OGŁOSZENIE

22 września 2017

Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej  został wywieszony na okres od 22.09.2017r. do 13.10.2017r. wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Wietrzychowice:

– przeznaczonych do dzierżawy

Do pobrania:
Zarządzenie NR 70 2017 o dzierżawie

„JUŻ PŁYWAM” PROJEKT, DZIĘKI KTÓREMU DZIECI UCZĄ SIĘ PŁYWAĆ

15 września 2017

Rusza kolejna edycja projektu: „Już pływam”, realizowanego w części ze środków budżetu gminy Wietrzychowice, a w części ze środków budżetu województwa małopolskiego. Projekt jest kierowany do uczniów szkół podstawowych, a jego celem jest nauka pływania.

W okresie wiosennym dzieci z młodszych klas uczestniczyły w tym projekcie – teraz pora na uczniów klasy piątej, szóstej i siódmej.
Chętnych uczniów spełniających warunki udziału w projekcie prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły podstawowej w celu zapisania się na liście.
Ze względu na duże zainteresowanie projektem i jednocześnie ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji:

Już pływam! – rusza kolejna edycja projektu

ZEBRANIE WIEJSKIE W MIEJSCOWOŚCI WIETRZYCHOWICE

15 września 2017

Do Urzędu Gminy wpłynął wniosek na zakup części działki o numerze 448 w miejscowości Wietrzychowice pod budowę inwestycji: stacji paliw wraz z częścią gastronomiczną.

W związku z zaistniałą sytuacją Sołtys wsi oraz Rada Sołecka zawiadamiają mieszkańców miejscowości Wietrzychowice o zebraniu wiejskim, które odbędzie się 18 września 2017r. o godzinie 17:00 w Sali GOK (Wietrzychowice).

W załączeniu:

160 ZADAŃ W RAMACH 2 EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

15 września 2017

Trwa II edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Już od 25 września Małopolanie, którzy ukończyli 16 rok życia będą mogli wybrać spośród zgłoszonych zadań najlepsze, ich zdaniem, pomysły. Zwycięskie projekty zrealizuje Województwo Małopolskie. Głosowanie potrwa do 13 października.

Głosować można na trzy sposoby. Aby wybrać faworyta w swoim subregionie mieszkańcy mogą zagłosować przez internet na stronie www.bo.malopolska.pl, wrzucić kartę do urny w jednym z 15 punktów zlokalizowanych na terenie całej Małopolski lub przesłać swój głos listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego. W tej edycji każdy mieszkaniec dysponuje jednym głosem i może go oddać na dowolne zadanie zgłoszone w jego subregionie. Wykaz zadań, punktów do głosowania oraz karta do głosowania dostępne są na stronie www.bo.malopolska.pl
W przypadku szczegółowych pytań do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odpowiedzialni za wdrażanie budżetu obywatelskiego- kontakt telefoniczny: (12) 61 60 904, (12) 61 60 531, e-mailowy: bo@umwm.pl Szczegółowe informacje na temat projektu można także znaleźć na stronie internetowej www.bomalopolska.pl

AKCJA SZCZEPIENIA LISÓW

14 września 2017

Powiatowy  Lekarz  Weterynarii  w  Tarnowie informuje, że wiosenna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie na terenie miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego zostanie przeprowadzona w  dniach:

od 21 do 30 września 2017 r. 

Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.

W okresie wykonywania szczepień zaleca się :

1)   nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza  lub do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,

2)   kontakt zwierząt domowych ze szczepionką zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii, w celu poddania zwierzęcia obserwacji,

3)   nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu.

Informacji  dotyczących  akcji  szczepienia  lisów  udziela:

Zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii – lek. wet. Grzegorz Kawiecki.

W załączeniu przesyłamy materiały informacyjne:

WYCOFANIE NABORU WNIOSKÓW NR 5 ORAZ NR 6.

5 września 2017

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień Tarnowa informuje, iż nabór wniosków:

  • nr 5 w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,
  •  nr 6 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez: podejmowanie działalności gospodarczej  

zostaje wycofany do czasu dostosowania Procedury oceny i wyboru operacji (…) do znowelizowanej Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw.

O nowym terminie naborów poinformujemy w najszybszym możliwym czasie.

Za utrudnienia przepraszamy.