AKTUALNOŚCI

OBWIESZCZENIE 11 grudnia 2017

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 07 grudnia 2017 r., znak LF.082.1.1O1.2017 w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Uniejów Parcele PLH120075 — o pow. 3,7 ha, położonego na terenie gminy Charsznica.

Informacja 11 grudnia 2017

Informacja o rozpoczęciu realizacji zadania

Realizacja zadania pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wietrzychowice – budynek OSP w Woli Rogowskiej i budynek Biurowo-Szkoleniowy OSP w Nowopolu została rozpoczęta 14.07.2017 r. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 265 000,00 zł, kwota pożyczki 150 758,00 zł. Efektem ekologicznym zadania, warunkującym realizacje pożyczki na zasadach preferencyjnych jest: docieplenie ścian: 840,76 m2, docieplenie stropów: 232,50 m2,  […]

Informacja 11 grudnia 2017

PREZENTACJA INICJATYW NA GALI EDUKACYJNEJ GMINY MAŁOPOLSKI

7 grudnia br. podczas uroczystej gali Edukacyjnej Gminy Małopolski , na której to Gmina Wietrzychowice zdobyła Grand Prix organizatorzy wyświetlali krótkie filmiki z inicjatywami jakie miały miejsce w poszczególnych gminach. Dzięki uprzejmości Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie udostępniamy film prezentujący działania w naszej gminie.

Informacja 8 grudnia 2017

WIETRZYCHOWICE EDUKACYJNĄ GMINĄ MAŁOPOLSKI 2017

Gmina Wietrzychowice w tegorocznym plebiscycie Edukacyjnej Gminy Małopolski zdobyła Grand Prix. Ideą tego plebiscytu jest wyłanianie i promocja małopolskich gmin, które najaktywniej wspierają rozwój kompetencji, kwalifikacji i zainteresowań swoich mieszkańców oraz prezentacja najciekawszych przedsięwzięć edukacyjnych organizowanych w regionie.

BANK ŻYWNOŚCI 6 grudnia 2017

BANK ŻYWNOŚCI – ŻYWNOŚĆ DLA POTRZEBUJĄCYCH ZA DARMO

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Gmina Wietrzychowice w wyniku podjętej współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie, dnia 6 grudnia 2017 r. otrzymała kolejną partię produktów żywnościowych w ramach Podprogramu 2017.

Ogłoszenie 6 grudnia 2017

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 9/2017

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa  działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: – rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, w ramach poddziałania […]

Na skróty