INFORMACJA DOT. ODCZYTÓW WODOMIERZY – KOMUNIKAT III

25 maja 2020

Szanowni Klienci Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach

W związku z dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV 2 w Polsce, w trosce o zdrowie naszych Odbiorców i pracowników Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach została podjęta decyzja o  zaprzestaniu z dniem 16 marca 2020 r. dokonywania odczytów wodomierzy przez naszych pracowników na terenie prowadzonej przez Zakład działalności. Z uwagi na zaistniałą sytuację odczyty wodomierzy nie będą wykonywane do odwołania.

Z uwagi na powyższą sytuację rozliczenie świadczonych usług odbywać się będzie w dalszym ciągu na podstawie zgłaszania stanów wodomierzy przez mieszkańców telefonicznie na nr 14 6 41-80-43, 14 6 41-80-58 lub sms na nr 604 506 747 oraz pocztą elektroniczną na e-mail: zeukiw@wietrzychowice.pl.

W terminie do 8 czerwca 2020 roku prosimy o zgłaszanie stanów wodomierzy przez mieszkańców następujących miejscowości:

  1. Wola Przemykowska,
  2. Jadowniki Mokre,
  3. Miechowice Małe,
  4. Miechowice Wielkie.

W przypadku niepodania aktualnego stanu wodomierza przez mieszkańców w wyznaczonym terminie  rozliczenie świadczonych usług odbywać się będzie na podstawie wartości szacunkowych opartych o wcześniejsze okresy rozliczeniowe.

O dalszych krokach dotyczących bezpośredniej obsługi klienta będą Państwo na bieżąco informowani.

Licząc na zrozumienie, przepraszamy za powstałe niedogodności.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

22 maja 2020

Nazwa zamówienia: Remont pomieszczeń na parterze w budynku Szkoły Podstawowej w Jadownikach Mokrych na potrzeby Klubu Seniora na dz. nr ewid. 779/6 w miejscowości Jadowniki Mokre, Gmina Wietrzychowice.


Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem:

PIESEK Z TERENU GMINY WIETRZYCHOWICE W AZYLU DO ADOPCJI !!!

19 maja 2020

Piesek błąkał się po okolicy, albo był już komuś niepotrzebny, albo po prostu się oddalił i nie potrafił wrócić. Życzliwa osoba dała mu jeść i tak został, ale nie do końca miał dom, lecz tylko miskę i jeszcze nie mógł zostać na stałe. Dlatego w pewien listopadowy dzień ubiegłego roku trafił do azylu i przebywa tam do dnia dzisiejszego. Jednak pobyt tam to nie to co miał wcześniej. Został już zaszczepiony, odrobaczony i odpchlony, oraz zaczipowany. Pragnie kontaktu z człowiekiem, na co dzień jest radosny i spokojny, żywo reaguje na pojawienie się człowieka, pierwszy dobiega do siatki.  Piesek oczekuje na adopcję może ktoś z terenu naszej gminy zechce go adoptować.  Adoptowane psy potrafią być bardzo wdzięczne i okazują to na co dzień swojemu nowemu właścicielowi. Więcej informacji na temat adopcji można uzyskać pod numerem telefonu 14  625 82 34 bezpośrednio w Azylu dla psów i kotów przy ul. Komunalnej 31 w Tarnowie, lub w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach tel. 14 6418 045 w. 14 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Wietrzychowicach.

Numer ewidencyjny psa w azylu347/2019

OGŁOSZENIE

15 maja 2020

Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres od 15.05.2020 r. do 05.06.2020r. wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Wietrzychowice:

  • przeznaczonych do użyczenia,
  • przeznaczonych do sprzedaży.Do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

14 maja 2020

Nazwa zamówienia: Przebudowa pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wietrzychowicach dla potrzeb publicznego żłobka „Bajka” w Wietrzychowicach.


Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych:


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wietrzychowice pod poniższym linkiem: