ODBIÓR ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

16 listopada 2018

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że w dniu 16.11.2018 r. odbył się odbiór prac przy wykonaniu zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1335K Wietrzychowice-Biskupice Radłowskie w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem ścieżki rowerowej w istniejącym pasie drogowym na działce nr ewid. 391 w m. Wietrzychowice Gmina Wietrzychowice” w ramach porozumienia Powiatu Tarnowskiego i Gminy Wietrzychowice.

Całkowity koszt budowy przedmiotowego odcinka to 198 663,97 zł w tym dotacja  właściciela drogi czyli Powiatu Tarnowskiego to kwota 66 092,00 złote.


OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wietrzychowice o wynikach przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi

15 listopada 2018

Zgodnie z Uchwałą Nr II/8/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Wietrzychowice przeprowadził procedurę konsultacji i informuje o jej wynikach.

  1. Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji był projekt „Programu współpracy Gminy Wietrzychowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

  1. Forma i termin konsultacji:

Konsultację w formie pisemnej przeprowadzono w terminie od 06.11.2018 r. do 13.11.2018 r.

  1. Wyniki konsultacji:

W wyznaczonym terminie, organizacje mogące brać udział w konsultacji nie wniosły uwag i wniosków do projektu ww. Programu.

USC.426.13.2018

Wietrzychowice, dn. 15.11.2018 r.

Wójt Gminy Wietrzychowice

/ – / mgr Tomasz Banek

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

13 listopada 2018

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)   Zamawiający informuje że w dniu 13 listopada 2018 r. o godzinie  8.10 w Urzędzie Gminy Wietrzychowice dokonano otwarcia ofert dotyczących przetargu nieograniczonego pn: „Odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Wietrzychowice”.

Do pobrania pełna treść informacji:

12 listopada dniem wolnym od pracy

9 listopada 2018

Informujemy, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej dzień 12 listopada 2018 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy.

W związku z powyższym Urząd Gminy Wietrzychowice w tym dniu będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

9 listopada 2018

11 listopada 2018 roku o godz. 16.30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach odbędzie się uroczysta akademia z okazji 100-nej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, na które serdecznie zapraszają organizatorzy: Dyrektor, Nauczyciele i Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wietrzychowicach oraz Wójt Gminy Wietrzychowice.


ODBIÓR ODPADÓW W GMINIE WIETRZYCHOWICE

8 listopada 2018

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, iż odbiór odpadów segregowanych (plastiku, szkła, papieru) z terenu Gminy Wietrzychowice odbędzie się zgodnie z harmonogramem tj. w poniedziałek 12 listopada 2018 roku.

Jednocześnie informuję, iż odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się we wtorek 13 listopada 2018 r.

Odpady należy wystawić przed godziną 7.00.