ODWOŁANIE POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

23 lipca 2018

W związku ze spadkiem poziomu wody w rzece Wisła i Dunajec poniżej stanów ostrzegawczych oraz stabilną sytuacją hydrologiczną Wójt Gminy Wietrzychowice, od godz. 7.00 dnia 23 lipca 2018 r. – ODWOŁUJE POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE – na terenie Gminy Wietrzychowice.


Do pobrania:

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie

2 marca 2018

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie zawiadamia strony postępowania, że na wniosek SOC.6220.4.2017 z dnia 22 stycznia 2018 r. Gminy Wietrzychowice, wszczęte zostało postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej położonej na działkach nr 843 w Miejscowości Miechowice Wielkie oraz działkach 557 i 558 położonych w miejscowości Wietrzychowice.

W załączeniu:

ROZPOCZĘTO ZEBRANIA STRAŻACKIE

14 lutego 2018

Początkiem lutego rozpoczęły się w naszej gminie sprawozdawcze zebrania Ochotniczych Straży Pożarnych, na których jednostki podsumowały rok 2017 pod względem inwestycji i swojej aktywności.

3 lutego  odbyły się zebrania OSP Miechowice Małe oraz OSP Sikorzyce

10 lutego miało miejsce zebranie sprawozdawcze OSP Miechowice Wielkie.

Na spotkaniach byli obecni również: Pan Tomasz Banek Wójt Gminy, Pan Piotr Moskal Przewodniczący Rady Gminy, Pan Maciej Mądrzyk Prezes Gminnego OSP oraz Pan Tadeusz Kozioł Komendant Gminny OSP.

 

 

ZAWIADOMIENIE

12 grudnia 2017

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt ii i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz art. 49
1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie przesyła zawiadomienie.

PODPISANIE UMOWY NA DOFINANSOWANIE DO PRZEBUDOWY TARGOWISKA W WIETRZYCHOWICACH

14 listopada 2017

W Małopolsce złożono 16 wniosków na „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” na łączną kwotę 27 894 145 zł brutto.
Po dokonaniu oceny Zespół oceniający zatwierdził, iż dofinansowanie otrzyma 9 najwyżej ocenionych projektów.

Środki otrzyma Gmina Bukowo, Proszowice, Gdów, Wietrzychowice, Michałowice, Drwinia, Zakliczyn, Wojnicz, Moszczenica.

W dniu 14 listopada br. w Krakowie Pan Tomasz Banek Wójt Gminy Wietrzychowice oraz Pan Andrzej Furagł Skarbnik Gminy Wietrzychowice podpisali w Urzędzie Marszałkowskim umowę do Przebudowy placu targowego na działce nr 448 w m. Wietrzychowice na kwotę dofinansowania 544 075,00 zł.

Urząd Marszałkowski w Krakowie reprezentował Pan Grzegorz Brach Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich.

1

UWAGA – ŚMIECI SEGREGOWANE BĘDĄ ODBIERANE 13-10-2017R

12 października 2017

Informujemy, że śmieci segregowane dziś nie odebrane będą zbierane w dniu jutrzejszym (13-10-2017r.).
Przepraszamy za utrudnienia wynikłe nie z naszej winy.
Dziś otrzymaliśmy informację, iż firma zajmująca się zbiórkom odpadów z terenu Gminy Wietrzychowice ze względu na problemy techniczne nie wyjechała.
Prosimy o cierpliwość.