AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie 31 lipca 2019

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód […]

Ogłoszenie 16 sierpnia 2019

OGŁOSZENIE NABORU NA STANOWISKO

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE dot. naboru na stanowisko: PODINSPEKTORA DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH, OBRONY CYWILNEJ I SPRAW OBRONNYCH w URZĘDZIE GMINY W WIETRZYCHOWICACH 33-270 Wietrzychowice 19 Do pobrania: OGŁOSZENIE – NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH OBRONY CYWILNEJ I SPRAW OBRONNYCH Kwestionariusz kandydata Klauzula informacyjna

GOPS 14 sierpnia 2019

Seniorzy na Dożynkach

W dniu 11 sierpnia 2019 r podczas Gminnych Dożynek,  które odbyły się na placu targowym w Wietrzychowicach wystapili członkowie  “Klubu Seniora” . Seniorzy, bez cienia tremy,  zaśpiewali piosenki ludowe,  do których przygrywał na okordeonie Pan Stanisław Majcher.  Ponadto Pan Stanisław Kogut zaprezentował wiersz autorstwa Pana Władysława Pudło pt. “Kilka słów o życiu na wsi”. Na […]

GOPS 13 sierpnia 2019

informacja

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Tarnowie jest organizatorem programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujacych przemoc w rodzinie. Uczestnikami programu mogą być osoby z powiatu tarnowskiego, zobowiązane orzeczeniem sądu do udziału w programie lub zgłaszające się dobrowolnie. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie w […]

Informacja 12 sierpnia 2019

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn. USŁUGI TRANSPORTOWE W ZAKRESIE DOWOZU DZIECI I MŁODZIEŻY DO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W WIETRZYCHOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020”.

Bez kategorii 9 sierpnia 2019

DOŻYNKI 2019

Serdecznie zapraszamy na Gminne Dożynki 11 sierpnia 2019 r. w Wietrzychowicach na placu targowym.

Ogłoszenie 9 sierpnia 2019

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres od 09.08.2019 r. do 30.08.2019r. wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Wietrzychowice: –  przeznaczonych do wynajmu –  przeznaczonych do dzierżawy –  przeznaczonych do użyczenia W załączeniu:     Zarządzenie NR 68.2019 o dzierżawie

Na skróty