INFORMACJA

19 marca 2019

Informacja z sesji otwarcia ofert w dniu 19.03.2019 r. dot. zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn: Budowa ścieżki rowerowej wraz z rozbiórką istniejącej i budową nowej wiaty przystankowej oraz budowę wiaty zadaszonej z elementami małej architektury oraz oświetlenia – na części działek nr 446, 748, i 814 w miejscowości Miechowice Wielkie, dla zadania: „Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego – Trasy Rowerowe Podgórza”.


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

19 marca 2019

Nazwa zamówienia: „Budowa ścieżki rowerowej wraz z rozbiórką istniejącej i budową nowej wiaty przystankowej, oraz budowę  wiaty zadaszonej z elementami małej architektury, oraz oświetlenia- na części działek  nr 446, 748 i 814 w miejscowości  Miechowice Wielkie dla zadania: „Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego – Trasy Rowerowe Podgórza”.


250 000 zł dofinansowania na drogi dla Gminy Wietrzychowice

19 marca 2019

18 marca br. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wicepremier Beata Szydło, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński oraz wojewoda małopolski Piotr Ćwik przekazali burmistrzom i wójtom promesy na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Tomasz Banek-wójt gminy Wietrzychowice odebrał promesę w wysokości: 250 000 zł.

Drogi które otrzymały dofinansowanie to: ,,Do Morgów” w Woli Rogowskiej (dotacja 80 tys. zł.), ,,Błonie k. Kowala” w Wietrzychowicach (dotacja 60 tys. zł), ,,Na Zadworzu” w Demblinie (dotacja 110 tys. zł).

wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

19 marca 2019

Urząd Gminy Wietrzychowice organizuje w dniu 25 marca 2019 roku wiosenną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon tylko od samochodów osobowych oraz akumulatorów.

Odpady będą odbierane w poniedziałek 25 marca 2019 r. z terenu całej Gminy Wietrzychowice Odpady należy wystawić w dniu odbioru przed godz. 7.00 w miejscach z których odbierane są pojemniki z odpadami komunalnymi. Przypominamy, iż podmiotem uprawnionym do zbierania odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon i akumulatorów w wyżej wymienionych terminach jest FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. z siedzibą 33-100 Tarnów, ul. Odległa 8.

Więcej informacji: