INFORMACJA O ZASADACH KORZYSTANIA Z KANALIZACJI SANITARNEJ

17 stycznia 2020

Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach informuje:

NAJCZĘSTSZĄ PRZYCZYNĄ ZATKANIA LUB AWARII SĄ WRZUCANE DO KANALIZACJI ODPADY, KTÓRE SĄ NIEDOZWOLONE:

  • pieluchy, podpaski, tampony, chusteczki nawilżone dla niemowląt, bandaże, ręczniki papierowe, ściereczki kuchenne, gąbki, patyczki do uszu, szmaty, butelki, końcówki do mopa itp. – zbijają się w zwartą masę i tworzą zwarte sploty uniemożliwiające przepływ ścieków;
  • odpady budowlane, piasek, żwir, tynk, gips, resztki styropianu itp. – osiadają na dnie rur kanalizacyjnych tworząc zwarte, trudne do usunięcia zatory;
  • środki chemiczne, lekarstwa, farby itp. – zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczania;
  • igły medyczne –  stanowią one ogromne zagrożenie dla pracowników sieci kanalizacyjnej. Najczęściej są niewidoczne, mogą przebić rękawice i boleśnie ukłuć, powodując ryzyko zakażenia np. wirusem HIV czy żółtaczką,
  • tłuszcze i oleje – tężeją w rurach i zmniejszają ich średnice. To przyspiesza konieczność remontu sieci kanalizacyjnej w budynku;
  • resztki jedzenia – powodują zatory i namnażanie się szczurów.

WYŻEJ WYMIENIONE  ODPADY ZNALEZIONE PODCZAS UDRAŻNIANIA KANALIZACJI MOGĄ BYĆ POWODEM OBCIĄŻENIA MIESZKAŃCA KOSZTAMI UDRAŻNIANIA I CZYSZCZENIA SIECI KANALIZACYJNEJ.

ODPADY TE NALEŻY UMIESZCZAĆ W ODPOWIEDNICH KOSZACH NA ODPADY KOMUNALNE.

PAMIĘTAJ!

Koszty usuwania awarii i naprawy urządzeń kanalizacyjnych wpływają na cenę ścieków.

Cofające się ścieki zalewają piwnice, ogród lub ulicę, powodując duże straty materialne i zanieczyszczenie środowiska.Do pobrania:

Zawiadomienie o śmierci i pogrzebie śp. Mariana Czyżyckiego

14 stycznia 2020

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,

że w dniu 13 stycznia 2020 r. zmarł powszechnie znany i szanowany,

Honorowy Obywatel Gminy Wietrzychowice

lek. med. MARIAN CZYŻYCKI.


Z rodziną oraz wszystkimi bliskimi zmarłego łączymy się w bólu

i składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

Wójt Gminy Wietrzychowice

/-/ Tomasz Banek

oraz pracownicy Urzędu Gminy w Wietrzychowicach

i Jednostek organizacyjnych Gminy Wietrzychowice


Zapraszamy na X Międzygminny Konkurs Kolęd i Pastorałek

6 stycznia 2020

karta zgłoszenia:

  • https://gokwietrzychowice.files.wordpress.com/2019/12/karta_zgc581_solo_2020.pdf?fbclid=IwAR0A-rsXsRPPIWkEAZvz6Nn5AlgfYKU6_WH9gEG8FiICtC1U_slN3AfxuWw

regulamin:

  • https://gokwietrzychowice.wordpress.com/2019/12/20/zapraszamy-na-konkurs-koled-2/?fbclid=IwAR1NmDD3TeeGD6wNMbNT3N3VqeFwIwI0vyxzLC_C-klCx-r6TXf22Dz_hgs