OGŁOSZENIE

24 maja 2019

Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres od 24.05.2019 r. do 14.06.2019r. wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Wietrzychowice:

  • przeznaczonych do wynajmu
  • przeznaczonych do dzierżawy
  • przeznaczonych do użyczenia

Do pobrania:

ALARM PRZECIWPOWODZIOWY

23 maja 2019

ZARZĄDZENIE NR 46.2019 Wójta Gminy Wietrzychowice z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Wietrzychowice.


Wybory do Izb Rolniczych – 28 lipca 2019 roku

23 maja 2019

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą nr 2/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. zarządziła wybory do izb rolniczych, w tym Małopolskiej Izby Rolniczej. Dzień wyborów został wyznaczony na niedzielę 28 lipca 2019 roku. Uchwała wraz z terminarzem wykonania poszczególnych czynności związanych z wyborami do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych w załączniku.


Do pobrania:

ALARM PRZECIWPOWODZIOWY

23 maja 2019

ZARZĄDZENIE NR 39.2019 Starosty Tarnowskiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia alarmu przeciwpowodziowego.


POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE

22 maja 2019

ZARZĄDZENIE NR 45.2019 Wójta Gminy Wietrzychowice z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Wietrzychowice.