PODPISANIE UMOWY NA „PRZEBUDOWĘ I REMONT DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH II”

8 września 2017

Wójt Gminy Wietrzychowice Pan Tomasz Banek podpisał umowę na realizacje zadania „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Wietrzychowice II” z wykonawcą:

Panią Sabiną Krupą

SEBI-KOM

Strzelce Wielkie 44,

32-822 Strzelce Wielkie

Drogi zostaną wybudowane do 15 października br. w miejscowościach:

  • Miechowice Małe
  • Demblin
  • Wola Rogowska
  • Jadowniki Mokre

Zadanie opiewa na kwotę: 133.267,21 złotych brutto i jest realizowane ze środków budżetu Gminy Wietrzychowic i Urzędu Marszałkowskiego.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

10 lipca 2017

Wójt Gminy Wietrzychowice zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

„Przebudowa  drogi powiatowej 1335K Wietrzychowice-Biskupice Radłowskie w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem ścieżki w istniejącym pasie drogowym na działce nr ewid.391 w m.  Wietrzychowice Gmina Wietrzychowice”.

(więcej…)

Drogi z pierwszego przetargu odebrane

21 czerwca 2017

13 czerwca 2017r zostały odebrane prace w ramach inwestycji „Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Wietrzychowice”. Wyremontowano odcinki dróg w Wietrzychowicach, Sikorzycach, Miechowicach Wielkich i Nowopolu.

Koszt zadania to 360 000,02 zł.
W najbliższym czasie kolejne inwestycje drogowe zostaną zakończone i odebrane.