylko w samym Tarnowie, ale także w otaczających go gminach. Jest to dla nas bardzo istotne, pokazuje bowiem nasz potencjał jako aglomeracji.Synergia możliwości organizacyjnych naszego miasta oraz powierzchni gruntowych oferowanych przez poszczególne gminy jest duża – podkreśla Piotr Augustyński, zastępca prezydenta Tarnowa.

Współpraca inwestycyjna w aglomeracji tarnowskiej rozpoczęła się w lutym 2015 r. Liderem i inicjatorem działań jest Wydział Rozwoju Gospodarczego UMT, zaś sygnatariuszami porozumienia: Miasto Tarnów, Miasto i Gmina Żabno, Miasto i Gmina Radłów, Miasto i Gmina Wojnicz, Miasto i Gmina Ryglice, Gmina Wierzchosławice, Gmina Lisia Góra, Gmina Tarnów, Gmina Skrzyszów, Miasto i Gmina Tuchów oraz Gmina Pleśna. Od 28 stycznia br. także Gmina Wietrzychowice.

– Jest to wyśmienita koncepcja na rozwój całego subregionu tarnowskiego. Gmina Wietrzychowice ma swój potencjał. Choć jest mała ma wiele walorów, które chcielibyśmy uwidocznić dzięki temu porozumieniu. Liczymy głównie na rozwój gospodarczy i inwestycyjny – mówi Tomasz Banek.

Źródło: http://www.tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Aktualnosci/Miasto/Rozszerzamy-wspolprace-inwestycyjna