AKTUALNOŚCI

Informacja 19 marca 2019

INFORMACJA

Informacja z sesji otwarcia ofert w dniu 19.03.2019 r. dot. zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn: Budowa ścieżki rowerowej wraz z rozbiórką istniejącej i budową nowej wiaty przystankowej oraz budowę wiaty zadaszonej z elementami małej architektury oraz oświetlenia – na części działek nr 446, 748, i 814 w miejscowości Miechowice Wielkie, […]

Ogłoszenie 19 marca 2019

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Nazwa zamówienia: „Budowa ścieżki rowerowej wraz z rozbiórką istniejącej i budową nowej wiaty przystankowej, oraz budowę  wiaty zadaszonej z elementami małej architektury, oraz oświetlenia- na części działek  nr 446, 748 i 814 w miejscowości  Miechowice Wielkie dla zadania: „Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego – Trasy Rowerowe Podgórza”.

drogi 19 marca 2019

250 000 zł dofinansowania na drogi dla Gminy Wietrzychowice

18 marca br. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wicepremier Beata Szydło, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński oraz wojewoda małopolski Piotr Ćwik przekazali burmistrzom i wójtom promesy na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Tomasz Banek-wójt gminy Wietrzychowice odebrał promesę w wysokości: 250 000 zł. Drogi które otrzymały dofinansowanie to: ,,Do […]

Informacja 19 marca 2019

wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy Wietrzychowice organizuje w dniu 25 marca 2019 roku wiosenną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon tylko od samochodów osobowych oraz akumulatorów. Odpady będą odbierane w poniedziałek 25 marca 2019 r. z terenu całej Gminy Wietrzychowice Odpady należy wystawić w dniu odbioru przed godz. 7.00 w miejscach z których odbierane […]

GOPS 15 marca 2019

Wizyta w Klubie Seniora

W dniu 11 marca 2019 roku, do Klubu Seniora udała się z wizytą Pani Barbara Kamysz-Wietecha – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wietrzychowice, aby przybliżyć Seniorom zakres spraw jakie można załatwić w GOPS. Pani Barbara przedstawiła prezentację na temat: świadczeń z Pomocy Społecznej, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, możliwości uzyskania Karty Dużej Rodziny oraz skorzystania z […]

OSTRZEŻENIE 15 marca 2019

ostrzeżenie meteorologiczne

Powiatowe  Centrum  Zarządzania                  Kryzysowego             Urzędy Miast i Gmin                                                                                                          Powiatu Tarnowskiego                    RKiSO.5520.14.2019                                                            Tarnów, dnia  15.03.2019 r.   Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 58 Nazwa biura Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/1 Obszar Powiat tarnowski Ważność (cz. urz.) Od: 2019-03-15 23:00 Do: 2019-03-16 13:00 Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska […]

Na skróty