Dotacja na ścieżki rowerowe na terenie Gminy Wietrzychowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą

9 lipca 2020

Na terenie Gminy Wietrzychowice w ostatnim czasie zostało wybudowane ponad 17 km ścieżek rowerowych. Wybudowane ścieżki rowerowe cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

W związku z powyższym w 2019 r. Gmina Wietrzychowice złożyła wniosek na wyznaczenie 25 km dodatkowych ścieżek rowerowych. Ścieżki są wyznaczone w znacznej części na drogach publicznych i będą przebiegały przez miejscowości:
– Demblin,
– Miechowice Małe,
– Nowopole,
– Pałuszyce,
– Wola Rogowska.

Ponadto powstanie infrastruktura towarzysząca w postaci wiat gilowych w miejscowości: Demblin (przed budynkiem Szkoły), Miechowice Małe (na terenie stawu), Nowopole (przy Domie Kultury).

Wartość dotacji to około 130 000 zł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom Lokalnej Grupy Działania Zielonego Pierścienia Tarnowa na czele z Panem Prezesem Adamem Flagą oraz Pracownikom Urzędu Marszałkowskiego ze szczególnym uwzględnieniem Pana Romana Wcisło Dyrektora Funduszy Unijnych w Krakowie.

XII EDYCJA KONKURSU „POLSKA WIEŚ- DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ „

9 lipca 2020

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

Szczegóły konkursu na stronie internetowej : http://www.fdpa.org.pl/konkurs

 

Konsultacje Programu ochrony powietrza

8 lipca 2020

W związku z opracowywaniem Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, 2 lipca br. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu.

Z treścią projektu Programu można zapoznać się poniżej. Program jest również wyłożony do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków, ul. Racławicka 56, pok. 253.

Załączniki:

 

Projekt Programu dostępny jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje Projektów:

ROZDANIE PROMES NA KANALIZACJĘ I WODOCIĄGI

8 lipca 2020

Gmina Wietrzychowice reprezentowana przez Pana wójta Tomasza Banka otrzymała oficjalnie promesę na budowę kanalizacji w Jadownikach Mokrych i budowę odcinka sieci wodociągowej w Wietrzychowicach z rąk:
– Pana Marszałka Województwa Małopolskiego Tomasza Urynowicza,
– Pani Marty Mordarskiej – Przewodniczącej Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego,
– Pana Romana Wcisło Dyrektora Funduszy Europejskich.

Aktualne dofinansowania na ekologiczne inwestycje na rok 2020

8 lipca 2020

Fundacja Dar Oze  to organizacja pozarządowa, która nieodpłatnie/gratisowo pomaga uzyskać dotacje unijne oraz rządowe na ekologiczne inwestycje.

1. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW.
● 80% dotacje na farmy fotowoltaiczne, lub/i na poprawę efektywności energetycznej budynków.
● Energia Plus – Preferencyjny kredyt z NFOŚIGW z umorzeniem 10% na ekologiczne inwestycje.
● Leasing-100% opłat może być wrzucone w koszty prowadzenia działalności.
2. DLA ROLNIKÓW.
● Agroenergia dofinansowanie:
● Do 25.000 zł na instalacje fotowoltaiczne od 30 kW do 50 kW mocy.
● Do 15 000 zł na instalacje fotowoltaiczne od 10 kW do 30 kW mocy.
Dodatkowo informujemy, że rolnicy mają możliwość odliczyć od podatku rolnego 25% kwoty
nieobjętej dofinansowaniem od podatku rolnego oraz dodatkowo każdy rolnik otrzymuje
jeszcze bonus klimatyczny 10.000 zł gdy montowana jest jednocześnie pompa ciepła.
3. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH.
● Program Czyste Powietrze: NOWE ZASADY OD 15.05.2020 r.
Dofinansowanie 45% może otrzymać każdy, kto posiada budynek jednorodzinny, lub
dwurodzinny, a jego dochód w roku 2019 nie przekraczał 100 000 zł netto. (na rękę bez żadnych
świadczeń socjalnych).
● Mój Prąd: Zwrot 5000 zł z NFOŚIGW, na fotowoltaikę od 2KW do 10 KW mocy.
● Premia termomodernizacyjna 21%

FINANSOWANIE INWESTYCJI:
Wypełniamy niezbędne dokumenty dla każdego klienta, który decyduje się na:
● Leasing.
● Kredyt preferencyjny, lub komercyjny.
● Dotację.
Przeprowadzamy naszych klientów przez cały proces składania i kompletowania dokumentacji,
aż do uzyskania dofinansowania.
Realizujemy roboty budowlane, na terenie całej Polski.
Po więcej informacji prosimy o kontakt telefoniczny, lub mailowy.
● Zaczniemy dla Państwa pracować gdy podpisana przez Państwa umowa do nas dotrze
mailowo, lub poprzez Pocztę Polską na nasz adres korespondencyjny:
Adresat: Fundacja Dar Oze, ul. Naruszewicza 15/10, 93-161 Łódź.

Zespół Fundacji Dar Oze.
Kontakt:
Dariusz Skrobisz
Tel. 22 122 1058
E-mail: info@fundacjadaroze.pl lub darozebiuro@gmail.com
Zapraszamy na stronę internetową: www.daroze.pl

OGŁOSZENIE

7 lipca 2020

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, iż w dniach od 08.07.2020 r. do 22.07.2020 r. na terenie Gminy Wietrzychowice przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit). Inwentaryzacje prowadzić będzie Zakład Analiz Środowiskowych Eko- precyzja z siedzibą w 43-450 Ustroń, ul. Sikorskiego 10.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o pomoc pracownikom ww. firmy podczas wykonywanych prac w zakresie udzielania informacji.

Zarządcy obiektów, w których występują ukryte formy azbestu, prosimy o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Gminy Wietrzychowice lub bezpośrednio do firmy Eko-precyzja,
e-mail: biuro@eko-precyzja.eu.

Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoli pozyskać środki zewnętrzne na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wietrzychowice.