OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

25 lipca 2018

Nazwa zamówienia: Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Wietrzychowice. OSA Miechowice Małe – część I, OSA Wietrzychowice – część II, OSA Sikorzyce – część III, OSA Miechowice Wielkie – część IV.

Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem:

INFORMACJA

23 lipca 2018

Urząd Gminy w Wietrzychowicach uprzejmie informuje, że postępowanie dot. przetargu nieograniczonego pn. Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Wietrzychowice zostało unieważnione w części:

1. Część I pn.: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Miechowice Małe

Uzasadnienie: oferta z najniższą ceną  przewyższa kwotę, którą  zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć przeznaczonej kwoty do  ceny najkorzystniejszej oferty, w związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 prawa zamówień publicznych postępowanie dla tej części zostało unieważnione

2. Część II pn.: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Wietrzychowice

Uzasadnienie:  nie wpłynęła żadna oferta, w związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 prawa zamówień publicznych postępowanie dla tej części zostało unieważnione.

3. Część III pn.: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Sikorzyce

Uzasadnienie:  nie wpłynęła żadna oferta, w związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 prawa zamówień publicznych postępowanie dla tej części zostało unieważnione.

4. Część IV pn.: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Miechowice Wielkie

Uzasadnienie: oferta z najniższą ceną  przewyższa kwotę, którą  zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć przeznaczonej kwoty do  ceny najkorzystniejszej oferty, w związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 prawa zamówień publicznych postępowanie dla tej części zostało unieważnione.


Do pobrania pełna treść wyników postępowania dot. unieważnienia przedmiotowego postępowania:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

23 lipca 2018

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.  z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje że w dniu 23 lipca 2018 r. o godzinie 9.15 w Urzędzie Gminy Wietrzychowice dokonano otwarcia ofert dotyczących przetargu nieograniczonego pn: „Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Wietrzychowice”.


Do pobrania pełna treść informacji:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

23 lipca 2018

Urząd Gminy w Wietrzychowicach informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Przebudowa drogi gminnej 202721 K „Stawiska” dz. ew. nr 1463/1 w m. Jadowniki Mokre w km 0+000 – 0+318 została wybrana oferta Wykonawcy: Zespół Usługowy Krzysztof krupa, 32-822 Strzelce Wielkie 44.


Do pobrania pełna treść informacji:

OGŁOSZENIE POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

20 lipca 2018

W związku z przekroczeniem stanów ostrzegawczych poziomu wody w rzekach Wisła i Dunajec oraz niestabilną sytuacją meteorologiczną Wójt Gminy Wietrzychowice ogłasza od godz. 7.00 dnia 20 lipca 2018 r. na terenie Gminy Wietrzychowice – POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE.


Do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

17 lipca 2018

Nazwa zamówienia: Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Wietrzychowice.

Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem: