TRWA POPRAWA EFEKTYWNOŚCI BUDYNKU DOMU KULTURY W NOWOPOLU

29 września 2017

Dzięki wsparciu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Krakowie trwa poprawa efektywności energetycznej Domu Kultury w Nowopolu.
Została wykonana opaska wokół budynku, wyremontowano schody wejściowe, wymieniono stolarkę okienną, a drewniane drzwi zastąpiono plastikowymi. (więcej…)

OSTRZEŻENIE

21 września 2017

Ostrzeżenie meteorologiczne dla województwa małopolskiego

Intensywne opady deszczu

W związku z prognozowanymi intensywnymi, opadami deszczu w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewany jest wzrost poziomu wody w górnej części strefy stanów średnich i do dolnej części strefy stanów wysokich.

Zjawisko charakteryzować się będzie zmienną intensywnością i występować może do godz. 20:00 dnia 22.09.2017 r.

Prawdopodobieństwo: 90%

W związku z występującymi opadami deszczu informacje o stanie poziomów rzek można sprawdzać na stronie:
http://monitor.pogodynka.pl/#station/hydro/150200170

MIESZKAŃCY SOŁECTWA WIETRZYCHOWICE PODJĘLI WAŻNĄ DECYZJE DLA WSI I DLA GMINY

20 września 2017

W związku z faktem, iż do Urzędu Gminy Wietrzychowice wpłynęło pismo od inwestora, który chciał wybudować stacje paliw z częścią gastronomiczną na terenie sołectwa Wietrzychowice, a konkretnie na części działki na której jest targowisko (13ar z 59ar) Wójt Gminy poprosił Panią sołtys Wietrzychowic o zorganizowanie zebrania wiejskiego w tej sprawie. (więcej…)

PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJĘ ZADANIA: „WSPIERANIE OPIEKI NAD MIEJSCAMI PAMIĘCI I TRWAŁYMI UPAMIĘTNIENIAMI W KRAJU”

15 września 2017

15 września br. została podpisana umowa między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Wójtem Gminy Wietrzychowice, dotycząca dofinansowania zadania „Prowadzenie pracy budowlano konserwatorskich przy Cmentarzu Nr 255 z I wojny światowej w Wietrzychowicach”, w ramach programu „Wspierania opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Przyznane środki finansowe  Ministra opiewają na kwotę 60.000 złotych, reszta sumy w kwocie  65.460 zł pochodzi od Wojewody Małopolskiego.