OSA – OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI W GMINIE WIETRZYCHOWIC

10 października 2018

W naszej gminie od stycznia br. trwały prace nad zaprojektowaniem oraz wnioskiem do Ministerstwa Sportu i Turystyki w celu wsparcia budowy czterech Otwartych Stref Aktywności.

Obecnie możemy podziwiać zaawansowane już prace w miejscowościach:
– Wietrzychowice,
– Miechowice Wielkie,
– Miechowice Małe,
– Sikorzyce.

Finał budowy placów zabaw i siłowni zewnętrznych z każdym dniem jest coraz bliższy.

Klub sportowy Orzeł Miechowice Małe – szatnie mają nowy dach

10 października 2018

Nieszczelna papa na dachu szatni klubu sportowego Orzeł Miechowice Małe to już historia.
Teraz dach pokryty jest blachą co znacznie poprawiło estetykę i trwałość tego budynku.

Inwestor: Gmina Wietrzychowice.

 

LKS Wietrzychowice – remont łazienki

10 października 2018

W siedzibie LKS Wietrzychowice ukończono remont łazienki, którego inwestorem była Gmina Wietrzychowice. Efekty prac można zobaczyć poniżej.

 

Odbiór zabytkowej kapliczki słupowej na cmentarzu wojennym z I Wojny Światowej nr 254 w Miechowicach Małych

8 października 2018

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że dniu 04.10.2018 r. odbył się odbiór prac przy wykonaniu zadania pn. „Remont zabytkowej kapliczki słupowej na cmentarzu wojennym
z I Wojny Światowej nr 254 w Miechowicach Małych”
w ramach konkursu Kapliczki Małopolskie 2018 ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Koszt zadania wyniósł 22 450,02 zł.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

28 września 2018

Nazwa zamówienia: Udzielenie kredytu długoterminowego w celu pokrycia planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Wietrzychowice”.

Zamawiający  Gmina Wietrzychowice, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (tekst. jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 2 złożona przez Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Wietrzychowicach, 33-270 Wietrzychowice 33.

  • cena przedmiotu zamówienia: 79 084,84 zł
  • termin uruchomienia kredytu: nie później niż w 1 dniu od dnia zawarcia umowy

Do pobrania pełna treść zawiadomienia: