TWÓJ GŁOS W WYBORACH WAŻNY DLA POLSKI I WAŻNY DLA GMINY!!!

24 czerwca 2020

W związku z inicjatywą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które zainicjowało akcję pn. „BITWA O WOZY” gminy mające do 20 tyś. mieszkańców mogą starać się o nowy samochód ratowniczo- gaśniczy dla Jednostki OSP o wartości niemal 800 tyś zł. Samochód może zdobyć gmina, która wykaże się najwyższą frekwencją wyborczą w województwie.

W związku z powyższym gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w niedzielnych wyborach prezydenckich!!!

 

 

 

ZEBRANIE OSP SIKORZYCE

4 marca 2020

29 lutego br odbyło się zebranie sprawozdawcze  jednostki OSP SIKORZYCE.

Podczas zebrania Zarząd jednostki podsumował działania jednostki w 2019 r.

Co ważne Zarząd OSP SIKORZYCE otrzymał jednogłośnie absolutorium, co daje możliwość z satysfakcją kontynuować pracę w 2020 r.

Strażacy czynnie uczestniczyli w  uroczystości Gminnego Święta Straży oraz brali udział w Gminnych manewrach usprawniających ich skuteczność i poszerzających ich wiedzę.

Podczas zebrania ustalono, iż dużym priorytetem jest remont strażnicy.

ZEBRANIE OSP NOWOPOLE- PAŁUSZYCE

25 lutego 2020

23 lutego br. w nowo wyremontowanej siedzibie jednostka OSP Pałuszyce-Nowopole przeprowadziła zebranie sprawozdawcze za rok 2019.

Podczas zebrania podsumowano działania jednostki w 2019 r.
Podkreślono bardzo aktywny udział strażaków podczas wystąpienia lokalnych podtopień w maju 2019 r.
Jednostka uroczyście świętowała Gminne Święto Straży w 2019r.
Brali także udział w Gminnych zawodach strażackich wraz z jednostką OSP Demblin zajmując wysokie drugie miejsce. Byli bardzo aktywni podczas manewrów odbywających się w lesie w Jadownikach Mokrych.

Jednostka na doposażenie otrzymała dotację od Gminy Wietrzychowice w kwocie 3 500 zł.
Ponadto dzięki środkom z dotacji z Państwowej Straży Pożarnej i środkom z Gminy (w sumie około 32 000 zł) wyremontowali pomieszczenia administracyjne wraz z kompleksowym remontem toalety.

Należy podkreślić, iż w budynku szereg prac dodatkowych związanych z remontem wykonał druh Piotr Moskal, za co składamy serdeczne podziękowania.

 

ZEBRANIE OSP WOLA ROGOWSKA

25 lutego 2020

23 lutego br. odbyło się zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Wola Rogowska.

Zebranie sprawozdawcze miało na celu podsumowanie działań jednostki w 2019 r.
Druhny i druhowie pozytywnie ocenili zarząd i jednogłośnie przegłosowali absolutorium dla Zarządu OSP Wola Rogowska.

Podczas zebrania ze względów organizacyjnych druhny i druhowie byli zmuszeni wybrać nowego Skarbnika oraz nowych członków Komisji Rewizyjnej.
W maju 2019 r. ze względu na wysoki stan wód wystąpiły lokalne podtopienia.
Strażacy z Woli Rogowskiej stanęli wówczas na wysokości zadania, chroniąc płody rolne i zabezpieczając przepompownie.
Jednostka wzorowo zaprezentowała się podczas uroczystości Gminnego Święta Straży.
Druhowie brali udział w Gminnych zawodach strażackich.

Na utrzymanie jednostki Gmina Wietrzychowice wydała kwotę 1000 zł.
W 2020 r. Pan Tomasz Banek zadeklarował wsparcie jednostki na poziomie nie mniejszym niż 3 500 zł.

 

 

ZEBRANIE OSP MIECHOWICE WIELKIE

24 lutego 2020

 

22 lutego br. obyło się zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Miechowice Wielkie.

Podczas zebrania podsumowano działania jednostki w 2019 r. oraz jednogłośnie przegłosowano absolutorium  dla Zarządu OSP Miechowice Wielkie.

W maju 2019 r. Strażacy brali czynny udział w działaniach, podczas których wystąpiły lokalne podtopienia.
Jednostka godnie reprezentowała się podczas uroczystości Gminnego Święta Straży.
Brali udział w Gminnych zawodach strażackich oraz manewrach usprawniających ich skuteczność i poszerzających ich wiedzę.

Podczas zebrania uroczyście wręczono druhom zaświadczenia z odbycia szkoleń.

Na utrzymanie jednostki Gmina Wietrzychowice wydała 5204,35 zł. Ponadto z budżetu gminy wydano 3000 zł na zakup napisu  OSP MIECHOWICE WIELKIE wraz z herbem.

Podczas zebrania, Pan wójt Tomasz Banek poinformował, iż na Zarządzie Gminnym ustalono, że w 2020 r. Gmina będzie składać wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na remont strażnicy w tym: budowy toalety z prysznicem na parterze, wymiany pieca oraz remontu pomieszczeń na drugim piętrze.

Ponadto w planach jest wymiana starego ogrodzenia przy zbiorniku strażackim.

MANEWRY JEDNOSTEK OSP Z GMINY WIETRZYCHOWICE

7 października 2019

5 października br. obyły się  manewry jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wietrzychowice. W sobotę druhowie doskonalili swoje umiejętności podczas symulowanej akcji pożaru lasu w Jadownikach Mokrych. Częścią ćwiczeń było także udzielenie pomocy jednemu z biorących udział w gaszeniu strażaków.

Podczas ćwiczeń obecna była telewizja: STARnowa.tv:

Stan alarmowy w Wietrzychowicach

Podziękowania kierujemy do druha Macieja Mądrzyka oraz druha Krzysztofa Kocialskiego za opracowanie planu manewrów.

Dziękujemy za obecność wszystkim druhom i druhom z:

– OSP DEMBLIN

– OSP JADOWNIKI MOKRE

– OSP MIECHOWICE MAŁE

– OSP MIECHOWICE WIELKIE

– OSP PAŁUSZYCE-NOWOPOLE

– OSP SIKORZYCE

– OSP WIETRZYCHOWICE

Serdecznie dziękujemy Janowi Bylicy za udostępnienie swojej posiadłości, gdzie była możliwość podsumować ćwiczenia oraz Małgorzacie Marek i jej mężowi Jarosławowi za świetną pracę i pomoc w organizacji wydarzenia.

Następne takie ćwiczenia za rok.