KLUB SENIORA- KWIECIEŃ 2019

8 maja 2019

,,Kwiecień plecień poprzeplata trochę zimy trochę lata”.  Podobnie jak w przytoczonym przysłowiu, w naszym klubie seniora wiele się działo.

Przy okazji wystawy  prac seniorów, mieliśmy przyjemność gościć  grupy dzieci ze szkoły Podstawowej oraz  dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjnego z Jadownik Mokrych, a także uczniów klas gimnazjalnych z Wietrzychowic. Integracja ta pokazała, że przez sztukę można połączyć różne pokolenia. Dzieci z zaciekawieniem słuchały doświadczonych seniorów i chętnie zadawały pytania dotyczące prac plastycznych. Bardzo miłym faktem były również odwiedziny pracowników  Gminy Wietrzychowice, którzy również docenili twórczość naszych seniorów.

Przez kilka tygodni seniorzy pracowali, wspólnie tworząc  palmę wielkanocną. Zdecydowanie było warto, bo efekt wyszedł niesamowity. Uczestnicy klubu postawili nie na rekordową wysokość, a na jakość i precyzję wykonania. Palma miała bardzo dużą liczbę kwiatów wykonanych z bibuły i krepiny. Dobór kolorów i fachowe ich wykonanie sprawił, że nieskromnie mówiąc praca wyszła przepięknie. W związku ze Świętami Wielkanocnymi w klubie tworzyliśmy również inne rękodzieła. Wiele czasu spędziliśmy w pracowni plastycznej tworząc pisanki, koszyczki czy stroiki.

Już po raz kolejny w Klubie Seniora odbyły się warsztaty z ziołolecznictwa. Tym razem spotkaliśmy się z Panią Anetą Woźniak w naszej klubowej kuchni, by wspólnie przyrządzić zdrowe posiłki, w których można wykorzystać zioła. Zajęcia przebiegały w bardzo sympatycznej atmosferze- gotując, piekąc i przyrządzając różne smakołyki. Po pracowitym dniu wspólnie usiedliśmy przy stole, by móc skosztować pysznych dań.

12.04 mimo niesprzyjającej aury wybraliśmy się do Jadownik Mokrych do Izby Pamięci Jana Pawła II. Muzeum to  łączy dotychczasową działalność charytatywną Ośrodka z miejscem upamiętniającym Osobę Ojca Świętego oraz posługę Abpa Józefa Kowalczyka, rodaka ziemi jadownickiej. Był to dla nas czas wspomnień i uczczenia pamięci 14 rocznicy śmierci Jana Pawła II.

W Wielkim Tygodniu, na ostatnim spotkaniu poprzedzającym święta, zgodnie z tradycją, seniorzy po wspólnej modlitwie oraz życzeniach, symbolicznie zjedli wielkanocne śniadanie.

Na stole pojawiły się tradycyjne potrawy o ważnej dla nas symbolice. Wszyscy rozstaliśmy się życząc sobie jeszcze raz Wesołego Alleluja.

W kwietniu zostały również przeprowadzone zajęcia z Panią Beatą Urban – rehabilitant. Spotkania te odbywają się cyklicznie, z czego seniorzy są bardzo zadowoleni. Uczestnicy klubu mogą  skorzystać z porad i zasięgnąć informacji dotyczących własnego zdrowia.

Pani Maria Głowa oraz Pani Kinga Baran – przedstawicielki klubu  wraz z pracownikiem GOPS Panią Barbara Kamysz-Wietecha,  miały możliwość uczestniczyć w seminarium pt,,Seniorem być i w zdrowiu żyć – powszechna opieka zdrowotna”, które było zorganizowane przez Starostę Tarnowskiego w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowie.

Na  kolejnym spotkaniu  uczestniczki seminarium, zreferowały ważne informacje pozostałym klubowiczom.

Bardzo miłym doświadczeniem dla wszystkich było goszczenie Klubu Seniora z Gminy Gręboszów.  Dwie grupy spotkały się by wymienić się doświadczeniami ale przede wszystkim by mile spędzić czas. Tematów nie było końca dlatego seniorzy już wybierają się z rewizytą.

W Klubie odbyły się również warsztaty kulinarno-żywieniowe  z udziałem osób korzystajacych z POPŻ, organizowane przez trenera Banku Żywności. Warsztaty miały na celu pokazać jak wykorzystać dane produkty w przygotowywanych posiłkach.

Podsumowując jednym zdaniem, w naszym Klubie Seniora w Miechowicach Wielkich, nie ma miejsca na nudę. Seniorzy oprócz wspólnych rozmów, śpiewów, zajęć ruchowych, gimnastyki pamięci, mają wiele zajęć które uczą, bawią i integrują.

 

P.D

INFORMACJA

24 kwietnia 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje, że w dniu 29 kwietnia 2019 roku o godzinie 10.00 w Klubie ,, Senior +” w Miechowicach Wielkich odbędą się warsztaty kulinarne i żywieniowe dla osób, które otrzymały produkty żywnościowe w ramach programu POPŻ 2019 .

Zapraszamy osoby zainteresowane do wzięcia udziału w warsztatach.

Program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2019- diagnoza potrzeb

23 kwietnia 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach w związku z ogłoszonym programem przez Minister Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej 2 kwietnia 2019r. pn. „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2019, realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych prosi o kontakt osoby spełniające następujące kryteria ogłoszone w programie i zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Program kierowany jest do:

 1. Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
 2. Konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
 3. Konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 4. Osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami.

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

W ramach celu głównego wyznaczone są następujące cele szczegółowe:

 1. Wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
 2. Wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej,
 3. Specjalistyczne poradnictwo tj. wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami niepełnosprawnymi.
 4. Nauka w zakresie pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami niepełnosprawnymi.

Program zakłada wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej zarówno w ramach pobytu dziennego oraz w formie specjalistycznego poradnictwa( tj. psychologicznego, terapeutycznego)oraz poprzez zapewnienie wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/ rehabilitacji i dietetyki dla członków rodzin bądź opiekunów  sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

W pierwszej kolejności z usług opieki wytchnieniowej powinny skorzystać dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej, oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które są całkowicie niesamodzielne.

 

Program będzie realizowany w następujących Modułach:

– Moduł I: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług w:

 1. a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 2. b) osrodku wsparcia, domu pomocy społecznej jako zorganizowanej usługi.

– Moduł II: świadczenie usługi wytchnieniowej, jako rozszerzenie usług opiekuńczych, w ramach pobytu całodobowego:

 1. a) w ośrodkach wsparcia, w tym środowiskowych domach samopomocy posiadających miejsca całodobowego pobytu,
 2. b) w mieszkaniach chronionych ( z wyłączeniem możliwości pobytu dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością),

-Moduł III: świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej, oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, możliwości skorzystania  ze specjalistycznego poradnictwa  (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki i pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki.

Moduł I i II może być realizowany przez gminy we współpracy z powiatami, Moduł III realizowany będzie przez powiaty.

Niniejsza informacja ma posłużyć do zdiagnozowania potrzeb osób zainteresowanych oraz kalkulacji środków na realizację zadania w roku bieżącym i w kolejnych latach w przypadku kontynuacji programu.

Z uwagi na krótki okres naboru wniosków od gmin tj. do 30 kwietnia2019r w tym przedstawienie potrzeb w zakresie realizacji Modułu III do powiatu br. Prosi się osoby zainteresowane lub ich opiekunów o kontakt osobisty z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach do 26.04.2019r do godz. 14,00.  Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Wietrzychowicach osobiście lub pod numerem telefonu: 14/6418-150.

W przypadku wystąpienia potrzeb program będzie mógł być realizowany w przypadku znalezienia realizatora wsparcia w cenach określonych w programie oraz zapewnienia środków w budżecie w wysokości 20% przewidywanych kosztów realizacji zadania:

W przypadku świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w:

 1. Miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, koszt jednej godziny nie powinien przekroczyć 30 zł,
 2. Ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej-jako zorganizowane usługi-koszt jednej godziny nie powinien przekroczyć 20 zł,
 3. W przypadku świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w formie poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz nauki w zakresie pielęgnacji /rehabilitacji i dietetyki, koszt jednej godziny nie powinien przekroczyć 40 zł,
 4. W przypadku świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytowej całodobowej koszt 1 dnia pobytu całodobowego nie powinien przekroczyć 180 zł.
 5. W przypadku świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie lub w formie pobytu całodobowego, placówka przyjmująca dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobę niepełnosprawną ma obowiązek zapewnić wyżywienie odpowiednie do potrzeb.
 6. W roku 2019 ustala się limit 14 dni dla opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego oraz limit 240 godzin dla opieki wytchnienioej w formach, o których mowa w module I i II, dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną.

 

Seminarium z okazji Światowego Dnia Zdrowia

11 kwietnia 2019

W dniu  8 kwietnia 2019 r. Pani Barbara Kamysz-Wietecha pracownik GOPS Wietrzychowice oraz Pani Maria Głowa i Pani Kinga Baran – przedstawicielki Klubu Seniora z Gminy Wietrzychowice   uczestniczyły w seminarium pt. „Seniorem być i  w zdrowiu żyć – powszechna opieka zdrowotna”, które było zorganizowane przez Starostę Tarnowskiego w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowie.

Seminarium adresowane było dla osób zwłaszcza w wieku senioralnym, dlatego zaproszono przedstawicieli Klubów Seniora.

Na  seminarium zaprezentowano wykłady:

1.”Profilaktyka grypy. Szczepienia zalecane pacjentom w podeszłym wieku – co, u kogo i dlaczego” dr n. med. Michał Surynt;

 1. „Dbaj o swój kregosłup” Pan Łukasz Malisz – Fizjoterapeuta – RehaMedica Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne w Tarnowie;
 2. „Cyfryzacja w służbie zdrowia: e- recepta, e- skierowanie, Internetowe Konto Pacjenta” Pan Paweł Popek – Dyrektor działu IT CenterMed Sp z.o.o w Tarnowie;
 3. „Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia” Pan Krzysztof Krzemień – Naczelny pielęgniarz ; Pan Witold Duda – Kierownik Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej nr 2 w Tarnowie – Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie.

Wszystkie poruszane tematy cieszyły sie ogromnym zainteresowaniem słuchaczy, cenne wskazówki  udzielane co do profilaktyki grypy czy dbania o kregosłup były skrupulatnie notowane. Również niezmiernie ciekawe okazały się informacje o zasadach udzielania pierwszej pomocy.  Prelegenci uwrażliwiali także na zachowanie należytej postawy społecznej (zainteresować się, wezwać pomoc), w przypadku bycia świadkiem np zasłabnięcia czy innego zdarzenia, gdzie mogą być osoby poszkodowane. Przykłady udzielania pierwszej pomocy, przytoczone przez wykładowców
z życia, gdzie dosłownie minuty decydowały o życiu czy zdrowiu człowieka dobitnie obrazowały skalę powagi sytuacji. Zwykły obywatel, może uratować komuś życie przy prawidłowym zachowaniu wrażliwości społecznej.

Seniorki, które wzięły udział w seminarium przekażą wszystkie usłyszane informacje pozostałym członkom Klubu Seniora z Gminy Wietrzychowice.

Konferencja „Pomoc dziecku krzywdzonemu”

8 kwietnia 2019

W dniu  4 kwietnia 2019 r. Pani Dorota Czarna – kierownik GOPS Wietrzychowice oraz Pani Barbara Kamysz-Wietecha – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie uczestniczyły w konferencji „Pomoc dziecku krzywdzonemu”, która była zorganizowana przez Powiatowe Centrum Rodziny w Tarnowie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryglicach.  Konferencja odbyła się w zabytkowym „Spichlerzu Dworskim” w Ryglicach.

Konferencja adresowana była do pracowników pomocy społecznej, nauczycieli i wychowawców, pedagogów, psychologów oraz innych instytucji, które odpowiedzialne są za ochronę i bezpieczeństwo dzieci.

Podczas konferencji zaprezentowano dwie prelekcje. Pierwszą pt.”Współczesny wymiar postrzegania przemocy, pornografii i uzależnień” wygłosiła Pani Katarzyna Kudyba – pedagog resocjalizacji, trener profilaktyk; drugą prelekcje pt.”Różne oblicza przemocy wobec dziecka”. wygłosiła Pani Agnieszka Szymańska – psycholog Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Tarnowie (filia w Tuchowie).  Przedstawione zagadnienia  poruszały tematykę niezwykle ważną i wrażliwą społecznie. Z uwagi na wszelkie zagrożenia jakie wystepują w społeczeństwie, a zwłaszcza  ciągle rozwijająca się doba interenetu, pomoc dziecku krzywdzonemu obejmuje wiele gałęzi nauki i wymaga współdziałania specjalistów z różnych dziedzin, stąd też konferencja ta miała charakter interdyscyplinarny. Wszystkim zależy na rozwoju współpracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, stworzenia im odpowiedznich warunków do wzrastania, kształtowania osobowości i prawidłowych postaw życiowych, a co jest niezmiernie trudne biorąc pod uwagę obecne zagrożenia czyhajace na młode pololenie.

W przerwie uczestnicy konferencji mieli możliwość zwiedzania wystawy artystycznej zaprezentowanej przez lokalnych wykonawców przeróżnych wyrobów rękodzielniczych i ozdób świątecznych.

z wizytą w klubie seniora

3 kwietnia 2019

W dniu 01.04.2019 r.  Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach udali się z wizytą do Klubu Seniora aby zobaczyć wystawę prac artystycznych uczestników Klubu.

Wystawa prac budzi wielki podziw i uznanie dla naszych Seniorów, którzy zaprezentowali swoje liczne talenty w wystawianych pracach. Między innymi były to: obrazy na szkle, kartki okolicznościowe,wyroby szydełkowe, ozdoby ze sznurka., wyroby z papieru i bibuły oraz inne cudeńka.  Z prostych materiałów plastycznych Seniorzy potrafią wyczarować przepiękne ozdoby, wśród których królują świąteczne palmy i inne ozdoby Wielkanocne. Seniorzy wspólnie pracują obecnie nad przygotowaniem dużej  palmy na konkurs palm, gdzie każdy element dekoracyjny jest wykonywany ręcznie. Ponadto, Pan Stanisław Majcher udostępnił na wystawę obrazy swojego autorstwa i albumy fotograficzne z prywatnych zbiorów.

Serdecznie gratulujemy Naszym Seniorom pomysłowości, zapału do pracy i zaangażowania.  Jesteśmy bardzo dumni z Uczestników Klubu Senior +  w Gminie Wietrzychowice, dziękujemy za oprowadzenie po wystawie, miłą atmosferę pełną  życzliwości i sympatii.

Życzymy Seniorom dalszych sukcesów, pracownicy GOPS Wietrzychowice.