GOPS WIETRZYCHOWICE PREZENTUJE ARTYKUŁ 1.2017

8 marca 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach w ramach edukacji społeczności lokalnej, z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prezentuje poniższy artykuł.

Mężczyzna jako ofiara przemocy?! Niemożliwe?
A jednak sie zdarza!

 

(więcej…)

Artykuł 4 PRZEMOC TO NIE TO SAMO, CO AGRESJA

27 grudnia 2016

GOPS Wietrzychowice, w ramach edukacji społeczeństwa w zakresie problemu „Przemocy w Rodzinie” prezentuje poniżej artykuł pt. „Przemoc a agresja”.  Terminy te często są mylone przy procedurze „Niebieskiej Karty”, która to dotyczy tylko i wyłącznie zjawiska przemocy.

(więcej…)

INFORMACJA GOPS

9 lutego 2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach

informuje, że w Tarnowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy można skorzystać z programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujacych przemoc w rodzinie.

 

Rozpoczęcie dnia 22 lutego 2016 r.

Zajęcia odbywać się będą w dniach poniedziałek i piatek od godz. 16:30

Miejsce: Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta. ul. Szpitalna 53.

 

Zainrteresowani mogą zgłaszać się do GOPS Wietrzychowice osobiście lub telefonicznie  tel. 146418150.