INFORMACJA GOPS DOT. PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

25 marca 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje, że dzieci które były objęte pomocą w formie dożywiania w szkole lub przedszkolu w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” mogą w okresie zawieszenia nauki w szkole skorzystać z zasiłku celowego na zakup żywności.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach pod nr. telefonu: 14 6418 150.

PROGRAM KOREKCYJNO- EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

11 lutego 2020

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy rozpoczyna kolejną edycję programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Udział w programie jest bezpłatny.

Uczestnikami programu mogą być osoby z powiatu tarnowskiego, zobowiązane orzeczeniem sądu do udziału w programie lub zgłaszające się dobrowolnie.

Termin rozpoczęcia programu to 18.02.2020 r.

Zainteresowani mogą zgłaszać się do:

GOPS Wietrzychowice  pokój 7 Atel. 146418150;

-TOIKiWOP Tarnów, ul. Szarych Szeregów 1 tel: 146553636

 

WARSZTATY KULINARNE

10 lutego 2020

W dniu 10.02.2020r w Domu Ludowym w Woli Rogowskiej odbyły się warsztaty kulinarno-żywieniowe prowadzone przez trenera Banku Żywności
w Krakowie.

W warsztatach uczestniczyły osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W ramach warsztatów uczestnicy przygotowali różne potrawy między innymi:, pierogi z kaszą gryczaną, paluszki jabłkowe z ryżu, batony zbożowe, naleśniki po meksykańsku.

Warsztaty miały na celu wskazać różne możliwości wykorzystania produktów otrzymanych z Banku Żywności.

 

 

WARSZTATY KULINARNE W WOLI ROGOWSKIEJ

10 lutego 2020

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje, że dnia 10.02.2020r o godzinie 9 00 w Domu Ludowym w Woli Rogowskiej odbędą się warsztaty kulinarne i żywieniowe prowadzone przez przedstawicieli Banku Żywności w Krakowie .

W ramach warsztatów odbędzie się przygotowanie potraw i ich degustacja.

Warsztaty organizowane są dla klientów korzystających z pomocy społecznej.

INFORMACJA GOPS DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA „WYPRAWKA DLA MALUCHA”

5 lutego 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach, uprzejmie informuje, iż uchwałą Rady Gminy obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. ustanowiono świadczenie na rzecz rodziny pod nazwą „Wyprawka dla malucha” o wartości 300,00 zł sfinansowane ze środków budżetu Gminy. Świadczenie to przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka, zamieszkałych na terenie Gminy Wietrzychowice, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie. Wniosek o przyznanie świadczenia należy składać w terminie do 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 14 641 81 50.

KLUB SENIORA- Spotkanie w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach

23 grudnia 2019

Przedświąteczny czas Członkowie Klubu Seniora w Miechowicach Wielkich spędzili wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach. Po obejrzeniu jasełek w wykonaniu młodzieży, połamali się opłatkiem oraz nucąc melodie wsłuchiwali się w prezentowane na konkursie kolędy. Również Seniorzy wystąpili, żywo śpiewając ” A wczora z wieczora”. Bardzo miło było spędzić razem te chwile, dziękujemy Pani Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, Jadwidze Łucarz za zaproszenie.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy:

Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek,
Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia