JADOWNIKI MOKRE – REALIZUJEMY PROJEKT „MAŁOPOLSKIE BOISKA”

10 lipca 2018

Gmina Wietrzychowice złożyła wniosek w ramach projektu „MAŁOPOLSKIE BOISKA” na przebudowę boiska asfaltowego w Jadownikach Mokrych na takie ze sztuczną murawą. Efektem tego 20 kwietnia 2018 r. bardzo dobrze przygotowany projekt zyskał uznanie i  Gmina Wietrzychowice otrzymała PROMESĘ w kwocie 186 897 zł. Koszt przebudowy boiska to około 474 153,68 zł.

Duży wkład w ten sukces miał Pan Wojciech Skruch Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego.  Należy dodać, że wsparcie na przebudowę boisk otrzymały 54 samorządy, a wnioskowało 106 jednostek samorządu terytorialnego. Termin wykonania inwestycji to 10 sierpnia 2018 r.

BYŁA SZKOŁA W DEMBLINIE DO REMONTU

6 lipca 2018

Stan techniczny budynku, w którym znajdowała się szkoła w Demblinie jest trudny do użytku.
Jest to więc kolejny obiekt, w którym zostanie przeprowadzony remont, aby mogły tam być prowadzone zajęcia fitness.

Prace będą polegały między innymi na:
– zainstalowaniu nowego centralnego ogrzewania z piecem,
– wykonaniu nowej instalacji wodnej,
– wyremontowaniu wewnętrznej kanalizacji,
– wymalowaniu ścian,
– wymianie drzwi i części okien,
– wyremontowaniu łazienki z instalacją prysznica,
– wymianie rynien.

Najtańszą ofertę na remont złożyła firma Pana Wiesława Głowy z Przybysławic.
Koszt prac to 91 212,67 zł.
Ostateczny termin wykonania — koniec sierpnia 2018 r.

PRZEBUDOWA TARGOWISKA W WIETRZYCHOWICACH

2 lipca 2018

Trwają prace nad przebudową targowiska w Wietrzychowicach. Na ten moment jest już postawiona wiata targowa, budynek z toaletą i pomieszczeniem socjalnym oraz położono zaczną część kostki brukowej.

Informacja Wójta Gminy dotycząca suszy

29 czerwca 2018

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców dotyczącymi zjawiska występowania suszy na terenie gminy, informujemy, iż Wójt Gminy Wietrzychowice wystosował pismo w tej sprawie do

  • Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego
  • Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
  • Posła na Sejm Pana Wiesława Krajeskiego
  • Wojewody Małopolskiego Pana Piotra Ćwika
  • Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie.

W załączeniu pismo:

INFORMACJA

28 czerwca 2018

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie można skorzystać z programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Program będzie realizowany w IV kwartale 2018 roku.

Zainteresowani mogą zgłaszać się bezpośrednio do PCPR Tarnów,
ul. Szujskiego 66, tel. 146215683, lub za pośrednictwem GOPS Wietrzychowice, budynek Urzędu Gminy pokój 25, tel. 146418150.

REMONT DOMU LUDOWEGO W JADOWNIKACH MOKRYCH

28 czerwca 2018

Po głębokiej termomodernizacji Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych pora na remont w środku. Firma Andrzej Pudełko Zakład Budowlano-Remontowy z Żabna złożyła najtańszą. W  skład prac wchodzi modernizację głównej sali, malowanie górnego korytarza wraz z wymianą oświetlenia oraz remont centralnego ogrzewania.
Wartość zadania to 141 450 zł
Termin wykonania – połowa października 2018 r