OBWIESZCZENIE

17 kwietnia 2019

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WIETRZYCHOWICACH z dnia 17 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysów w wyborach sołtysów i członków rad sołeckich na terenie Gminy Wietrzychowice zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2019 r.


Zaproszenie do składania ofert

12 kwietnia 2019

Gmina Wietrzychowice zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W WIETRZYCHOWICACH.


Do pobrania:

Ogłoszenie/ Zaproszenie do składania ofert dot. robót budowlanych

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Formularz Oferty
 2. Przedmiar robót
 3. Umowa
 4. Dokumentacja techniczna

Poniżej do pobrania – Zapytania wykonawców wraz z odpowiedziami dot.  postępowania o pn.: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W WIETRZYCHOWICACH:


Poniżej do pobrania – Modyfikacje treści i załączników Ogłoszenia/Zaproszenia do składania ofert dot.  postępowania o pn.: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W WIETRZYCHOWICACH:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

11 kwietnia 2019

Nazwa zamówienia: 1.Remont drogi gminnej „Lipiańska” Nr K203046 dz. ewid. nr 377 w miejscowości Wola Rogowska w km 0+000-0+455, 2.Remont drogi gminnej „Do Gniadego-Las” Nr K202678 dz. ewid. nr 724 w miejscowości Jadowniki Mokre w km 0+000-0+193.

Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

4 kwietnia 2019

Nazwa zamówienia: 1.Remont drogi gminnej „Do Morgów” nr K203032 dz. ewid. nr 670 w miejscowości Wola Rogowska w km 0+000-0+420, 2.Remont drogi gminnej „Błonie k. Kowala” nr K202969 dz. ewid. nr 560 w miejscowości Wietrzychowice w km 0+000-0+260, 3.Remont drogi gminnej „Na Zadworzu” nr K202631 dz. ewid. nr 595 w miejscowości Demblin w km 0+000-0+600.

Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem:

DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

1 kwietnia 2019

Gminna Komisja Wyborcza w Wietrzychowicach

ADRES SIEDZIBY:

Urząd Gminy w Wietrzychowicach,

33-270 Wietrzychowice 19,

Sala narad – pokój nr 16, I piętro

NR TELEFONU / NR FAX: 14 641-80-45

ADRES E-MAIL: gmina@wietrzychowice.pl

DYŻURY:

 • 01.04.2019 r. w godz. od 7.30 do 17.00
 • 02.04.2019 r. w godz. od 7.30 do 15.30
 • 03.04.2019 r. w godz. od 7.30 do 15.30
 • 04.04.2019 r. w godz. od 7.30 do 15.30
 • 05.04.2019 r. w godz. od 7.30 do 14.00
 • 08.04.2019 r. w godz. od 7.30 do 17.00
 • 09.04.2019 r. w godz. od 7.30 do 15.30
 • 10.04.2019 r. w godz. od 7.30 do 15.30
 • 11.04.2019 r. w godz. od 7.30 do 15.30
 • 12.04.2019 r. w godz. od 7.30 do 14.00
 • 15.04.2019 r. w godz. od 7.30 do 17.00
 • 16.04.2019 r. w godz. od 7.30 do 15.30