WSTRZYMANIE KURSOWANIA PROMU

22 września 2017

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z/s w Zgłobicach informuje, że z dniem 22.09. 2017 r. wstrzymuje kursowanie przeprawy promowej na drogach:

  • nr 1316K relacji Dąbrowa Tarnowska – Otfinów w miejscowości Siedliszowice
  • nr 1305K relacja Szczurowa-Żelichów w miejscowości Siedliszowice.

W załączeniu pismo:

OSTRZEŻENIE

21 września 2017

Ostrzeżenie meteorologiczne dla województwa małopolskiego

Intensywne opady deszczu

W związku z prognozowanymi intensywnymi, opadami deszczu w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewany jest wzrost poziomu wody w górnej części strefy stanów średnich i do dolnej części strefy stanów wysokich.

Zjawisko charakteryzować się będzie zmienną intensywnością i występować może do godz. 20:00 dnia 22.09.2017 r.

Prawdopodobieństwo: 90%

W związku z występującymi opadami deszczu informacje o stanie poziomów rzek można sprawdzać na stronie:
http://monitor.pogodynka.pl/#station/hydro/150200170

MIESZKAŃCY SOŁECTWA WIETRZYCHOWICE PODJĘLI WAŻNĄ DECYZJE DLA WSI I DLA GMINY

20 września 2017

W związku z faktem, iż do Urzędu Gminy Wietrzychowice wpłynęło pismo od inwestora, który chciał wybudować stacje paliw z częścią gastronomiczną na terenie sołectwa Wietrzychowice, a konkretnie na części działki na której jest targowisko (13ar z 59ar) Wójt Gminy poprosił Panią sołtys Wietrzychowic o zorganizowanie zebrania wiejskiego w tej sprawie.

Popierając zasadę samorządności wpisaną do statutu sołectwa zorganizowano zebranie, aby to mieszkańcy opowiedzieli się czy są za czy przeciw sprzedaży części działki, która potencjalnie mogłaby służyć do budowy stacji (zgodnie z założeniami inwestora).

Po żywej dyskusji nikt z obecnych na zebraniu mieszkańców sołectwa Wietrzychowice nie był za sprzedażą części działki nr 448.

Zgodnie ze statutem sołectwa zamyka to całą procedurę związaną z inwestycją na nową stację paliw, gdyż Gmina Wietrzychowice nie posiada już żadnej działki, na której mogłaby być ona realizowana.

Pod koniec zebrania Wójt Gminy przedstawił zakres największych prac, które są i będą w tym roku zrealizowane w samych tylko Wietrzychowicach:
– termomodernizacja szkoły podstawowej (ocieplenie styropianem, elewacja wymiana okien, wymiana pieca, fotowoltaika) około 742 000 zł,
– ścieżka rowerowa 142 000 zł (w tym 54 000 zł Powiat Tarnowski, 88 000 zł Gmina Wietrzychowice)
– drogi około 100 000 zł,
– remont cmentarza wojskowego – pozyskane około 103 500 zł (60 000 zł Ministerstwo Kultury i 43 500 zł Urząd Wojewódzki)

Inwestycje te opiewają na kwotę ponad 1 000 000 zł.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

8 września 2017

4 września w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wietrzychowicach odbyła się inauguracja roku szkolnego 2017/2018. W każdej z placówek uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, a następnie uczestnicy przeszli do szkół, gdzie przybyłych powitała Dyrektor ZSP w Wietrzychowicach Pani Jadwiga Łucarz. W części oficjalnej głos zabrał Wójt Gminy Wietrzychowic Pan Tomasz Banek dziękując za owocną współprace organu prowadzącego z dyrekcją szkoły, dzięki której realizowane są nawet te trudne zadania.

Nauczycielom i Pracownikom oświaty składamy najserdeczniejsze życzenia satysfakcjonującej i spokojnej pracy, wytrwałości i wyrozumiałości.

Wszystkim Uczniom, życzymy, aby nadchodzące miesiące w tym nowym roku szkolnym były nie tylko czasem wzmożonej pracy, ale niosły ze sobą także wiele radosnych chwil i satysfakcji z rozwoju własnych zainteresowań i uzdolnień.

Więcej informacji z rozpoczęcia roku szkolnego na stronie Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach:

Witaj szkoło! Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

SZKOŁY W GMINIE WIETRZYCHOWICE PRZYGOTOWANE NA NOWY ROK SZKOLNY

1 września 2017

Zgodnie z ustawami podpisanymi przez Prezydenta RP, zostały wprowadzone zmiany w oświacie.  Od 1 września 2017 roku uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie gimnazjów. W roku szkolnym 2018/2019 gimnazja opuści ostatni rocznik dzieci z klas III.

W ramach tych zmian w Gminie Wietrzychowice została przeprowadzona reforma, która przebiegła w sposób spokojny oraz racjonalny. Od 1 września 2017r wszystkie szkoły z terenu Gminy Wietrzychowice wchodzą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zarządzanego przez jednego dyrektora, dwóch wicedyrektorów i kierownika. Publiczne Gimnazjum w Miechowicach Wielkich będzie kształciło uczniów do 2019r., po czym zostanie przekształcone w Dom Kultury, który będzie zarządzany przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wietrzychowicach.
W związku z wprowadzoną reformą oraz pomimo niżu demograficznego należy podkreślić, iż żaden z nauczycieli nie stracił pracy. Kontynuowane jest zapewnienie dzieciom w szkołach opieki psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

W okresie wakacyjnym dokonano następujących remontów:

– w Szkole Podstawowej  w Wietrzychowicach: wyremontowano korytarz poprzez położenie tarketu na podłodze, dodatkowo wyrównano i pomalowano ściany, przygotowano nowy pokój pedagoga oraz sale fizyczno-chemiczną z częścią magazynową, wymalowano 2 sale dydaktyczne oraz dla jednej zakupiono nowe meble, zastąpiono starą kuchenkę gazową z kuchni nową oraz zakupiono i powieszono nowe firanki w jadalni
–   w Szkole Podstawowej w Jadownikach Mokrych – pomalowano 3 sale dydaktyczne, zakupiono nowe ławki i krzesła dla uczniów z klas 1-3.

Więcej o przygotowaniu do nowego roku szkolnego można zobaczyć w materiałach „Tygodnika Miasto i Ludzie”:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=268&v=1LXmC-VUZk8,

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=p39HVpGzuSI

 

PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJE ZADANIA „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W JADOWNIKACH MOKRYCH”

1 września 2017

31 sierpnia br. Wójt Gminy Wietrzychowice Pan Tomasz Banek w ramach zadania: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych” podpisał umowę z wykonawcą:

Trans art. PPHU. Trytko A.

Bobrowska 33

33-131 Bobrowniki Wielkie;

Zadanie opiewa na kwotę: 521 685,01 złotych brutto

Termin wykonania zadania to: 20 grudnia 2017r.

 

 

  • 1
  • 2
  • 3