AKTUALNOŚCI

Informacja 20 czerwca 2018

PROMESY NA DROGI LOKALNE

19 czerwca br.  Wojewoda Małopolski Pan Piotr Ćwik wręczył 57. przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego, wśród których znalazł się Wójt Gminy Wietrzychowice pan Tomasz Banek promesy na drogi lokalne. Dzięki otrzymanemu wsparciu rządowemu na kwotę 96 162 zł (80% to dotacja do całości zadania, a 20% to wkład własny gminy) będzie możliwe dokończenie niewyasfaltowanej drogi na […]

GOPS 19 czerwca 2018

MARSZ PRZECIW PRZEMOCY W RODZINIE

Dnia 12.06.2018 roku, Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, we współpracy z placówkami oświatowymi z terenu Gminy Wietrzychowice, w ramach działań profilaktycznych zorganizował „Marsz Przeciw Przemocy w Rodzinie”. Rozpoczęcie marszu miało miejsce pod budynkiem Urzędu Gminy Wietrzychowice, gdzie zebranych powitał Wójt Gminy Pan Tomasz Banek, wyrażając swoją aprobatę dla działania profilaktycznego oraz podziękowania dla organizatorów i […]

Informacja 18 czerwca 2018

Koncert charytatywny dla Justyny

15 czerwca br. na stadionie w Wietrzychowicach odbył się koncert charytatywny dla Justyny Drąg, która choruję na złośliwego guza mózgu o nazwie pineoblastoma, a jedyną szansą na ocalenie jej życia jest kosztowna kuracja w Monterrey. Na scenie wystąpiły zespoły: Magik Band i Feniks, które za darmo zadbały o oprawę muzyczną imprezy. Podczas zabawy zebrano łącznie 11.331.02 […]

Informacja 18 czerwca 2018

Ogłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej nr 2/2018/OW

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, informuje iż, planuje realizację zadań z zakresu: promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów […]

Na skróty