AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie 19 lutego 2018

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE – Gmina Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, tel./fax: (14) 6418045, e-mail: gmina@wietrzychowice.pl – zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Przebudowa dróg  gminnych na terenie Gminy Wietrzychowice.

Ogłoszenie 14 lutego 2018

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Dotyczy zamówienia: Przebudowa placu targowego na działce nr 448, 449 w miejscowości Wietrzychowice.

drogi 12 lutego 2018

Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy dróg gminnych i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z póź. zm.) Wójt Gminy Wietrzychowice jako zarządca dróg zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia przebudowy dróg gminnych, oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego na terenie Gminy Wietrzychowice na następujących drogach […]

Informacja 9 lutego 2018

WÓJT GMINY GOŚCIEM W TARNOWSKIEJ TV

Wójt Gminy Wietrzychowice  Pan Tomasz Banek był gościem programu „Raport regionu”  w telewizji Tarnowskiej. TV.  W programie poruszono temat rozbudowy targowiska oraz planów inwestycyjnych  w 2018 rok.  9 lutego br. został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawców na realizacje zadania ” Przebudowa placu targowego na działce nr 448, 449 w miejscowości Wietrzychowice”. Zachęcamy do obejrzenia: Materiał filmowy  

Ogłoszenie 9 lutego 2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nazwa zamówienia: Przebudowa placu targowego na działce nr 448, 449 w miejscowości Wietrzychowice.

GOPS 8 lutego 2018

BANK ŻYWNOŚCI – ŻYWNOŚĆ DLA POTRZEBUJĄCYCH ZA DARMO

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Gmina Wietrzychowice w wyniku podjętej współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie, dnia 8 lutego 2017 r. otrzymała kolejną partię produktów żywnościowych w ramach Podprogramu 2017.

Na skróty