KAMPANIA PROFILAKTYCZNA „PRZEMOC W RODZINIE”

3 lipca 2020

W ramach edukacji społeczności lokalnej w zakresie zjawiska „Przemocy w Rodzinie” przeprowadzono kampanię profilaktyczną, w którą włączyli się uczniowie szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach.
Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dziękuje za zaangażowanie i ciekawe prace.

Całą kampanię profilaktyczną można zobaczyć na naszej stronie FB

Linki do strony poniżej:

MAMY DOFINANSOWANIE NA TERMOMODERNIZACJĘ

2 lipca 2020

GMINA WIETRZYCHOWICE OTRZYMA PONAD 830 000 zł ze środków Unii Europejskiej na termomodernizację

Projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wietrzychowice” został złożony w 2019r. do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie.
Projekt po przejściu oceny:
– merytorycznej,
– finansowej,
– formalnej
otrzymał największą liczbę punktów.

Dzięki dofinansowaniu znacznie poprawimy estetykę budynku w Jadownikach Mokrych, w którym znajduje się Przedszkole Publiczne oraz OSP, a także budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach.

Co ważne znacznie zmniejszą się koszy utrzymania wyżej opisanych budynków.

Dofinansowanie to 832 329 zł daje możliwość:
– wymiany pieca,
– wymiana instalacji c.o.
– ocieplenia budynku,
– montaż paneli fotowoltaicznych.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie Panu Wojciechowi Skruchowi Radnemu Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Bardzo doceniamy wsparcie i pozytywną ocenę i dziękujemy:

– Marszałkowi Województwa Małopolskiego:
Panu Witoldowi Kozłowskiemu

Wicemarszałkom Województwa Małopolskiego:
– Panu Tomaszowi Urynowiczowi,
– Panu Łukaszowi Smółce,
– Pani Marcie Malec-Lech,
– Panu Edwardowi Czesakowi.

Gratulujemy Pani Wicewójt Sabinie Nowak i współpracownikom za świetnie napisany projekt.

SPRAWOZDANIE ZA MIESIĄC CZERWIEC

2 lipca 2020

W miesiącu czerwcu, pomimo utrudnień związanych z sytuacją epidemiologiczną, która panuje w naszym kraju, zajęcia w Klubie Seniora w Miechowicach Wielkich odbywały się, lecz z zachowaniem ostrożności oraz przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa narzuconych przez Ministerstwo Zdrowia. W celu niwelowania zagrożeń związanych z koranawirusem Członkowie Klubu przestrzegali zasad związanych z zachowywaniem wszystkich środków ostrożności min. stosowali środki ochrony osobistej jak maseczki, przyłbice, dezynfekowali ręce, a także zachowali odpowiedni dystans odległości między sobą. Ponadto do Klubu Seniora nie mogli przychodzić Członkowie z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej oraz osoby, które miały kontakt z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub kwarantannowaną.

W ramach zajęć plastycznych Seniorzy wykonali szereg rozmaitych prac, takich jak: makiety wiatraków, liście robione z włóczki oraz obrazki z własnoręcznymi filcowymi zdobieniami umieszczonymi na podstawie wykonanej z drewnianych patyczków. Przy tworzeniu tych prac wykazali się własną inwencją twórczą, a także starannością i dokładnością. Dbając o wystrój wnętrza budynku zmienili gazetkę wiosenną na letnią. Wszystkie prace wykonane podczas zajęć zostały udokumentowane na zdjęciach oraz ozdobiły ściany tworząc piękną wystawę w Klubie Seniora.

Członkowie uczestniczyli także w zajęciach muzycznych śpiewając ulubione piosenki biesiadne i religijne nawiązujące do wspomnień i lat młodości. W tym miesiącu była również okazja do świętowania imienin miesiąca. Mimo, że były skromniejsze ze względu na wymogi sanitarne, Seniorzy spędzili ze sobą miło czas śmiejąc się i rozmawiając ze sobą.

Dbając o dalszy czynny rozwój umysłu Członkowie chętnie podejmowali zajęcia związane z aktywnym rozwojem pamięci. W tym celu rozwiązywali krzyżówki, wykreślanki, tworzenie słów z wyrazu , grali w karty, warcaby i szachy. Ćwiczenia umysłowe sprzyjały  integracji i pogłębieniu zażyłości między sobą.

W Klubie Seniora ze względu na wymogi sanitarne nie mogły odbywać się zajęcia kulinarne, ale nie mogło zabraknąć ćwiczeń ruchowych. W celu urozmaicenia przebiegu zajęć, Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Jadownikach Mokrych dostarczył do sali gimnastycznej rowerek elektryczny, z którego z chęcią korzystali Członkowie Klubu.

W trakcie ćwiczeń fizycznych została zachowana odpowiednia odległość zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

W miesiącu czerwcu Klub Seniora odwiedziły Panie z Urzędu Gminy w Wietrzychowicach w osobach pani  Doroty Czarna, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pani Barbara Kamysz- Wietecha pracownik GOPS.

Troszcząc się o zdrowie Członków Klubu prowadziły rozmowy o ich samopoczuciu w obecnej sytuacji obostrzeń epidemiologicznych. Ponadto Seniorzy otrzymali zaproszenie do teatru z którego na pewno skorzystają w późniejszym i bezpieczniejszym okresie.

W dniu 29 czerwca Wójt Gminy Wietrzychowice. Pan Tomasz Banek, świętował swoje urodziny Z tej okazji delegacja Seniorów osobiście złożyła wizytę, podczas której obdarowała Jubilata przygotowanymi specjalnie z tej okazji kwiatami, laurką oraz wykonanym własnoręcznie upominkiem.

SKORZYSTAJ Z DARMOWEJ POMOCY PRAWNEJ

30 czerwca 2020

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

 

Kto może otrzymać pomoc?

 • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
 • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

 

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

 • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
 • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
 • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
 • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków

 

Gdzie szukać pomocy?

 • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
 • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

PRZEDŁUŻENIE TERMINU KONKURSU EKOLAURY 2020

30 czerwca 2020

Szanowni Państwo,

    Uchwałą Rady Polskiej Izby Ekologii termin nadsyłania zgłoszeń do 19. edycji Konkursu Ekolaury PIE 2020 został przedłużony.
Zgłoszenia przyjmujemy do 31 lipca 2020 r.
    Konkurs ma zasięg ogólnopolski, skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, które przyczyniły się do znacznej poprawy stanu środowiska naturalnego.
       Konkurs „Ekolaury PIE 2020” został objęty patronatem honorowym przez Ministerstwo Klimatu, Marszałka Województwa Śląskiego, Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Prezydenta Miasta Katowice oraz do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Zapraszamy do zgłaszania przedsięwzięć, zrealizowanych do końca 2019 r., w kategoriach:

 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami
 • Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
 • Ekoprodukt, zielone technologie
 • Edukacja ekologiczna
 • Ochrona przyrody i zwiększanie bioróżnorodności
 • Energooszczędność, efektywność energetyczna
 • Czystsza Produkcja
 • Gmina, związek gminny przyjazny środowisku
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska

Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wniosku konkursowego na adres biura PIE (40-009 Katowice, ul Warszawska 3) – z dopiskiem „Ekolaury 2020” – do dnia 31 lipca 2020 r.

Strona internetowa Konkursu: http://www.pie.pl/ekolaury.html
Załączniki: