OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wietrzychowice o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

8 listopada 2017

Zgodnie z Uchwałą Nr II/8/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Wietrzychowice informuje o rozpoczęciu konsultacji. (więcej…)

WSTRZYMANIE KURSOWANIA PROMU

30 października 2017

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z/s w Zgłobicach informuje, że z dniem 30.10. 2017r. do odwołania wstrzymuje kursowanie przepraw promowych na drogach:

  1. nr 1316K relacji Dąbrowa Tarnowska – Otfinów w miejscowości Otfinów.
  2. nr 1305K relacja Szczurowa-Żelichów w miejscowości Siedliszowice.

W załączeniu pismo:

ODNAWIAMY CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ W WIETRZYCHOWICACH

27 października 2017

Na początku listopada rozpocznie się długo oczekiwany remont cmentarza wojennego z pierwszej wojny światowej, który jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków usytuowany na cmentarzu parafialnym w Wietrzychowicach jako wydzielona kwatera. Prace będą realizowane w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”.

(więcej…)

ZAWIADOMIENIE

3 października 2017

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej dla miejscowości Pasieka Otfinowska w Gminie Żabno”. (więcej…)

ODWOŁANIE POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

26 września 2017

W związku ze spadkiem poziomu wody w rzece Wisła poniżej stanów ostrzegawczych oraz stabilna sytuacją hydrologiczną od godz. 11.00 dnia 26 września 2017 r.  Wójt Gminy Wietrzychowice odwołał pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Gminy Wietrzychowice. (więcej…)

POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE

22 września 2017

W związku z przekroczeniem stanów ostrzegawczych poziomu wody w rzece Wisła oraz niestabilną sytuacją hydrologiczną, Wójt Gminy Wietrzychowice ogłasza od godz. 9.00 dnia 22 września 2017 r. pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Gminy Wietrzychowice. (więcej…)