ZAWIADOMIENIE

3 października 2017

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej dla miejscowości Pasieka Otfinowska w Gminie Żabno”. (więcej…)

ODWOŁANIE POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

26 września 2017

W związku ze spadkiem poziomu wody w rzece Wisła poniżej stanów ostrzegawczych oraz stabilna sytuacją hydrologiczną od godz. 11.00 dnia 26 września 2017 r.  Wójt Gminy Wietrzychowice odwołał pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Gminy Wietrzychowice. (więcej…)

POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE

22 września 2017

W związku z przekroczeniem stanów ostrzegawczych poziomu wody w rzece Wisła oraz niestabilną sytuacją hydrologiczną, Wójt Gminy Wietrzychowice ogłasza od godz. 9.00 dnia 22 września 2017 r. pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Gminy Wietrzychowice. (więcej…)

OGŁOSZENIE

22 września 2017

Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej  został wywieszony na okres od 22.09.2017r. do 13.10.2017r. wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Wietrzychowice:

– przeznaczonych do dzierżawy

Do pobrania:
Zarządzenie NR 70 2017 o dzierżawie

„JUŻ PŁYWAM” PROJEKT, DZIĘKI KTÓREMU DZIECI UCZĄ SIĘ PŁYWAĆ

15 września 2017

Rusza kolejna edycja projektu: „Już pływam”, realizowanego w części ze środków budżetu gminy Wietrzychowice, a w części ze środków budżetu województwa małopolskiego. Projekt jest kierowany do uczniów szkół podstawowych, a jego celem jest nauka pływania.

W okresie wiosennym dzieci z młodszych klas uczestniczyły w tym projekcie – teraz pora na uczniów klasy piątej, szóstej i siódmej.
Chętnych uczniów spełniających warunki udziału w projekcie prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły podstawowej w celu zapisania się na liście.
Ze względu na duże zainteresowanie projektem i jednocześnie ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji:

Już pływam! – rusza kolejna edycja projektu

ZEBRANIE WIEJSKIE W MIEJSCOWOŚCI WIETRZYCHOWICE

15 września 2017

Do Urzędu Gminy wpłynął wniosek na zakup części działki o numerze 448 w miejscowości Wietrzychowice pod budowę inwestycji: stacji paliw wraz z częścią gastronomiczną.

W związku z zaistniałą sytuacją Sołtys wsi oraz Rada Sołecka zawiadamiają mieszkańców miejscowości Wietrzychowice o zebraniu wiejskim, które odbędzie się 18 września 2017r. o godzinie 17:00 w Sali GOK (Wietrzychowice).

W załączeniu: