OGŁOSZENIE

30 marca 2018

Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach na tablicy ogłoszeń zostały wywieszone na okres od 30.03.2018 r. do 20.04.2018r. wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Wietrzychowice:

–  przeznaczonych do wynajmu

–  przeznaczonych do dzierżawy

(więcej…)

ROZGRYWKI O PUCHAR WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE W TENISA STOŁWEGO

23 marca 2018

W najbliższą sobotę (tj. 23 marca 2018 r.) w hali Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach rozegrane zostaną otwarte mistrzostwa o Puchar Wójta Gminy Wietrzychowice w tenisie stołowym (od 11.00 grają dzieci i młodzież, od 16.00 dorośli). Serdecznie zapraszamy zarówno uczestników jaki publiczność.

Zapytanie ofertowe

22 marca 2018

Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn „Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Jadownikach Mokrych”. (więcej…)