INFORMACJA

5 stycznia 2018

Z dniem 1 stycznia 2018 r. Wojewoda Małopolski przejmuje zadanie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych, dotychczas realizowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Zadania te dotyczą sytuacji, gdy jedno z rodziców przebywa w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz Szwajcarii. Wówczas należy ustalić, który kraj jest właściwy do wypłaty świadczeń.

(więcej…)

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

20 grudnia 2017

W ramach edukacji społeczeństwa lokalnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, GOPS Wietrzychowice prezentuje IV artykuł o tej tematyce.

Poniżej poruszana jest kwestia szczegółowego wyjaśnienia występowania zjawiska przemocy w rodzinie.

(więcej…)

WARSZTATY KULINARNE

20 grudnia 2017

W dniu 18.12.2017r w Domu Ludowym w Demblinie odbyły się warsztaty kulinarne prowadzone przez trenera Banku Żywności w Krakowie.

W warsztatach uczestniczyły osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W ramach warsztatów uczestnicy przygotowali różne potrawy między innymi: ciasto z powidłami śliwkowymi i jabłkami, sałatka ryżowa, „stripsy” ze szpinakiem i mielonką.

(więcej…)

JAK POZYSKAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY?

13 grudnia 2017

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci:

 • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
 • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
 • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

(więcej…)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 2/2017

12 grudnia 2017

I ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wietrzychowice, 33-270 Wietrzychowice 19

NIP 9930652629  REGON 851660980

dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach

Tel. 14 6418 150

Fax. 14 6418 150

E-mail: gops@wietrzychowice.pl

II NAZWA I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty (załącznik nr1) na podstawie zapisu art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.”Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.)

Przedmiot zamówienia:

1.Świadczenie usług schronienia  dla 1 osoby bezdomnej ( kobiet i mężczyzn) w postaci :

 • schroniska dla bezdomnych,
 • noclegowni
 • ogrzewalni
 1.  osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Wietrzychowice (w oparciu o art.101  ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r./Dz. U. z 2017 r.poz. 1769 ze zm./)
 2. potrzebującym pomocy – schronienia (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest gmina Wietrzychowice.

Więcej informacji:

 1. Zapytanie ofertowe Nr 2/2017
 2. Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do składania ofert Nr 2
 3. Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do składania ofert Nr 2
 4. Załącznik Nr 3 do Zaproszenia do składania ofert Nr 2

POMOC ŻYWNOŚCIOWA – KOLEJNA PATRIA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

4 grudnia 2017

Gmina Wietrzychowice w wyniku podjętej współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie 6 grudnia br otrzyma kolejną partię produktów żywnościowych, które są przeznaczone dla osób, których kryterium dochodowe nieprzekracza 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028,00 zł na osobę w rodzinie.

Produkty będą wydawane od dnia 06.12.2017 – 08.12.2017r
w godzinach pracy GOPS.

Szacowana liczba osób, która otrzyma pomoc żywnościową wynosi 558 osób.