POMOC ŻYWNOŚCIOWA – KOLEJNA PARTIA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

5 lutego 2018

Gmina Wietrzychowice w wyniku podjętej współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie 8 lutego br otrzyma kolejną partię produktów żywnościowych, które są przeznaczone dla osób, których kryterium dochodowe nieprzekracza 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028,00 zł na osobę w rodzinie.

Produkty będą wydawane od dnia 08.02.2018 – 13.02.2018r
w godzinach pracy GOPS.

Szacowana liczba osób, która otrzyma pomoc żywnościową wynosi 579 osób.

 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

24 stycznia 2018

Zakończono realizację projektu „Razem możemy więcej” aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Wietrzychowice. Projekt miał na celu aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia korzystających z pomocy społecznej. Projekt został realizowany przez GOPS na terenie gminy Wietrzychowice w okresie od 01.01.2017r – 31.12.2017r i zakładał, że wsparciem objętych zostanie 10 osób. Celem spotkania było podsumowanie i ewaluacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Na spotkaniu podsumowującym zostały wręczone zaświadczenia dotyczące uczestnictwa w projekcie. Uczestnicy wyrazili opinię i spostrzeżenia na temat realizacji projektu.

POMOC PSYCHOLOGICZNA W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIETRZYCHOWICACH

8 stycznia 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje, że podjął dalszą współpracę z psychologiem. Zapraszamy osoby korzystające z pomocy społecznej w Wietrzychowicach, które czują potrzebę skorzystania
z profesjonalnej pomocy. Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejszy  kontakt z GOPS Wietrzychowice tel. 14 6418 150.

O spotkaniach z psychologiem będziemy informować na bieżąco.

INFORMACJA

5 stycznia 2018

Z dniem 1 stycznia 2018 r. Wojewoda Małopolski przejmuje zadanie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych, dotychczas realizowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Zadania te dotyczą sytuacji, gdy jedno z rodziców przebywa w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz Szwajcarii. Wówczas należy ustalić, który kraj jest właściwy do wypłaty świadczeń.

(więcej…)

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

20 grudnia 2017

W ramach edukacji społeczeństwa lokalnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, GOPS Wietrzychowice prezentuje IV artykuł o tej tematyce.

Poniżej poruszana jest kwestia szczegółowego wyjaśnienia występowania zjawiska przemocy w rodzinie.

(więcej…)

WARSZTATY KULINARNE

20 grudnia 2017

W dniu 18.12.2017r w Domu Ludowym w Demblinie odbyły się warsztaty kulinarne prowadzone przez trenera Banku Żywności w Krakowie.

W warsztatach uczestniczyły osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W ramach warsztatów uczestnicy przygotowali różne potrawy między innymi: ciasto z powidłami śliwkowymi i jabłkami, sałatka ryżowa, „stripsy” ze szpinakiem i mielonką.

(więcej…)