AKTUALNOŚCI

Informacja 16 listopada 2018

ODBIÓR ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że w dniu 16.11.2018 r. odbył się odbiór prac przy wykonaniu zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1335K Wietrzychowice-Biskupice Radłowskie w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem ścieżki rowerowej w istniejącym pasie drogowym na działce nr ewid. 391 w m. Wietrzychowice Gmina Wietrzychowice” w ramach porozumienia Powiatu Tarnowskiego i Gminy Wietrzychowice. […]

Ogłoszenie 16 listopada 2018

OGŁOSZENIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach zaprasza do składania ofert na stanowisko Opiekun Klubu Seniora, który ma rozpocząć swoją działalność w styczniu 2019 roku, w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+”. Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, wykształcenie średnie lub wyższe, posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na […]

Ogłoszenie 15 listopada 2018

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wietrzychowice o wynikach przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Zgodnie z Uchwałą Nr II/8/2010 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Wietrzychowice […]

Ogłoszenie 15 listopada 2018

ZAPROSZENIE

Zespół Szkolno-Przedszkolny, Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Wietrzychowicach zapraszają uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych do wzięcia udziału w KONKURSIE POEZJI I PROZY TADEUSZA NOWAKA, który odbędzie się 2 grudnia (niedziela) 2018 r. o godz. 16.00 w sali widowiskowej GOK w Wietrzychowicach.

Informacja 13 listopada 2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)   Zamawiający informuje że w dniu 13 listopada 2018 r. o godzinie  8.10 w Urzędzie Gminy Wietrzychowice dokonano otwarcia ofert dotyczących przetargu nieograniczonego pn: „Odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na […]

Ogłoszenie 9 listopada 2018

12 listopada dniem wolnym od pracy

Informujemy, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej dzień 12 listopada 2018 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy. W związku z powyższym Urząd Gminy Wietrzychowice w tym dniu będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Na skróty