GMINA OTRZYMAŁA PROMESĘ NA ŻŁOBEK

10 lutego 2020

 

Dofinansowanie do Żłobka w Wietrzychowicach – 363 000 zł

07 lutego odbyło się w Krakowie spotkanie, na którym Wójt Gminy Wietrzychowice Pan Tomasz Banek oficjalnie odebrał promesę na utworzenie Żłobka w ramach rządowego programu Maluch +.

Gmina Wietrzychowice w ramach projektu, wnioskowała o dofinansowanie na kwotę 363 000 zł na adaptacje Żłobka w budynku Przedszkola w Wietrzychowicach oraz przebudowę placu zabaw.

Promese wszystkim przedstawicielom samorządów wręczył  Pan Stanisław Szwed Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pan Piotr Ćwik Wojewoda Małopolski.

Do przygotowania Żłobka w Wietrzychowicach gmina dołoży z własnego budżetu około 100 000 zł.

Wójt Gminy kieruje swe podziękowania dla  wszystkich pracowników Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na czele z Panią Minister Marleną Maląg, Pana Piotra Ćwika Wojewody Małopolskiego, zastępcy Pana Zbigniewa Strarzec oraz Pana Józefa Leśniaka.

Ogromne podziękowania również dla pracowników Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach za świetnie wykonaną pracę.

Jeżdżę z głową 2020 – program nauki jazdy w Gminie Wietrzychowice

10 lutego 2020

Dzięki projektowi Województwa Małopolskiego, co roku uczniowie, którzy nie potrafią jeździć na nartach czy snowboardzie, biorą udział w zajęciach prowadzonych pod okiem doświadczonych instruktorów. Pokazują oni młodym Małopolanom nie tylko różne techniki jazdy na nartach czy snowboardzie, ale też na co zwracać szczególną uwagę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo swoje i innych osób. Podczas spotkań na stoku, nie brakuje też ciekawych metod nauki oraz sportowej radości, dzięki czemu wiele osób zapewne złapie narciarskiego „bakcyla” i chęć do spędzania każdej kolejnej zimy na stoku, zamiast przed ekranem telewizora czy komputera.

Od 8 lutego 2020 r.   uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wietrzychowicach uczestniczą w projekcie „Jeżdżę z głową”, który jest współfinansowany przez Gminę Wietrzychowice oraz Województwo Małopolskie. Projekt ma na celu zdobycie umiejętności podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach z zachowaniem elementarnych zasad bezpieczeństwa, kształtowanie nawyku jazdy w kasku oraz zachęcenie dzieci do aktywnych form spędzania wolnego czasu. Zajęcia odbywać się będą na stacji narciarskiej Laskowa-Kamionna w okresie od 8.02.2020 do 29.02.2020 r., w systemie weekendowym. Cały kurs będzie trwał 16 godzin. Uczestnicy projektu – 12 uczniów w ramach projektu mają zapewniony: transport, zajęcia z wykwalifikowanym instruktorem narciarstwa, opiekę nauczyciela, karnet na wyciągi, sprzęt narciarski. Cały projekt opiewa na kwotę: 11 272,00 zł w tym pomoc finansowa z budżetu Województwa Małopolskiego 5 600,00 zł.

 

Informacja dla osób zainteresowanych wsparciem ze środków unijnych

7 lutego 2020

Informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnych, indywidualnych  konsultacji  dla  mieszkańców oraz instytucji działających na terenie gminy dotyczących wsparcia ze środków Funduszy Europejskich. Spotkania te umożliwią uzyskanie informacji na temat dostępnych środków na  rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, dofinansowania szkoleń, jak i pozostałych możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

Jednocześnie informujemy , iż spotkania organizowane będą przez specjalistów z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich i odbywać się będą w Urzędzie Gminy Wietrzychowice.

O harmonogramie spotkań będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej.

Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień Tarnowa przeprowadziła warsztat refleksyjny

5 lutego 2020

W  dniu 23.01.2020 r. Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień Tarnowa przeprowadziła warsztat refleksyjny, w którym wzięli udział członkowie Rady, członkowie Zarządu,   pracownicy biura oraz członkowie LGD.

Warsztat miał na celu bieżącą analizę procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Podczas warsztatów zaprezentowano zestawienia i materiały z realizacji LSR z okresu sierpień 2016 – grudzień 2019 r. Omówiono postęp finansowy i rzeczowy realizacji LSR, funkcjonowanie LGD i biura. Dyskutowano nad trafnością wskaźników, jakością składanych wniosków, adekwatnością stosowanych kryteriów wyboru.

Warsztat refleksyjny to element ewaluacji on-going, która ma być realizowana cyklicznie – raz do roku.

RUSZYŁ NABÓR DO I EDYCJI „Praca z POWER-em!”

3 lutego 2020

Ruszył nabór do I edycji projektu „Praca z POWER-em!”. Oferta skierowana jest do mieszkańców Tarnowa, powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego, biernych zawodowo jak również osób uczących się w trybie niestacjonarnym. Spotkania rekrutacyjne będą się odbywać w Tarnowie.

W ramach projektu oferujemy:

🔹Płatne staże z możliwością zatrudnienia
🔹Udział w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach zawodowych dopasowanych do potrzeb i predyspozycji uczestników
🔹Wsparcie ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów
🔹Nabycie nowych umiejętności zawodowych
🔹Indywidualne doradztwo zawodowe

Projekt „Praca z POWER-em”  jest realizowany w ramach wsparcia osób młodych na rynku pracy i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Więcej informacji:

Notka prasowa – Praca z POWER-em

 

WSPARCIE DLA PRZETWÓRSTWA PRODUKTÓW ROLNYCH

3 lutego 2020

 

 

 

Duże pieniądze na duże przetwórstwo

Do 15 mln zł wsparcia będę mogły uzyskać firmy z  branży przetwórstwa produktów rolnych.

 

Od 27 lutego do 27 marca 2020 r. oddziały regionalne ARiMR będą przyjmować wnioski na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. O pomoc mogą ubiegać się firmy z branży przetwórstwa produktów rolnych lub zajmujące się ich sprzedażą hurtową.

Dotację można otrzymać m.in. na budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności; zakup (wraz z instalacją) lub leasing zakończony przeniesieniem prawa własności maszyn lub urządzeń; zakup aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji.

Pomoc przyznawana i wypłacana będzie do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi :

  • 10 mln zł, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych;
  • 15 mln zł, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Minimalna wysokość pomocy na realizację jednej operacji wynosi 100 tys. zł.

Szczegółowe informacje