REMONT DACHU NA SALI GIMNASTYCZNEJ W WIETRZYCHOWICACH

21 września 2020

Z uwagi na przeciekający dach w sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach konieczne jest przeprowadzenie jego remontu.

Wartość planowanych  prac to koszt około 20 000 zł.

Wykonawcą jest Firma Remontowo- Budowlana Arkadiusz Urban z Jadownik Mokrych.

 

Remont łazienki w OSP Miechowice Wielkie

21 września 2020
Trwa remont łazienki w budynku OSP Miechowice Wielkie.
Remont jest możliwy dzięki dofinansowaniu MSWiA w kwocie 15 000 zł oraz 3 000 zł  z budżetu Gminy Wietrzychowice.
Ponadto jednostka OSP Miechowice Wielkie z własnych środków przeznaczyła na ten cel kwotę w wysokości 958,15 zł.

KOMUNIKAT KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W TARNOWIE

18 września 2020

Szanowni Państwo,

Na terenie Tarnowa i powiatu tarnowskiego wzrosła liczba oszustw pod różnymi „legendami” na policjanta, wypadek drogowy, wyłudzenia kredytu w banku, ataku na nasze konta bankowe. Tarnowscy policjanci z niepokojem obserwują wzrost tych przestępstw, których ofiarami padają ludzie starsi, a za swoje szczere intencje płacą utratą dorobku swojego życia.

Tarnowscy policjanci przypominają!

  • Policja nigdy nie prosi o wpłacenie jakiejkolwiek sumy pieniędzy na wskazane konta bankowe
  • Policja nigdy nie żąda haseł i danych potrzebnych do logowań bankowych. Tego nikt nie może żądać!
  • Każdą taką rozmowę należy jak najszybciej zakończyć rozłączając się!
  • Nigdy też nie przekazujemy żadnych pieniędzy osobie nam nie znanej wskazanej w rozmowie telefonicznej.

Drogi Seniorze zanim przekażesz obcej osobie pieniądze, zachowaj spokój i sam sprawdź, czy takie zdarzenie miało miejsce. Zadzwoń do tej osoby lub jego rodziny i po prostu porozmawiaj.

Tarnowscy policjanci jeszcze raz apelują o ostrożność i rozwagę w kontaktach z nieznanymi osobami. O każdym takim przypadku należy powiadomić swoich znajomych, rodzinę oraz Policję!

Zadzwoń do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie tel. 47 831 1222

APEL SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

17 września 2020

Urząd gminy Wietrzychowice jako jednostka samorządowa w pełni popiera

Apel Sejmiku Województwa Małopolskiego

z dnia 2 września 2020r.

w sprawie usprawnienia systemu zagospodarowania odpadów komunalnych.

 

OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI EDYCJA II

17 września 2020

Projekt jest skierowany do osób bez zatrudnienia po 30 roku życia, które zamieszkują na terenie jednego z powiatów: suski, wielicki, miasto Tarnów, tarnowski, wadowicki, brzeski, gorlicki, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, limanowski, olkuski, należących do minimum jednej z grup: osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku 50 +, kobiety. Uczestnikiem projektu nie może zostać osoba, która bierze udział w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu planowane są następujące formy wsparcia:
• pomocy doradcy zawodowego w ustaleniu indywidualnego planu działania
• propozycje ofert pracy lub płatnego stażu
• staże zawodowe z możliwością kontynuacji zatrudnienia, podczas których uczestnik otrzyma stypendium stażowe (1536,50 zł/miesiąc netto)
• Szkolenia pozwalające uzyskać kompetencje i/lub kwalifikacje dostosowane do wymagań pracodawców, po zakończeniu których uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe (6,89 zł/godz. netto) oraz certyfikat
• pomoc psychologa, coacha, trenera zatrudnienia wspieranego, doradcy zawodowego, prawnika i innych specjalistów (według potrzeb uczestnika), którzy przygotują uczestnika do kontaktu z pracodawcą
Ponadto oferujemy:
• Wsparcie w postaci opieki nad osobą zależną
• Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, kursy oraz staże zawodowe
• Materiały szkoleniowe i posiłek dla każdego uczestnika szkolenia

Oferowana pomoc w ramach projektu dla uczestników projektu jest całkowicie bezpłatna.

Kontakt do biura projektu: telefon: 691 877 173, m.plaminiak@printstudio.com.pl