Informacja

18 maja 2018

W dniu 14 maja o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach odbył się przetarg na wynajem lokalu użytkowego Budynku Wielofunkcyjnego w Demblinie nr 119 o powierzchni użytkowej 179,50 m2. Nowym Najemcą został Pan Daniel Duda zam. Jadowniki Mokre 127.

Podpisanie umowy na zadanie pn: „Malowanie i remont dachów na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Wietrzychowice”

15 maja 2018

W dniu 15.05.2018r. w Urzędzie Gminy została podpisana umowa na zadanie pn: „Malowanie i remont dachów na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Wietrzychowice”. Wykonawcą  w/w zadania będzie firma Adama Piątkiewicza   ALP-LIN BATO – MAŁOPOLSKA  ,  Wysowa – Zdrój  337 . Wartość całego zadania wynosi: 26 980, 00 zł  w tym:

– malowanie dachu na budynku OSP w Miechowicach  Wielkich  14 990,00 zł

-malowanie dach na budynku OSP w Pałuszycach  11 990,00 zł .

Termin realizacji zadania – 28.09.2018r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

14 maja 2018

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje że w dniu 14 maja 2018 r. o godzinie 9.15 w Urzędzie Gminy Wietrzychowice dokonano otwarcia ofert dotyczących przetargu nieograniczonego pn: „1. Remont drogi gminnej „Przyłęk” nr K202951 dz. ewid. nr 315 w m. Sikorzyce w km 0+000-1+800 2. Remont drogi gminnej „Na Granicy Miechowice” nr K202628 dz. ewid. nr 602 w m. Demblin w km 0+440-1+220 3.Remont drogi gminnej „Cmentarna” nr K202967 dz. ewid. nr 91 w m. Wietrzychowice w km 0+400-0+690 4.Remont drogi gminnej „Łabędziów Zaogrodzie” nr K202877 dz. ewid. nr 815 w m. Miechowice Wielkie w km 0+130-0+860 5.Remont drogi gminnej „Zalipie Dębowe” nr K202833 dz. ewid. nr 39 w m. Miechowice Wielkie w km 0+180-0+835”. (więcej…)

TRASY ROWEROWE POGÓRZA – WSPÓLNY PROJEKT TARNOWSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ I SAMORZĄDÓW Z TRZECH POWIATÓW ZADANIE – ŚCIEŻKA ROWEROWA OD MIECHOWIC WIELKICH DO WIETRZYCHOWIC DOSTAŁA DOFINANSOWANIE Z UE!

14 maja 2018

Po raz kolejny widzimy, że współpraca popłaca. W ramach projektu z UE – budowa Trasy Rowerowe Pogórza – zostały przyznane środki między innymi na budowę ścieżki rowerowej łączącej Miechowice Wielkie z Wietrzychowicami. Dofinansowanie to około 63 %, pozostałe 37% dopłacą samorządy.

Serdecznie dziękujemy Prezesowi TOT Panu Marcinowi Pałachowi oraz Panu Janowi Czaja za zaangażowanie i skuteczność oraz partnerom tego projektu za możliwość współpracy i wspólne zaangażowanie.

zawiadomienie RDOŚ W KRAKOWIE

14 maja 2018

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 11.05.2018 r. dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej położonej na dziełkach nr 843 w m. Miechowice Wielkie oraz na działkach 557 i 558 położonych w M. Wietrzychowice, którego inwestorem jest Gmina Wietrzychowice.

W załączeniu:

Informacja o unieważnieniu postępowania

10 maja 2018

Zamawiający:

STOWARZYSZENIE „DEMBLINIANKI”

33-270 Wietrzychowice, Demblin 96

informuje, że zamówienie publiczne pn: „Budowa placu zabaw zlokalizowanego na działce 110 w miejscowości Demblin” zostaje unieważnione ponieważ, cena najniższej oferty znacznie przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje powyższego zadania. (więcej…)