KOLEJNE NOWE DROGI W GMINIE

18 października 2017

W październiku br. zostało wybudowanych 7 nowych dróg w miejscowościach:
– Miechowice Małe
– Demblin
– Wola Rogowska
– Jadowniki Mokre

Wartość inwestycji opiewa na kwotę: 133.267,21 złotych brutto i jest współfinansowane ze środków budżetu Gminy Wietrzychowic i Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie.

REMONT PRZEPUSTÓW DROGOWYCH

16 października 2017

W celu poprawy przepływu wód, a jednocześnie podniesienie bezpieczeństwa dla mieszkańców Jadownik Mokrych wykonane zostały remonty dwóch przepustów przy drogach gminnych. W ciągu drogi działka  nr 775 w miejscu starego niedrożnego przepustu wykonany został nowy z rury polipropylenowej o średnicy 600 mm z betonowymi przyczółkami. Tak wykonany przepust nie powinien utrudniać przepływu wody przez wiele najbliższych lat.

Na drodze gminnej działka nr 520 został przedłużony istniejący przepust ,o średnicy 60 cm, oraz w miejsce zniszczonego przyczółka betonowego wykonany został nowy. Te prace nie tylko poprawiły estetykę drogi ale także wpłyną na poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie. Dla poprawy przepływu wódy wykonano także nowy przepust o średnicy 300 mm łączący dwie strony zlewni rowu przydrożnego, a połączone  przyczółki stały się bardziej stabilne i trwałe.. Koszt budowy i remontu w/w przepustów zamknął się kwotą 16.067,49 zł brutto i został wykonany przez Zespół Usługowy Krzysztof Krupa  32-822 Strzelce Wielkie 44.

NOWE CHODNIKI W GMINIE WIETRZYCHOWICE

11 października 2017

Z dniem 9 października Gmina wzbogaciła się o nowe obiekty infrastruktury komunalnej chociaż stanowią one tylko przedłużenie istniejących ciągów komunikacyjnych. I tak w miejscowości Wietrzychowice powstał odcinek ścieżki rowerowej o łącznej długości 209 m zlokalizowanej przy drodze powiatowej relacji  Wietrzychowice – Biskupice Radłowskie 1337K. Ścieżka szerokości dwóch metrów została wykonana z bezfazowej kostki brukowej w kolorze szarym ze zjazdami w kolorze czerwonym. Odcinek drogi na której jest ona zlokalizowana został dodatkowo wyposażony w odwodnienie ze ściekiem przykrawężnikowym i studnią chłonną poprzedzoną osadnikiem. Całkowity koszt budowy przedmiotowego odcinka to 133.744,38 zł w tym dotacja   właściciela drogi czyli Powiatu Tarnowskiego to kwota  53.864,00 złote.

 

Natomiast w miejscowości Jadowniki Mokre przy drodze powiatowej relacji  Szczurowa-Żelichów  1305K został wybudowany odcinek chodnika o długości 126 m i szerokości dwóch metrów. Chodnik wykonany został z kostki brukowej szarej z elementami czerwonymi nawiązującymi do istniejącego chodnika. Realizacja tej inwestycji zamknęła brakujący odcinek ciągu chodnikowego na odcinku w/w drogi od Domu Strażaka do pomnika drogi o potocznej nazwie  Ulica. Dodatkowo wykonano odwodnienie w postaci ścieku ulicznego, oraz rowu umocnionego płytami ażurowymi wraz ze studniami rewizyjnymi i osadnikiem. Koszt realizacji zamknął się kwotą 97.911,62 zł i stanowi środki własne Gminy Wietrzychowice.

PODPISANIE UMOWY NA „PRZEBUDOWĘ I REMONT DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH II”

8 września 2017

Wójt Gminy Wietrzychowice Pan Tomasz Banek podpisał umowę na realizacje zadania „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Wietrzychowice II” z wykonawcą:

Panią Sabiną Krupą

SEBI-KOM

Strzelce Wielkie 44,

32-822 Strzelce Wielkie

Drogi zostaną wybudowane do 15 października br. w miejscowościach:

  • Miechowice Małe
  • Demblin
  • Wola Rogowska
  • Jadowniki Mokre

Zadanie opiewa na kwotę: 133.267,21 złotych brutto i jest realizowane ze środków budżetu Gminy Wietrzychowic i Urzędu Marszałkowskiego.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

10 lipca 2017

Wójt Gminy Wietrzychowice zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

„Przebudowa  drogi powiatowej 1335K Wietrzychowice-Biskupice Radłowskie w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem ścieżki w istniejącym pasie drogowym na działce nr ewid.391 w m.  Wietrzychowice Gmina Wietrzychowice”.

(więcej…)