AKTUALNOŚCI

GOPS 19 kwietnia 2018

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje, że w wyniku podjętej współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie dnia 27 kwietnia 2018 r. otrzyma kolejną partię produktów żywnościowych, które będą wydawane osobom spełniającym kryteria o dochodzie nieprzekraczającym 1268 zł  dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie. Produkty będą wydawane w dniach od […]

Informacja 16 kwietnia 2018

remont Domu Kultury w Miechowicach Małych

12 kwietnia br. Wójt Gminy Wietrzychowice Pan Tomasz Banek podpisał umowę na Remont Domu Kultury w Miechowicach Małych z Panem Józefem Gorlą reprezentującym firmę: Usługi Budowlane Józef Gorla , Demblin 118, 33-270 Wietrzychowice. Inwestycja opiewa na kwotę 20 686,74 zł w zakres prac wchodzi remont kuchni oraz łazienki. Termin realizacji to 6 czerwca 2018 r., […]

Ogłoszenie 13 kwietnia 2018

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Nazwa zamówienia: „Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Jadownikach Mokrych”.

Ogłoszenie 13 kwietnia 2018

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania „Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Jadownikach Mokrych”.

Informacja 13 kwietnia 2018

BAL SENIORA- 15 KWIETNIA 2018

Trwają ostatnie przygotowania do Balu Seniora, który odbędzie się już 15 kwietnia 2018 roku. Ostatnio w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie ze Stowarzyszeniami i Kołami Gospodyń Wiejskich, w celu ostatecznych uzgodnień. Jak podkreślają organizatorzy już są gotowi na tą uroczystość i z niecierpliwością wyczekują Seniorów w najbliższą niedzielę. Bardzo dziękujemy wszystkim Stowarzyszeniom, Kołom Gospodyń,  Sołtysom, […]

Na skróty