ZAPROSZENIE

15 listopada 2018

Zespół Szkolno-Przedszkolny, Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Wietrzychowicach zapraszają uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych do wzięcia udziału w KONKURSIE POEZJI I PROZY TADEUSZA NOWAKA, który odbędzie się 2 grudnia (niedziela) 2018 r. o godz. 16.00 w sali widowiskowej GOK w Wietrzychowicach.


12 listopada dniem wolnym od pracy

9 listopada 2018

Informujemy, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej dzień 12 listopada 2018 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy.

W związku z powyższym Urząd Gminy Wietrzychowice w tym dniu będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

9 listopada 2018

11 listopada 2018 roku o godz. 16.30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach odbędzie się uroczysta akademia z okazji 100-nej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, na które serdecznie zapraszają organizatorzy: Dyrektor, Nauczyciele i Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wietrzychowicach oraz Wójt Gminy Wietrzychowice.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

5 listopada 2018

Nazwa zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Wietrzychowice.

Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Ogłoszenie nr 644261-N-2018 z dnia 2018-11-05 r.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem:

https://bip.malopolska.pl/ugwietrzychowice,a,1511656,ogloszenie-o-zamowieniu-nazwa-zamowienia-odbior-i-zagospodarowanie-odpadow-komunalnych-z-nieruchomos.html


Poniżej do pobrania – Zapytania oferenta wraz z odpowiedziami dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Wietrzychowice.”:

INFORMACJA

12 października 2018

Urząd Gminy w Wietrzychowicach informuje, iż spotkanie dla mieszkańców gminy w sprawie programu „Czyste powietrze” odbędzie się 15 października 2018 roku w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wietrzychowicach o godzinie 18:00.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

28 września 2018

Nazwa zamówienia: Udzielenie kredytu długoterminowego w celu pokrycia planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Wietrzychowice”.

Zamawiający  Gmina Wietrzychowice, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (tekst. jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 2 złożona przez Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Wietrzychowicach, 33-270 Wietrzychowice 33.

  • cena przedmiotu zamówienia: 79 084,84 zł
  • termin uruchomienia kredytu: nie później niż w 1 dniu od dnia zawarcia umowy

Do pobrania pełna treść zawiadomienia: