ZABEZPIECZ GOSPODARSTWO PRZED SUSZĄ- ZŁÓŻ WNIOSEK O DOTACJĘ

18 lutego 2020

Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.     

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020,  może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy wstecz od momentu złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Co istotne, przyznanie pomocy nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Nie trzeba również wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto.

Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.

Ubiegając się o dotację na nawadnianie należy: w przypadku ulepszenia istniejących instalacji – doprowadzić do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10 proc.; w przypadku powiększenia obszaru nawadniania – wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko; w przypadku inwestycji wpływających na jednolite części wód powierzchniowych lub podziemnych, których stan ze względu na ilość wody został w planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry – wykazać  faktyczną (efektywną) oszczędność wody. Stąd też każda z inwestycji w nawadnianie musi mieć zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. Obowiązuje brak podziału inwestycji na etapy –  złożenie wniosku o płatność końcową powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także składać za pośrednictwem biur powiatowych.  

 

Szczegółowe informacje

 

PRACA Z POWER-em

11 lutego 2020

W Tarnowie rusza nabór do I edycji projektu „Praca z POWER-em!”, stanowiącego wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia.

Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI rozpoczęła rekrutację uczestników spośród mieszkańców Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego. Spotkania rekrutacyjne będą się odbywać w Tarnowie.

Udział w projekcie „Praca z POWER-em” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Celem projektu jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo – edukacyjna osób młodych do 29 roku życia biernych zawodowo w tym w szczególności z kat. NEET,  imigrantów i reemigrantów, uczących się lub pracujących na terenie miasta Tarnowa.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z:

 • PŁATNYCH STAŻY zawodowych,
 • Bezpłatnych szkoleń zawodowych zakupionych na rynku komercyjnym, dobieranych indywidualnie do potrzeb Uczestników,
 • Warsztatów Rynku Pracy i Pozytywnego Wizerunku,
 • Indywidualnego doradztwa w tym zawodowego, psychologicznego, a także coachingu,
 • Bonów szkoleniowych,
 • Bonów na zatrudnienie,
 • Bonów na zasiedlenie.

 

Zgłoś się do nas jeżeli:

 • Jesteś osobą w wieku 18-29 lat,
 • Mieszkasz na terenie miasta Tarnowa lub powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego,
 • Jesteś osobą bierną zawodowo i spełniasz przynajmniej JEDEN z poniższych warunków:
  • zamieszkujesz obszary wiejskie (poza ZIT)
  • jesteś rodzicem powracającym na rynek pracy
  • jesteś osobą z niepełnosprawnościami
 • Jesteś imigrantem, reemigrantem i należysz co najmniej JEDNEJ z grup:
  • jesteś osobą bezrobotną lub bierną zawodowo,
  • jesteś osobą pracującą

 

Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej https://fundacjaproaktywni.pl/rekrutacja/.

Projekt „Praca z POWER-em”  jest realizowany w ramach wsparcia osób młodych na rynku pracy i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Rekrutacja prowadzona jest w dniach 10.02.2020 r. – 21.02.2020 r.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są na stronie https://fundacjaproaktywni.pl/rekrutacja/. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 300 04 51; 533 446 405; 533 442 199, e-mail: rekrutacja@fundacjaproaktywni.pl, oraz w Lokalnej Pracowni Aktywności: ul. Krakowska 11a, 33-100 Tarnów.

 

GMINA OTRZYMAŁA PROMESĘ NA ŻŁOBEK

10 lutego 2020

 

Dofinansowanie do Żłobka w Wietrzychowicach – 363 000 zł

07 lutego odbyło się w Krakowie spotkanie, na którym Wójt Gminy Wietrzychowice Pan Tomasz Banek oficjalnie odebrał promesę na utworzenie Żłobka w ramach rządowego programu Maluch +.

Gmina Wietrzychowice w ramach projektu, wnioskowała o dofinansowanie na kwotę 363 000 zł na adaptacje Żłobka w budynku Przedszkola w Wietrzychowicach oraz przebudowę placu zabaw.

Promese wszystkim przedstawicielom samorządów wręczył  Pan Stanisław Szwed Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pan Piotr Ćwik Wojewoda Małopolski.

Do przygotowania Żłobka w Wietrzychowicach gmina dołoży z własnego budżetu około 100 000 zł.

Wójt Gminy kieruje swe podziękowania dla  wszystkich pracowników Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na czele z Panią Minister Marleną Maląg, Pana Piotra Ćwika Wojewody Małopolskiego, zastępcy Pana Zbigniewa Strarzec oraz Pana Józefa Leśniaka.

Ogromne podziękowania również dla pracowników Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach za świetnie wykonaną pracę.

Jeżdżę z głową 2020 – program nauki jazdy w Gminie Wietrzychowice

10 lutego 2020

Dzięki projektowi Województwa Małopolskiego, co roku uczniowie, którzy nie potrafią jeździć na nartach czy snowboardzie, biorą udział w zajęciach prowadzonych pod okiem doświadczonych instruktorów. Pokazują oni młodym Małopolanom nie tylko różne techniki jazdy na nartach czy snowboardzie, ale też na co zwracać szczególną uwagę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo swoje i innych osób. Podczas spotkań na stoku, nie brakuje też ciekawych metod nauki oraz sportowej radości, dzięki czemu wiele osób zapewne złapie narciarskiego „bakcyla” i chęć do spędzania każdej kolejnej zimy na stoku, zamiast przed ekranem telewizora czy komputera.

Od 8 lutego 2020 r.   uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wietrzychowicach uczestniczą w projekcie „Jeżdżę z głową”, który jest współfinansowany przez Gminę Wietrzychowice oraz Województwo Małopolskie. Projekt ma na celu zdobycie umiejętności podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach z zachowaniem elementarnych zasad bezpieczeństwa, kształtowanie nawyku jazdy w kasku oraz zachęcenie dzieci do aktywnych form spędzania wolnego czasu. Zajęcia odbywać się będą na stacji narciarskiej Laskowa-Kamionna w okresie od 8.02.2020 do 29.02.2020 r., w systemie weekendowym. Cały kurs będzie trwał 16 godzin. Uczestnicy projektu – 12 uczniów w ramach projektu mają zapewniony: transport, zajęcia z wykwalifikowanym instruktorem narciarstwa, opiekę nauczyciela, karnet na wyciągi, sprzęt narciarski. Cały projekt opiewa na kwotę: 11 272,00 zł w tym pomoc finansowa z budżetu Województwa Małopolskiego 5 600,00 zł.

 

Informacja dla osób zainteresowanych wsparciem ze środków unijnych

7 lutego 2020

Informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnych, indywidualnych  konsultacji  dla  mieszkańców oraz instytucji działających na terenie gminy dotyczących wsparcia ze środków Funduszy Europejskich. Spotkania te umożliwią uzyskanie informacji na temat dostępnych środków na  rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, dofinansowania szkoleń, jak i pozostałych możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

Jednocześnie informujemy , iż spotkania organizowane będą przez specjalistów z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich i odbywać się będą w Urzędzie Gminy Wietrzychowice.

O harmonogramie spotkań będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej.