Pomoc psychologiczna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach

23 czerwca 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje, że podjął współpracę z psychologiem. Zapraszamy osoby korzystające z pomocy społecznej Wietrzychowicach, które czują potrzebę skorzystania z profesjonalnej pomocy.


Spotkanie z psychologiem planowane jest w dniu 28.06.2017r o godz. 13:00. Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejszy kontakt z GOPS Wietrzychowice

tel. 14 6418 150.

O kolejnych spotkaniach z psychologiem będziemy informować na bieżąco.

Artykuł GOPS

6 czerwca 2017

Jak co kwartał GOPS Wietrzychowice prezentuje artykuł o tematyce przemocy w rodzinie. Poniżej zaprezentowano historię Wiktorii.

Jeżeli w rodzinie dochodzi do podobnych aktów przemocy nie należy tego ukrywać lecz zgłaszać do odpowiednich służb lokalnych: Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Służby Zdrowia lub na Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie tel: 801-120-002

(więcej…)

INFORMACJA

6 czerwca 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach prezentuje aktualny informator teleadresowy, Instytucji zajmujących się Przeciwdziałaniem Przemocy w Rodzinie, przekazany z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie.

INFORMACJA GOPS WIETRZYCHOWICE

8 marca 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach
informuje, że

Sądecki Ośrodek Interwencji Krysysowej z siedzibą w Nowym Sączu będzie kontynuował realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej polegąjącej  na prowadzeniu

Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców Powiatru Tarnowskiego.

(więcej…)