SPRAWOZDANIE ZA MIESIĄC KWIECIEŃ I MAJ

3 czerwca 2020

Z powodu zarządzeń i regulacji, wprowadzonych dla przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się w naszym kraju zakażeń koronawirusem, działalność Klubu Seniora zawieszona w marcu została przedłużona do maja. W tym okresie, kiedy zajęcia i wszystkie wydarzenia Klubu były odwołane, Seniorzy przebywali w swoich domach a opiekun Klubu był z nimi w kontakcie telefonicznym.

Członkowie Klubu śledzili komunikaty i informacje w telewizji, radiu oraz na stronach internetowych oraz mogli liczyć na wsparcie i pomoc personelu Klubu w razie zaistnienia takiej potrzeby. W okresie wielkanocnym opiekun złożył telefonicznie wszystkim Członkom życzenia świąteczne. Podtrzymywany kontakt z Seniorami był okazją do rozmów na temat zdrowia
i samopoczucia oraz zapytywań o ich potrzeby.

Zgodnie z tradycją w okresie świątecznym uczniowie Szkoły Podstawowej z Wietrzychowic wraz z nauczycielem odwiedzali Klub Seniora. W związku z zaistniałą sytuacją nie mogli tego uczynić w tym roku. Pamiętając jednak o Seniorach wykonali piękne kartki wielkanocne i przesłali je wraz z życzeniami drogą elektroniczną.

W czasie gdy działalność Klubu była zawieszona zadbano o budynek
w którym Seniorzy uczestniczyli w zajęciach. Opiekun posprzątał dokładanie pomieszczenia Klubu,a także zostały wyprane firanki i wymyte okna. Ponadto wykonano porządki na terenie zewnętrznym min. usunięto stare gałęzie, spryskano kostkę i skoszono trawę.

W związku z częściowym luzowaniem ograniczeń dotyczących pandemii
i związanym z tym rozporządzeniem, wznowiono z dniem 25 maja działalność Klubu Seniora z planowaną możliwością rozpoczęcia zajęć w dniu 29 maja. W tym czasie podjęto działania mające na celu przygotowanie terapii zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stosując się do zaleceń zaopatrzono Klub Seniora w płyny dezynfekujące i środki ochrony osobistej takie jak rękawice, maseczki i przyłbice. Opiekun podczas konsultacji telefonicznej przyjął zgłoszenia osób chętnych do udziału w zajęciach oraz poinformował o obowiązujących warunkach, które muszą być spełnione w celu zapewnienia maksimum bezpieczeństwa wszystkich Seniorów. Ponadto w pomieszczeniach sanitarnych zostały umieszczone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, oraz przy płynach dezenfekujących ręce instrukcję  skutecznego odkażania.  . Zgodnie z zaleceniami zaplanowano także podzielenie grupy na dwie mniejsze w przygotowanych odpowiednio oddzielnych salach.

Po odpowiednim przygotowaniu i spełnieniu wszystkich wymogów w dniu 29 maja zajęcia w Klubie Seniora po tak długim czasie zostały wznowione. Na pierwszym spotkaniu opiekun poinformował jeszcze raz wszystkich uczestników o rekomendacjach w celu zapobieganiu zakażeniom koronawirusem. Zaznaczył, że do Klubu Seniora nie mogą przychodzić osoby z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej oraz osoby, które miały kontakt z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub kwarantannowaną. Ponadto Seniorzy zostali uczuleni na szczególne przestrzeganie higieny. Poinformowano ich o konieczności dezynfekcji rąk przy wejściu do Klubu, zmierzeniu temperatury i zachowaniu dystansu 2 m odległości między osobami. Zwrócono także uwagę na potrzebę zmniejszenia grup i zrezygnowania z zajęć kulinarnych.

AKCJA „RODZINA RAZEM” – WCIĄŻ TRWA!

22 maja 2020

ROPS Kraków Informuje

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że w ramach akcji Samorządu Województwa Małopolskiego „RodzinaRazem” wciąż dostępna jest oferta nieodpłatnej pomocy, m.in. terapeutycznej, psychologicznej, animacyjnej, prawnej, duszpasterskiej, z której mogą skorzystać całe rodziny, w każdym czasie.

W załączeniu przesyłam aktualny wykaz specjalistów, którzy włączyli się do akcji z prośbą o rozpropagowanie w środowisku, wśród rodzin, z którymi Państwo współpracujecie.

Baza jest także dostępna na stronie internetowej pod poniższym linkiem:

https://www.rops.krakow.pl/aktualnosc/rodzina-razem-czyli-wsparcie-dla-rodzin-w-czasie-pandemii-2001.html

Raz jeszcze dziękujemy za współpracę przy tworzeniu przestrzeni do wsparcia potrzebujących rodzin z naszego województwa.

Zobaczcie sami, jak działamy: Razem. Wszyscy! Dobro jest w Małopolsce. Stop Koronawirusowi! #?dobrojestwmałopolscestopkoronawirusowi

 

 

Pomoc dla uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych i aktywizacyjnych – gdzie i jak złożyć wniosek?

29 kwietnia 2020

Wnioski przez System Obsługi Wsparcia – sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną do powiatowego centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat jednostki organizacyjnej.

Oddział Małopolski PFRON informuje, że w ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które w związku z zamknięciem placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe. Wnioski można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia – sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną – wysyłając wniosek do powiatowego centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat jednostki organizacyjnej.

Wnioski poprzez SOW – bez wychodzenia z domu!

– wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW). W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (np. osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie). W takim przypadku wzór wniosku należy pobrać ze strony Funduszu. Rekomendujemy składanie wniosków przez system SOW – w obecnej sytuacji to najbezpieczniejsze rozwiązanie: bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Zapraszamy do zapoznania się z filmem informacyjno-instruktażowym dla Wnioskodawców. Film zawiera krótką instrukcję rejestracji i logowania w systemie SOW oraz pokazuje proces wypełniania wniosku:

Masz pytania dotyczące szczegółów? Wejdź na stronę:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/epidemia-koronawirusa/

Pytania można również zadać konsultantom infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00) lub tel. 22 581 84 10 wew. 3 (godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00).

Ważne – nie musisz posiadać profilu zaufanego!

Możliwość złożenia wniosku w systemie SOW mają również osoby, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w systemie.

Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy bez wychodzenia z domu na każdym jej etapie:

– wypełnienie i złożenie wniosku,

– dokonanie ewentualnych uzupełnień,

– uzyskanie informacji o przyznaniu dofinansowania.

Korzystając z bezpłatnego systemu SOW, można złożyć elektroniczny wniosek przez Internet również w dzień wolny od pracy, przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku, nawet jeśli urząd pracuje tylko zdalnie.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo również w naszym wcześniejszym wpisie na stronie internetowej pod adresem:

http://wietrzychowice.pl/pomoc-pfron-dla-uczestnikow-zawieszonych-zajec-rehabilitacyjnych-i-aktywizacyjnych/

Więcej informacji o działaniach PFRON w okresie epidemii na stronie:

https://www.pfron.org.pl/koronawirus/

 

 

 

Poradnik dla osób pokrzywdzonych przemocą domową

15 kwietnia 2020

Osobisty Plan Awaryjny – Poradnik dla osób pokrzywdzonych przemocą domową

Dom nie zawsze i nie dla każdej osoby jest bezpiecznym schronieniem, nawet w czasie epidemii. W szczególnie trudnej sytuacji są osoby, które doświadczają przemocy domowej. Dlatego też Rzecznik Praw Obywatelskich, we współpracy z ekspertkami z „Niebieskiej Linii” IPZ, Fundacji Feminoteka oraz Centrum Praw Kobiet, przygotował „plan awaryjny” oraz informacje użyteczne w pandemii dla tych wszystkich, którym w czterech ścianach dzieje się krzywda.

Źródło: https://www.niebieskalinia.pl/6721-osobisty-plan-awaryjny-poradnik-dla-osob-pokrzywdzonych-przemoca-domowa, dostęp dnia 15.04.2020

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE- INFORMACJA

9 kwietnia 2020

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wietrzychowice zwraca uwagę, że z uwagi na konieczności pozostawania w domach mogą nasilać się sytuacje kryzysowe, co może sprzyjać eskalacji przemocy domowej

Informuje się że
PRZEMOC W RODZINIE TO ZAMIERZONE I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE PRZECIW CZŁONKOWI RODZINY, NARUSZAJĄCE PRAWA I DOBRA OSOBISTE, POWODUJĄCE CIERPIENIE I SZKODY.

PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:

  1. JEST INTENCJONALNA Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
  2. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.
  3. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).
  4. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

W sprawie przemocy domowej można kontaktować się z instytucjami zamieszczonymi poniżej:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Wietrzychowice 19, tel. 146418150;

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, ul. Szujskiego 66,
tel. 146215683;

3. Komisariat Policji w Żabnie ul. Sieradzka 19, tel 146282420 lub 148312420;

4. Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy,
ul. Szarych Szeregów 1, Tarnów-Mościce tel. 146553636; 146556659;

5. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
801 120 002; infolinia 800 120 002.

Ponadto Instytut Psychologii Zdrowia udziela specjalistycznych porad telefonicznych:

 Szanowni Państwo!

Pragniemy poinformować, iż nasza Poradnia Telefoniczna działa zgodnie z harmonogramem, tj. 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00 – 18.00 pod nr tel. 22 668 70 00. 

Przypominamy, iż nasza infolinia przeznaczona jest dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej świadków. Dyżury pełnią tu przeszkoleni specjaliści: psycholodzy i prawnicy.

Działalność Poradni dofinansowana jest ze środków kampanii Avon kontra Przemoc.

Źródło:https://www.niebieskalinia.pl/6705-komunikat-odnosnie-funkcjonowania-poradni-telefonicznej

Dostęp dnia 08.04.2020

 

 

INFORMACJA

9 kwietnia 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje, że wypłata świadczeń w kwietniu 2020 r. w szczególności: świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z pomocy społecznej została wypłacona przed Świętami Wielkanocnymi.