ZAPROSZENIE

12 czerwca 2018

Stowarzyszenie Miechowice Małe zaprasza do wzięcia udziału w V Memoriale Pułkownika Władysława Kabata, który odbędzie się w dniach 16-17 czerwca 2018 r. w Miechowicach Małych. Wydarzenie realizowane jest dzięki wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, w partnerstwie: Wójta Gminy Wietrzychowice, Powiatu Tarnowski, Gminnego Ośrodka Kultury w Wietrzychowicach, Fundacji „Dowolnie na koń”, Fundacji Humanites – Sztuka Wychowania oraz Stowarzyszenia Sportowego SOKÓŁ Tarnów.


Poniżej szczegóły wydarzenia:

KONCERT CHARYTATYWNY W WIETRZYCHOWICACH DLA JUSTYNY DRĄG- 15 CZERWCA 2018

10 czerwca 2018

Zapraszamy na koncert charytatywny dla Justyny Drąg, który odbędzie się 15 czerwca na stadionie w Wietrzychowicach.
Pomagajmy – DOBRO WRACA Z PODWÓJNĄ SIŁĄ

Justyna Drąg z Białej pod Tarnowem choruje na złośliwego guza mózgu o nazwie pineoblastoma. Jedyną szansą na ocalenie jej życia jest kuracja w Monterrey. Leczenie mogło się rozpocząć dzięki wsparciu wielu osób. Aby je kontynuować, potrzebna jest jednak dalsza pomoc.

Czytaj więcej: http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/tarnow/a/justyna-jest-juz-w-meksyku-i-przeszla-pierwsza-chemioterapie-ale-ciagle-potrzebuje-pomocy,13106247/

Serdecznie zapraszamy!

Liczymy na Państwa wsparcie!

 

 

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki przekaże prawie 280 000 zł dofinansowania dla Gminy Wietrzychowice do budowy czterech Otwartych Stef Aktywności

7 czerwca 2018

Gmina Wietrzychowice pozyskała 279 900 zł dofinansowania do budowy czterech Otwartych Stref Aktywności (OSA – ogrodzony plac zabaw i siłownia zewnętrzna z częścią rekreacyjną)

Zgodnie z projektem OSA powstanie do października 2018r:
– w Wietrzychowicach – przy Szkole Podstawowej
– w Miechowicach Wielkich – na działce gminnej niedaleko zbiornika pożarowego,
– w Miechowicach Małych – koło Domu Kultury
– w Sikorzycach – na działce gminnej na wprost Domu Ludowego

 

Gmina Wietrzychowice otrzymała dofinansowanie na remont zabytkowej kapliczki w Miechowicach Małych

7 czerwca 2018

Gmina Wietrzychowice w ramach konkursu KAPLICZKI MAŁOPOLSKI_2018 otrzymała dofinansowanie na remont zabytkowej kapliczki słupowej na cmentarzu wojennym z I Wojny Światowej
w Miechowicach Małych w kwocie 7.000,00 zł, całość inwestycji wyniesie 22.240,02 zł. Remont wykonany zostanie ze środków Gminy Wietrzychowice i Województwa Małopolskiego w 2018 r. Umowa na remont zabytkowej kapliczki słupowej zostanie podpisana w najbliższym czasie. Planowany termin wykonania inwestycji to 28.09.2018 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

6 czerwca 2018

Zamawiający – Gmina Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19 – informuje  że  zamówienie publiczne pn: „Remont pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych” zostaje unieważnione  ponieważ, w/w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Wietrzychowice dn. 06.06.2018 r.

Wójt Gminy Wietrzychowice

/ – / mgr Tomasz Banek


Do pobrania pełna treść przedmiotowej informacji:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

6 czerwca 2018

Nazwa zamówienia: „Udzielenie kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Wietrzychowice”.

Zamawiający  Gmina Wietrzychowice, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (tekst. jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. , zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 2 złożona przez Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Wietrzychowicach, 33-270 Wietrzychowice.

  • cena przedmiotu zamówienia: 269 197,07 zł
  • termin uruchomienia kredytu: nie później niż w 1 dniu od dnia zawarcia umowy

Do pobrania pełna treść zawiadomienia: