AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie 3 lutego 2020

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2020 R.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami […]

Informacja 3 lutego 2020

INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA DEKLARACJI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

  W związku z wprowadzeniem nowych deklaracji od 1 lutego 2020. Informujemy, że można będzie je składać w poszczególnych miejscowościach w poniższych terminach:

Ogłoszenie 30 grudnia 2019

ODPADY KOMUNALNE- WAŻNE!

Szanowni Państwo W związku ze zmianą od 1 stycznia 2020 roku podmiotu realizującego usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych informujemy, iż w dniu 30 grudnia 2019 r. dotychczasowy podmiot realizujący tą usługę będzie odbierał pojemniki na zmieszane odpady komunalne (kosze). Firma CONTEKO Sp. z o.o. która przez najbliższy rok będzie świadczyć usługę […]

Informacja 18 lutego 2020

INFORMACJA WÓJTA GMINY

Zarządzenie Starosty Tarnowskiego w sprawie ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Wietrzychowice Gmina   Zarządzenie nr 68.2019 Starosty Tarnowskiego z dnia 10 września 2019 Załącznik do zarządzenia

Informacja 18 lutego 2020

ZABEZPIECZ GOSPODARSTWO PRZED SUSZĄ- ZŁÓŻ WNIOSEK O DOTACJĘ

Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.      O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020,  może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 […]

Wydarzenia 14 lutego 2020

NOWA KUCHNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Wczoraj oficjalnie została otwarta wyremontowana kuchnia w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach. Oficjalnego otwarcia przez przecięcie wstęgi dokonał Pan Zbigniew Starzec Wicewojewoda Małopolski. Kuchnia mogła być wyremontowana dzięki dofinansowaniu 80 000 zł z programu „Posiłek w szkole i w domu”. Wkład własny do projektu pochodził z budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wietrzychowicach zabezpieczonego przez Gminę Wietrzychowice. Kuchnia […]

GOPS 11 lutego 2020

PROGRAM KOREKCYJNO- EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy rozpoczyna kolejną edycję programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Udział w programie jest bezpłatny. Uczestnikami programu mogą być osoby z powiatu tarnowskiego, zobowiązane orzeczeniem sądu do udziału w programie lub zgłaszające się dobrowolnie. Termin rozpoczęcia programu […]

Informacja 11 lutego 2020

PRACA Z POWER-em

W Tarnowie rusza nabór do I edycji projektu „Praca z POWER-em!”, stanowiącego wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia. Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI rozpoczęła rekrutację uczestników spośród mieszkańców Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego. Spotkania rekrutacyjne będą się odbywać w Tarnowie. Udział w projekcie „Praca z POWER-em” jest całkowicie BEZPŁATNY. Celem […]

Na skróty