ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY W OKRESIE STANU EPIDEMII

27 marca 2020

UWAGA! zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Wietrzychowice w okresie stanu epidemii !

Szanowni Państwo,

W trosce o życie i zdrowie mieszkańców Gminy Wietrzychowice, petentów i pracowników, utrzymujemy w dalszym ciągu  ograniczone zasady funkcjonowania Urzędu Gminy w Wietrzychowicach na czas epidemii koronawirusem (COVID-19).

Zasady obowiązują od 16.03.2020 r. do odwołania.

 • Podstawową formą kontaktu z pracownikami Urzędu Gminy w tym okresie będzie kontakt telefoniczny!
  Prosimy o odłożenie załatwiania spraw urzędowych na późniejszy okres.
 • Wszelkie płatności (podatki, opłaty) zaleca się regulować za pomocą przelewów elektronicznych z domów lub za pośrednictwem poczty i banków.
 • Interesanci będą obsługiwani w Urzędzie tylko w sprawach niecierpiących zwłoki!
 • Obsługa w pokojach biurowych odbywać się będzie tylko w wyjątkowych sytuacjach! Np. Wyjątkiem będzie rejestracja bieżąca zgonów oraz sporządzanie aktów zgonów.
 • Każda osoba wchodząca do Urzędu Gminy zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, środkami dostępnymi w Urzędzie Gminy.
 • Przy drzwiach wejściowych do budynku Urzędu Gminy została umieszczona skrzynka na korespondencje w której można złożyć podania, wnioski i inne dokumenty.
 • Jeśli sprawa nie wymaga pilnej wizyty w Urzędzie, uprzejmie prosimy o wykorzystanie formy mailowej (gmina@wietrzychowice.pl) lub poprzez skrzynkę ePUAP lub kontakt telefoniczny z pracownikami Urzędu.

Mieszkańcy powracający z zagranicy obowiązane są poddać się kwarantannie, a w przypadku objawów choroby pilne powiadomienie telefoniczne najbliższej stacji sanitarno- epidemiologicznej w Tarnowie

tel. 14 621 70 97 lub 602 430 042.

Przypominamy, że osoby starsze powinny pozostawać w domu i ograniczyć do niezbędnego minimum wizyty w miejscach szczególnie uczęszczanych tj. sklepach i aptekach. Starsze osoby potrzebujące pomocy prosimy o kontakt z Urzędem Gminy.

Przepraszamy za utrudnienia i niedogodności, jednak w obecnej sytuacji należy podjąć odpowiedzialne, choć radykalne kroki, by zadbać o bezpieczeństwo zarówno mieszkańców Gminy Wietrzychowice, petentów, jak i pracowników Urzędu.

DZIĘKUJĘ SERDECZNIE ZA WZAJEMNĄ POMOC I ŻYCZLIWOŚĆ!!!

Tomasz Banek

Wójt Gminy Wietrzychowice

SEKRETARIAT URZĘDU GMINY WIETRZYCHOWICE:14 6418 045; 14 6418 018

Link do pozostałych numerów:

INFORMACJA DOT. ODCZYTÓW WODOMIERZY

27 marca 2020

Szanowni Klienci Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach

W związku z dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV 2
w Polsce, w trosce o zdrowie naszych Odbiorców i pracowników Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach została podjęta decyzja o  zaprzestaniu z dniem 16 marca 2020 r. dokonywania odczytów wodomierzy przez naszych pracowników na terenie prowadzonej przez Zakład działalności. Z uwagi na zaistniałą sytuację odczyty wodomierzy nie będą wykonywane do odwołania.

Z uwagi na zmieniającą się dynamiczne sytuację rozliczenie świadczonych usług odbywać się będzie na podstawie zgłaszania stanów wodomierzy przez mieszkańców telefonicznie na nr 14 6 41-80-43, 14 6 41-80-58 lub sms na nr 604 506 747 oraz pocztą elektroniczną na e-mail: zeukiw@wietrzychowice.pl.

W terminie do 10 kwietnia 2020 roku prosimy o zgłaszanie stanów wodomierzy przez mieszkańców następujących miejscowości:

 1. Wola Przemykowska,
 2. Jadowniki Mokre,
 3. Miechowice Małe,
 4. Miechowice Wielkie.

W przypadku niepodania aktualnego stanu wodomierza przez mieszkańców
w wyznaczonym terminie rozliczenie świadczonych usług odbywać się będzie na podstawie wartości szacunkowych opartych o wcześniejsze okresy rozliczeniowe.

O dalszych krokach dotyczących bezpośredniej obsługi klienta będą Państwo na bieżąco informowani.

Licząc na zrozumienie, przepraszamy za powstałe niedogodności.

ŚRODKI PFRON BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

27 marca 2020

Mając na uwadze bezpieczeństwo osób korzystających ze wsparcia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oddział Małopolski przypomina o możliwości aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pośrednictwem platformy internetowej sow.pfron.org.pl. W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnościami ubiegania się o pomoc w ramach programu ”Aktywny samorząd”, już od 1 marca br. można składać wnioski o dofinansowanie przez Internet w SOW – Systemie Obsługi Wsparcia – bez wychodzenia z domu i bez barier.

 

Wnioskodawco pamiętaj!

By złożyć wniosek w formie elektronicznej niezbędny jest Profil Zaufany na platformie ePUAP

Czym jest Profil Zaufany?

Profil zaufany to potwierdzony zestaw danych, które jednoznacznie identyfikują jego posiadacza w usługach podmiotów publicznych w internecie.

Dlaczego warto?

Wygoda– bezpieczny i darmowy dostęp do usług publicznych bez wychodzenia z domu. Za pomocą profilu zaufanego skutecznie potwierdzisz swoją tożsamość w internecie oraz podpiszesz wniosek, jeśli jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

Zostań w domu!

Bezpieczeństwo i oszczędność czasu  – w trosce o zdrowie swoje i innych zostań w domu! Nie trać czasu na wizyty w urzędzie, oczekiwanie w  kolejce i dojazd.

Dostęp do rożnych placówek i usług administracji publicznej

Dzięki profilowi zaufanemu możesz korzystać z setek usług online na wielu portalach urzędowych.

Profil Zaufany

Posiadanie Profilu Zaufanego jest pomocne również w procesie pobierania nauki, zapewnia nie tylko bezpieczny ale i darmowy dostęp do usług publicznych bez wychodzenia z domu. W przypadku Osób z Niepełnosprawnościami jest niezbędnym wsparciem i ułatwieniem życia codziennego. Profil Zaufany umożliwia korzystanie z oferowanych przez Fundusz ułatwień związanych z uzyskaniem dofinansowania ze środków PFRON oraz innych usług on-line na wielu portalach urzędowych.

 

Wszystkie osoby z niepełnosprawnościami zachęcamy do załażenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej z użyciem systemu SOW. System ten, wyposażony jest we wszystkie potrzebne formularze i wzory, m.in.: wnioski o dofinansowanie, umowy dofinansowania, korespondencję oraz w inne funkcjonalności, ma na celu ułatwienie realizacji programu. Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub zawarcia umowy dofinansowanie lub rozliczenie przyznanego dofinansowania, Wnioskodawca może skanować/powielać w formie elektronicznej.

Termin przyjmowania wniosków mija w dniu 31 sierpnia 2020 roku.

UWAGA!

Oddział Małopolski PFRON przypomina, że wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim 2019/2020 można składać do 31 marca 2020 r. (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – „Aktywny samorząd” – Modułu II).

Zachęcamy do korzystania z możliwości składania wniosków bez wychodzenia z domu a także do kontaktu z bezpłatną infolinią pod numerem 800 889 777. Informacje można uzyskać również na stronie: https://portal-sow.pfron.org.pl

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY ORGANIZACJI BADAŃ ANKIETOWYCH

25 marca 2020

 

Urząd Statystyczny w Krakowie informuje:

W trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, ankieterzy statystyczni Urzędu Statystycznego w Krakowie  nie odwiedzają mieszkań wylosowanych do badań ankietowych do odwołania. Badania ankietowe są realizowane przez pracowników statystyki publicznej wyłącznie telefonicznie.

Statystyka Publiczna, w trybie ciągłym jest zobowiązana do pozyskiwania danych niezbędnych do podejmowania kluczowych decyzji, dlatego dane  uzyskiwane od naszych Respondentów są niezwykle ważne.  W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z badaniami lub w celu weryfikacji ankietera statystycznego prosimy o kontakt mailowy z Urzędem Statystycznym w Krakowie.

 • Badanie budżetów gospodarstw domowych (BBGD)

e-mail: D.Wlodarczyk@stat.gov.pl

 • Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL)

e-mail: I.Filipowska@stat.gov.pl

 • Kondycja gospodarstw domowych (KGD)

e-mail: D.Wlodarczyk@stat.gov.pl

 • Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych (SSI-10)

e-mail: B.Jakobczak-Wojcik@stat.gov.pl

 • Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (PKZ)

e-mail: B.Jakobczak-Wojcik@stat.gov.pl

 • Notowanie Cen Detalicznych (C02)
 • e-mail: K.Gebka@stat.gov.pl

Tożsamość ankieterów z województwa małopolskiego można potwierdzić:

– pocztą elektroniczną: pod adresem J. Klimont@stat.gov.pl

– telefonicznie:  pod numerem lub +48 695 256 281

ARiMR: Po dopłaty sięgnij z domu

25 marca 2020

Mimo trudności związanych z pandemią koronawirusa, małopolscy rolnicy najlepiej w kraju radzą sobie z wnioskowaniem o dopłaty za 2020 rok.

Już ponad 12 tysięcy oświadczeń i wniosków elektronicznych wpłynęło do ARiMR. Oznacza to, że przeszło 10% osób spośród tych, które ubiegały się o płatności w ubiegłym roku, dopełniło formalności.

Ważna, szczególnie w sytuacji najnowszych obostrzeń związanych z przemieszczaniem się, jest informacja, że wszyscy uprawnieni do złożenia oświadczeń mogą – zamiast tej formy – skorzystać z wysłania wniosku internetem. W przypadku pytań o korzystanie z aplikacji eWniosekPlus, prosimy o kontakt telefoniczny z placówkami Agencji lub z doradcami rolnymi.
Ci, którzy zdecydują się jednak na złożenie Oświadczenia, powinni to zrobić do 15 kwietnia. Sposoby na dotarcie z dokumentem do ARiMR są cztery:

 1. wrzutnie przed placówkami Agencji,
 2. Poczta Polska,
 3. ePupap
 4. e-mail (skan dokumentu).

Wykaz numerów telefonów do placówek ARiMR: www.arimr.gov.pl lub  https://link.do/lCwpt
Kontakt z doradcami MODR: sekretariat@modr.pl; tel. 12 285-21-13 / 14, 609 700 003; powiatowe zespoły: http://www.modr.pl/strona/zespoly-powiatowe-doradcow.

#zostańWgospodarstwie

 

INFORMACJA O CAŁKOWITYM ZAWIESZENIU KURSÓW FIRMY JANPOL

25 marca 2020

Od dzisiaj w związku z ogłoszeniem premiera dotyczącego m.in. ograniczenia się w poruszaniu się w przestrzeni publicznej oraz wymogiem zapewnienia połowy miejsc siedzących wolnych  w komunikacji publicznej firma przewozowa JANPOL poinformowała, że nie jest w stanie przy obecnych warunkach przewozu utrzymać linii transportu komunikacji zbiorowej przez gminy: Wietrzychowice, Radłów, Wierzchosławice. W związku  z powyższym Wójtowie oraz Burmistrz prowadzą rozmowy z przewoźnikiem i szukają sposobu, które dopuszcza prawo na wznowienie tej komunikacji. Na chwilę obecną do odwołania wstrzymane są wszystkie kursy na tych trasach!!!