AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie 23 kwietnia 2018

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE – Gmina Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19, tel./fax: (14) 6418045, e-mail: gmina@wietrzychowice.pl – zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Malowanie i  remont dachów na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Wietrzychowice.

Informacja 23 kwietnia 2018

MAŁOPOLSKIE BOISKA – OFICJALNE PRZEKAZANIE PROMES

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/728/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. Gmina Wietrzychowice otrzymała dofinansowanie do przebudowy boiska asfaltowego w Jadownikach Mokrych. 20 kwietnia 2018r. miało miejsce uroczyste przekazanie środków finansowych zatwierdzonych w wyżej wymienionej uchwale. Wójt Gminy Wietrzychowice Pan Tomasz Banek reprezentował Gminę Wietrzychowice na oficjalnym przekazaniu PROMES będących wsparciem dla […]

Ogłoszenie 23 kwietnia 2018

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Wietrzychowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego nr 119 znajdującego się Budynku  Wiejskim Wielofunkcyjnym w Demblinie. Położenie lokalu: na działce nr 564 w Demblinie Oznaczenie księgi wieczystej nieruchomości: TR1D/00043721/4 Powierzchnia użytkowa:  179,50 m2.  Przeznaczenie lokalu: lokal użytkowy Cena wywoławcza za 1m² powierzchni użytkowej :  2,23 zł Minimalne postąpienie: 0,50 zł Do […]

Ogłoszenie 20 kwietnia 2018

OGŁOSZENIE o naborze do Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Wietrzychowice z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 17 maja 2018 roku do 17 maja 2023 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450), w związku z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Wietrzychowice z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 17 maja […]

Ogłoszenie 20 kwietnia 2018

OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Wietrzychowice z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 17 maja 2018 roku do 17 maja 2023 roku.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1a, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) w związku z art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. […]

Informacja 20 kwietnia 2018

BĘDZIE OSZCZĘDNIEJ I ŁADNIEJ – TERMOMODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ W WIETRZYCHOWICACH RUSZYŁA

Kontynuujemy inwestycje związane z termomodernizacją budynków należących do gminy. W tym roku zgodnie z podpisaną niedawno umową rozpoczęto zadanie: „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach” za prawie 120 000 zł

Na skróty