OGŁOSZENIE

14 lipca 2017

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że w wyniku podjętej współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie istnieje możliwość uzyskania produktów żywnościowych. Warunkiem otrzymania pomocy żywnościowej jest spełnienie kryterium dochodowego tj. 1268zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.

(więcej…)

POMOC PSYCHOLOGICZNA W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIETRZYCHOWICACH

26 czerwca 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje, że
w czerwcu 2017 podjął współpracę z psychologiem. Zapraszamy osoby korzystające z pomocy społecznej Wietrzychowicach, w tym osoby
z problemem przemocy w rodzinie,  które czują potrzebę skorzystania
z profesjonalnej pomocy. Pierwsze spotkanie z psychologiem planowane jest
w dniu 28.06.2017r o godz. 1300. Osoby zainteresowane proszone są
o wcześniejszy  kontakt z GOPS Wietrzychowice tel. 14 6418 150.
Informacja o kolejnych spotkaniach z psychologiem pod wyżej wymienionym numerem telefonu.

Pomoc psychologiczna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach

23 czerwca 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje, że podjął współpracę z psychologiem. Zapraszamy osoby korzystające z pomocy społecznej Wietrzychowicach, które czują potrzebę skorzystania z profesjonalnej pomocy.


Spotkanie z psychologiem planowane jest w dniu 28.06.2017r o godz. 13:00. Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejszy kontakt z GOPS Wietrzychowice

tel. 14 6418 150.

O kolejnych spotkaniach z psychologiem będziemy informować na bieżąco.

Artykuł GOPS

6 czerwca 2017

Jak co kwartał GOPS Wietrzychowice prezentuje artykuł o tematyce przemocy w rodzinie. Poniżej zaprezentowano historię Wiktorii.

Jeżeli w rodzinie dochodzi do podobnych aktów przemocy nie należy tego ukrywać lecz zgłaszać do odpowiednich służb lokalnych: Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Służby Zdrowia lub na Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie tel: 801-120-002

(więcej…)

INFORMACJA

6 czerwca 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach prezentuje aktualny informator teleadresowy, Instytucji zajmujących się Przeciwdziałaniem Przemocy w Rodzinie, przekazany z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie.