Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy dróg gminnych i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

12 lutego 2018

Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z póź. zm.) Wójt Gminy Wietrzychowice jako zarządca dróg zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia przebudowy dróg gminnych, oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego na terenie Gminy Wietrzychowice na następujących drogach gminnych: (więcej…)

KOLEJNE NOWE DROGI W GMINIE

18 października 2017

W październiku br. zostało wybudowanych 7 nowych dróg w miejscowościach:
– Miechowice Małe
– Demblin
– Wola Rogowska
– Jadowniki Mokre

Wartość inwestycji opiewa na kwotę: 133.267,21 złotych brutto i jest współfinansowane ze środków budżetu Gminy Wietrzychowic i Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie.