WSTRZYMANIE KURSOWANIA PROMU 20 LIPCA 2017

19 lipca 2017

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z/s w Zgłobicach informuje, że w dniu 20.07. 2017r. wstrzymuje kursowanie przeprawy promowej na drodze nr 1316K relacji Dąbrowa Tarnowska – Otfinów w miejscowości Otfinów w godzinach: 8:00-17:00 z powodu prac konserwacyjnych.

(więcej…)

OGŁOSZENIE

14 lipca 2017

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że w wyniku podjętej współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie istnieje możliwość uzyskania produktów żywnościowych. Warunkiem otrzymania pomocy żywnościowej jest spełnienie kryterium dochodowego tj. 1268zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.

(więcej…)

OGŁOSZENIE

12 lipca 2017

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że kolonie letnie nad morzem w miejscowości Stegnie zorganizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych zostaną w terminie 29.07.2017r- 08.08.2017r. Na kolonie zostało zakwalifikowanych 27 dzieci z terenu gminy Wietrzychowice.

REKRUTACJA DO WARSZTATÓW „PLON NIESIEMY PLON”

11 lipca 2017

Do 14 lipca br. trwa rekrutacja członków Kół Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszeń do warsztatów pn „Plon niesiemy plon-obrzędowość dożynkowa przykładem zachowania cech regionu”, w ramach których odbędą się darmowe szkolenia.

Aby się zgłosić należy wypełnić formularz:

  1. warsztaty_plon_niesiemy_plon_deklaracja_uczestnictwa
  2. warsztaty_plon_niesiemy_plon_formularz_zgloszeniowy

oraz dostarczyć go do sekretariatu Urzędu Gminy Wietrzychowice do 14 lipca 2017(druki dostępne również w Urzędzie Gminy).

Więcej informacji na stronie Powiatu Tarnowskiego:

http://www.powiat.okay.pl/index.php/programy-pomocowe/programy-unii-europejskiej/222-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego/3295-nasz-region-nasza-tradycja-nasze-dziedzictwo

 

OGŁOSZENIE

4 lipca 2017

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej zorganizowane będą dla dzieci kolonie letnie w Ośrodku Wypoczynkowym „RELAKS” w miejscowości Stegnie ul. Lipowa 31 nad Morzem w terminie 09.08.2017r – 19.08.2017r. Wypoczynek będzie organizowany dla grupy około 25 osób w wieku do 16 lat urodzonych po 1 stycznia 2001r, których co najmniej jedno z rodziców /opiekunów prawnych/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Kolonie letnie są współfinansowane przez KRUS. Dopłata ze strony rodziców wynosi 430 zł. Gmina Wietrzychowice zobowiązuje się do pokrycia kosztów transportu.

Zgłoszenia na kolonie będą przyjmowane do 7 lipca w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Wietrzychowice. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 25 dzieci wyjazd zostanie odwołany.

Ogłoszenie

23 czerwca 2017

Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach na tablicy ogłoszeń zostały wywieszone na okres od 23.06.2017 r. do 14.07.2017 r. wykazy nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Wietrzychowice:

– przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

– przeznaczonych do dzierżawy

– przeznaczonych do wynajmu


Do pobrania: