Zaproszenie

10 listopada 2017

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wietrzychowicach oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Wietrzychowicach serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Konkursie Recytatorskim Poezji Tadeusza Nowaka, który odbędzie się 28 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w Publicznym Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich. (więcej…)

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wietrzychowice o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

8 listopada 2017

Zgodnie z Uchwałą Nr II/8/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Wietrzychowice informuje o rozpoczęciu konsultacji. (więcej…)

WSTRZYMANIE KURSOWANIA PROMU

30 października 2017

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z/s w Zgłobicach informuje, że z dniem 30.10. 2017r. do odwołania wstrzymuje kursowanie przepraw promowych na drogach:

  1. nr 1316K relacji Dąbrowa Tarnowska – Otfinów w miejscowości Otfinów.
  2. nr 1305K relacja Szczurowa-Żelichów w miejscowości Siedliszowice.

W załączeniu pismo:

ODNAWIAMY CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ W WIETRZYCHOWICACH

27 października 2017

Na początku listopada rozpocznie się długo oczekiwany remont cmentarza wojennego z pierwszej wojny światowej, który jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków usytuowany na cmentarzu parafialnym w Wietrzychowicach jako wydzielona kwatera. Prace będą realizowane w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”.

(więcej…)

ZAWIADOMIENIE

3 października 2017

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej dla miejscowości Pasieka Otfinowska w Gminie Żabno”. (więcej…)

ODWOŁANIE POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

26 września 2017

W związku ze spadkiem poziomu wody w rzece Wisła poniżej stanów ostrzegawczych oraz stabilna sytuacją hydrologiczną od godz. 11.00 dnia 26 września 2017 r.  Wójt Gminy Wietrzychowice odwołał pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Gminy Wietrzychowice. (więcej…)