AKTUALNOŚCI

GOPS 18 czerwca 2019

W ramach edukacji społeczności lokalnej Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zamieszcza artykuł z zakresu przemocy w rodzinie.

Męska depresja a przemoc Adam Chojnacki Przemoc uwarunkowana jest wieloczynnikowo, a praca nad zmianą z osobami, które ją stosują wymaga rozumienia całej sieci wzajemnie powiązanych wpływów. Jednym z ważnych eksplorowanych od niedawna zjawisk jest męska depresja, która przebiega inaczej niż u kobiet. U mężczyzn doświadczenia depresyjne związane ze słabością i zależnością skrywane są najczęściej pod […]

GOPS 17 czerwca 2019

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE ,, 500+” – OD 1 LIPCA 2019 r.

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lipca wyłącznie w wersji elektronicznej, natomiast w wersji papierowej od 1 sierpnia 2019 r. Dla wniosków złożonych od dnia 1 lipca 2019 r. prawo […]

Informacja 17 czerwca 2019

SPOTKANIE U WICEWOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

14 czerwca br. Pan Tomasz Banek Wójt Gminy Wietrzychowice spotkał się w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie z Panem Zbigniewem Starcem Wicewojewodą Małopolskim. Podczas rozmowy Pan Wójt poprosił o wsparcie finansowe dla gmin w celu walki z komarami, przedstawił problem z brakiem drożności rowów melioracyjnych należących do Wód Polskich.  Poruszono również temat możliwościach remontu wału na Dunajcu […]

Informacja 17 czerwca 2019

Sesja Rady Gminy Wietrzychowice

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli rady gminy nad działalnością wójta. Po zakończeniu roku budżetowego rada ocenia pracę włodarza gminy w zakresie działalności finansowej. 13 czerwca br. podczas sesji rady gminy w Wietrzychowicach udzielono jednogłośnie absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu wójtowi Panu Tomaszowi Bankowi. Podczas sesji była obecna telewizja STARnowa.tv. Zachęcamy do […]

Ogłoszenie 14 czerwca 2019

Informacja z sesji otwarcia ofert w dniu 14.06.2019

Nazwa zadania: Budowa Otwartych Stref Aktywności  na terenie Gminy Wietrzychowice.

Ogłoszenie 14 czerwca 2019

Wybory do Izb Rolniczych

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 79 w Wietrzychowicach dotyczące wyłożenia do wglądu spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej w dniu 28 lipca 2019 roku.

Na skróty