1 sierpnia w godzinę „W” zawyją syreny alarmowe

27 lipca 2020

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania oraz celem jednoczesnego upamiętnienia 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2020 r. o godz. 17.00 nadany zostanie sygnał alarmowy (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe).

INTERNETOWY KONKURS DLA ROLNIKÓW- „INNOWACYJNE ZNACZY BEZPIECZNE”

17 lipca 2020

Placówka Terenowa KRUS w Tarnowie organizuje konkurs  internetowy pod hasłem „Innowacyjne znaczy bezpieczne”. Do udziału w konkursie zapraszamy  pełnoletnich, ubezpieczonych w Kasie rolników. Zadanie konkursowe polega na uzupełnieniu otrzymanej od organizatorów dokumentacji oraz wykonaniu fotografii dokumentującej zastosowane
we własnym gospodarstwie rolnym innowacyjne  rozwiązanie, likwidujące występujące na jego terenie zagrożenia wypadkowe.

Rolników chcących zgłosić swój udział w konkursie zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu (14) 621 59 87 w. 127 lub poprzez e-mail wojciech.mruk@krus.gov.pl . Regulamin konkursu dostępny jest w Placówce Terenowej KRUS w Tarnowie.

Na prace konkursowe czekamy od 6 do 29 lipca 2020 roku. Dla laureatów przygotowano atrakcyjne nagrody.

„MOJA WIZJA ZERO- BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE I DOBROSTAN ROLNIKA”

17 lipca 2020

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zainaugurowała II edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero
– Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”

Celem konkursu skierowanego do młodzieży w wieku od 15 do 24 lat jest promowanie bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu krótkiego filmu promocyjnego pod hasłem „Moja Wizja Zero –Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”. W przedstawionej pracy konkursowej uczestnicy powinni zaprezentować własny pomysł na zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy oraz życia.

Na prace konkursowe czekamy do 30 września br.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym jego regulamin oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są pod adresem: Moja wizja zero

XVIII SESJA RADY GMINY WIETRZYCHOWICE

15 lipca 2020

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) zwołuję XVIII sesję Rady Gminy Wietrzychowice VIII kadencji, która odbędzie się w sali GOK w Wietrzychowicach w dniu 24 lipca 2020 r. o godz. 10.00. Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 29 czerwca 2020 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany uchwały nr XIII/105/2019 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 19 grudnia 2019 roku Uchwala budżetowa gminy Wietrzychowice na 2020 rok.
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wietrzychowice na lata 2020 -2028
 • zmiany uchwały Nr XVII/143/2020 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Wietrzychowice dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miechowicach Wielkich.
 • zmiany uchwały Nr XVII/144/2020 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Wietrzychowice dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach Mokrych
 • regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wietrzychowice
 • określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wietrzychowice na rok szkolny 2020/2021
 • określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 1. Zapytania i wnioski sołtysów
 2. Wnioski kierowników jednostek organizacyjnych.
 3. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 4. Zakończenie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Moskal

KORZYSTAJ Z IZRPLUS, A ZAOSZCZĘDZONY CZAS SPĘDŹ Z NAGRODAMI

14 lipca 2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, realizując przepisy ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, umożliwia posiadaczom zwierząt gospodarskich oznakowanych składanie w formie elektronicznej zgłoszeń zdarzeń zwierzęcych do Systemu IRZ. W tym celu udostępniono aplikację Portal IRZplus, która pozwala posiadaczom na przesyłanie zgłoszeń bezpośrednio do systemu informatycznego, w którym prowadzony jest rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych.

Małopolski Oddział regionalny ARiMR ogłasza konkurs dla dotychczasowych i nowych użytkowników systemu IRZplus.

Zaloguj się do IZRplus i prześlij do 15 sierpnia zdjęcie, na którym pokażesz, jak korzystasz z portalu.

Najbardziej kreatywne zdjęcia zostaną nagrodzone.