INFORMACJA

7 czerwca 2018

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w ramach akcji profilaktycznej organizuje „Marsz Przeciw Przemocy w Rodzinie”, z udziałem uczniów szkół z terenu Gminy Wietrzychowice. Akcja ta, ma na celu zwrócenie uwagi na problem, jakim jest przemoc domowa. Podczas marszu uczestnicy za pomocą transparentów oraz haseł będą starać się obalać mity i stereotypy na temat przemocy w rodzinie, a także rozdawać ulotki z informacją o instytucjach udzielających pomocy osobom uwikłanym w problem przemocy w rodzinie. Akcja będzie przeprowadzona w centrum Wietrzychowic, w dniu 12.06.2018 roku, o godzinie 10:00.

Zapraszamy wszystkich chętnych do przyłączenia się.

 

 

 

OGŁOSZENIE

19 kwietnia 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje,
że w wyniku podjętej współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie dnia
27 kwietnia 2018
r. otrzyma kolejną partię produktów żywnościowych, które będą wydawane osobom spełniającym kryteria o dochodzie nieprzekraczającym 1268 zł  dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie. Produkty będą wydawane w dniach od 27.04.2018r do 02.05.2018r
w godzinach pracy GOPS. Zapraszamy mieszkańców Gminy z własnym siatkami i pudełkami.

ZMIANY W KARCIE DUŻEJ RODZINY OD STYCZNIA 2018 ROKU

4 kwietnia 2018

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Ogólnopolska Karty Dużej Rodziny jest przyznawana wszystkim uprawnionym zamieszkującym w Polsce bez względu na to, w której gminie mieszkają. Tylko sam akt złożenia wniosku o Kartę jest ograniczony do gminy zamieszkania, aby mieszkańcy mogli jak najbliżej załatwić tę sprawę administracyjną. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju, a nie tylko w obrębie gminy.

Zniżek mogą udzielać nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Z dniem 1 stycznia 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz.1428). Nowelizacja niesie ze sobą możliwość ubiegania się o KDR już nie tylko w wersji tradycyjnej, ale również elektronicznej karty w formie aplikacji na urządzenie mobilne (smartfon, tablet).

Wydanie Karty jest bezpłatne wyłącznie w przypadku przy jednoczesnym wnioskowaniu o tradycyjną i elektroniczną formę KDR. W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017 r. złożyły wniosek o tradycyjną Kartę Dużej Rodziny, przyznanie Karty elektronicznej będzie bezpłatne w przypadku gdy złożą wniosek o przyznanie dodatkowej formy Karty (w postaci elektronicznej) do dnia 31 grudnia 2019 r. Po upływie tego czasu, jak i w przypadkach gdy od dnia 1 stycznia 2018 r. członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21 zł.

By doszło do wydania karty w wersji mobilnej wnioskodawca musi podać:

adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny, który z usługi będzie korzystać. Aplikacja na smartfony będzie posiadała kilka funkcji:

 • rodzic będzie mógł posiadać na swoim smartfonie Karty swoich dzieci oraz małżonka;
 • funkcja geolokalizacji pozwoli na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji;
 • użytkownik aplikacji będzie mógł dodawać partnerów KDR do listy „ulubionych” (funkcjonalność zostanie dodana w II kwartale 2018 r.);
 • aplikacja umożliwi wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy;
 • aplikacja pozwoli także na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach, jak i konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności Karty, np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż. (funkcjonalność zostanie dodana w II kwartale 2018 r.)

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

 • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
 • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
 • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków.​

Spersonalizowana Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej spełniającej ww warunki. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej (formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka) na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach.

Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Pomocy Społecznej w zakładce KDR: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/

Nowa polityka informacyjna i struktura organizacyjna w zadaniu koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i wychowawczych

4 kwietnia 2018

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie informuje, że związku z realizacją zadań dotyczących koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych od 3 kwietnia 2018r. wprowadzone zostaną zmiany w zakresie uzyskiwania informacji i możliwości kontaktu telefonicznego i osobistego:

 1. Wnioskodawcy są informowani o możliwości uzyskania wszystkich informacji o potrzebnych dokumentach i pomocy urzędników przy kompletowaniu dokumentacji i/lub uzupełnianiu wniosków w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej lub Urzędach Gmin. Wnioskodawcy nie są wzywani do złożenia wyjaśnień i/lub osobistego stawiennictwa w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Zebranie całości dokumentacji na etapie składania wniosku w gminie spowoduje, że wniosek jest rozpatrywany sprawniej, bez prowadzenia dodatkowej korespondencji w sprawie.
 2. 2. W dalszym ciągu informację o stanie sprawy o ustalenie koordynacji można uzyskać za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
  w Krakowie.
 3. Uruchomiona jest specjalna infolinia dla wnioskodawców nr tel. 12 430 29 73. Po podaniu numeru pesel można będzie uzyskać informacje o dacie wpływu wniosku, statusie sprawy oraz lokalizacji wpływu wniosku. Infolinia umożliwia uzyskanie informacji dla Mieszkańców całej Małopolski, bez względu na to, czy sprawa prowadzona jest w Krakowie czy w Delegaturach
  w Tarnowie lub Nowym Sączu. Pozostałe dotychczasowe numery telefonów dostępne dla wnioskodawców w Tarnowie i Nowym Sączu nie będą już dostępne.
 4. W razie potrzeby osobistego kontaktu przyjmujemy wnioskodawców w poniedziałki
  w godz.14.00 – 17.00 oraz od wtorku do piątku w godz.8.00 – 11.00 :

– w Krakowie – przy ul. Lea 112,

– w Nowym Sączu – przy ul. Jagiellońskiej 52,

– w Tarnowie – przy al. Solidarności 5-9

Informujemy Państwa, że podział terytorialny zadań pomiędzy poszczególnymi oddziałami
w dalszym ciągu pozostaje niezmieniony:

– Oddział do Spraw Koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych w Krakowie realizuje sprawy dotyczące mieszkańców powiatów: krakowskiego, grodzkiego, krakowskiego ziemskiego, chrzanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, wadowickiego, wielickiego;

– Oddział do Spraw Koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych w Nowym Sączu realizuje sprawy dotyczące mieszkańców powiatów: nowosądeckiego, grodzkiego, nowosądeckiego ziemskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego;

– Oddział do Spraw Koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych w Tarnowie realizuje sprawy dotyczące mieszkańców powiatów: tarnowskiego, grodzkiego, tarnowskiego ziemskiego, bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego.

 

BANK ŻYWNOŚCI – żywność dla potrzebujących za darmo.

20 marca 2018

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Gmina Wietrzychowice w wyniku podjętej współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie, dnia 19 marca 2018 r. otrzymała kolejną partię produktów żywnościowych, w ramach Podprogramu 2017.

Lista produktów:

 • groszek z marchewką,
 • fasola biała,
 • powidła śliwkowe,
 • makaron jajeczny,
 • ryż biały,
 • mleko UHT,
 • ser podpuszczkowy,
 • filet z makreli w oleju,
 • szynka drobiowa,
 • miód wielokwiatowy.

Produkty będą wydawane w dniach od 19.03.2018 do 21.03.2018 w godzinach pracy GOPS.