WARSZTATY KULINARNE Z BANKU ŻYWNOŚCI

12 marca 2018

W dniu 12.03.2018r w Domu Ludowym w Jadownikach Mokrych odbyły się warsztaty kulinarno-żywieniowe prowadzone przez trenera Banku Żywności
w Krakowie.

W warsztatach uczestniczyły osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W ramach warsztatów uczestnicy przygotowali różne potrawy między innymi: pierogi z soczewicą, pierogi z kaszą gryczaną, pierogi szwedzkie.

Warsztaty miały na celu wskazać różne możliwości wykorzystania produktów otrzymanych z Banku Żywności.

 

WARSZTATY KULINARNO-ŻYWIENIOWE Z BANKU ŻYWNOŚCI

9 marca 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje, że dnia 12.03.2018r o godzinie 900 w Domu Ludowym w Jadownikach Mokrych odbędą się warsztaty kulinarne i żywieniowe prowadzone przez przedstawicieli Banku Żywności w Krakowie .

W ramach warsztatów odbędzie się przygotowanie potraw i ich degustacja.

Warsztaty organizowane są dla klientów korzystających z pomocy społecznej.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA – KOLEJNA PARTIA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

5 lutego 2018

Gmina Wietrzychowice w wyniku podjętej współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie 8 lutego br otrzyma kolejną partię produktów żywnościowych, które są przeznaczone dla osób, których kryterium dochodowe nieprzekracza 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028,00 zł na osobę w rodzinie.

Produkty będą wydawane od dnia 08.02.2018 – 13.02.2018r
w godzinach pracy GOPS.

Szacowana liczba osób, która otrzyma pomoc żywnościową wynosi 579 osób.

 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

24 stycznia 2018

Zakończono realizację projektu „Razem możemy więcej” aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Wietrzychowice. Projekt miał na celu aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia korzystających z pomocy społecznej. Projekt został realizowany przez GOPS na terenie gminy Wietrzychowice w okresie od 01.01.2017r – 31.12.2017r i zakładał, że wsparciem objętych zostanie 10 osób. Celem spotkania było podsumowanie i ewaluacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Na spotkaniu podsumowującym zostały wręczone zaświadczenia dotyczące uczestnictwa w projekcie. Uczestnicy wyrazili opinię i spostrzeżenia na temat realizacji projektu.

POMOC PSYCHOLOGICZNA W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIETRZYCHOWICACH

8 stycznia 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje, że podjął dalszą współpracę z psychologiem. Zapraszamy osoby korzystające z pomocy społecznej w Wietrzychowicach, które czują potrzebę skorzystania
z profesjonalnej pomocy. Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejszy  kontakt z GOPS Wietrzychowice tel. 14 6418 150.

O spotkaniach z psychologiem będziemy informować na bieżąco.