Zaproszenie do składania ofert

7 października 2019

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa sieci napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1335K na działce nr 449 oraz na działce nr 787 w miejscowości Wola Rogowska gm. Wietrzychowice”.


Do pobrania:

OGŁOSZENIE / Zaproszenie do składania ofert

Załączniki do Ogłoszenia:

1. Formularz Oferty

2. Przedmiar robót

3. Dokumentacja techniczna:

4. Umowa

OGŁOSZENIE

4 października 2019

Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Wietrzychowice przeznaczonych do wynajmu i dzierżawy.


W załączeniu zarządzenie:

OGŁOSZENIE

4 października 2019

Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną Gminy Wietrzychowice przeznaczonych do wynajmu, dzierżawy i użyczenia.


 

W załączeniu:

JESIENNA AKCJA SZCZEPIENIA LISÓW

24 września 2019

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie informuje, że jesienna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie na terenie miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego zostanie przeprowadzona w dniach: od 28 września do 5 października 2019 r., poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów i jej ręczne wyłożenie.


Do pobrania pismo oraz materiały informacyjne dot. akcji szczepienia lisów: