INFORMACJA GOPS WIETRZYCHOWICE

8 marca 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach
informuje, że

Sądecki Ośrodek Interwencji Krysysowej z siedzibą w Nowym Sączu będzie kontynuował realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej polegąjącej  na prowadzeniu

Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców Powiatru Tarnowskiego.

(więcej…)

GOPS WIETRZYCHOWICE PREZENTUJE ARTYKUŁ 1.2017

8 marca 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach w ramach edukacji społeczności lokalnej, z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prezentuje poniższy artykuł.

Mężczyzna jako ofiara przemocy?! Niemożliwe?
A jednak sie zdarza!

 

(więcej…)

Artykuł 4 PRZEMOC TO NIE TO SAMO, CO AGRESJA

27 grudnia 2016

GOPS Wietrzychowice, w ramach edukacji społeczeństwa w zakresie problemu „Przemocy w Rodzinie” prezentuje poniżej artykuł pt. „Przemoc a agresja”.  Terminy te często są mylone przy procedurze „Niebieskiej Karty”, która to dotyczy tylko i wyłącznie zjawiska przemocy.

(więcej…)