AKTUALNOŚCI

Informacja 30 czerwca 2020

INFORMACJA DOT. ODCZYTÓW WODOMIERZY – KOMUNIKAT IV

Szanowni Klienci Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach. Informujemy, iż z dniem 1 lipca  br. Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach wznawia dokonywanie odczytów wodomierzy w poszczególnych miejscowościach,  z zachowaniem wszystkich zalecanych środków ostrożności, bez możliwości bezpośredniego dokonania odczytu w budynku przez inkasentów. Prosimy mieszkańców wymienionych miejscowości o przygotowanie odczytu i […]

Informacja 15 czerwca 2020

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH W SPISIE ROLNYM

OGŁOSZENIE o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrza terenowego do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem prac spisowych w ramach spisu rolnego w terminie od dnia 1 września 2020 r do dnia 30 listopada 2020 r. §1. 1. Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób: pełnoletnich; zamieszkałych na terenie danej gminy; posiadających co […]

Informacja 10 czerwca 2020

WYBORY PREZYDENCKIE 2020

Wszelkie informacje dotyczące wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej (BIP). Link do strony: wybory prezydenckie 2020

Ogłoszenie 19 maja 2020

PIESEK Z TERENU GMINY WIETRZYCHOWICE W AZYLU DO ADOPCJI !!!

Piesek błąkał się po okolicy, albo był już komuś niepotrzebny, albo po prostu się oddalił i nie potrafił wrócić. Życzliwa osoba dała mu jeść i tak został, ale nie do końca miał dom, lecz tylko miskę i jeszcze nie mógł zostać na stałe. Dlatego w pewien listopadowy dzień ubiegłego roku trafił do azylu i przebywa […]

Informacja 9 lipca 2020

Dotacja na ścieżki rowerowe na terenie Gminy Wietrzychowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Na terenie Gminy Wietrzychowice w ostatnim czasie zostało wybudowane ponad 17 km ścieżek rowerowych. Wybudowane ścieżki rowerowe cieszą się ogromnym zainteresowaniem. W związku z powyższym w 2019 r. Gmina Wietrzychowice złożyła wniosek na wyznaczenie 25 km dodatkowych ścieżek rowerowych. Ścieżki są wyznaczone w znacznej części na drogach publicznych i będą przebiegały przez miejscowości: – Demblin, […]

Ogłoszenie 9 lipca 2020

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Dotyczy zamówienia pn.:  Budowa placu zabaw na działce nr ewid. 532/21 w Wietrzychowicach – objętego ogłoszeniem nr 559131-N-2020 z dnia 07.07.2020 r. Treść przedmiotowego ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych: Ogłoszenie nr 540123265-N-2020 z dnia 09-07-2020 r. Treść zmienionego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych: Ogłoszenie nr 559131-N-2020 z dnia […]

Ogłoszenie 9 lipca 2020

XII EDYCJA KONKURSU „POLSKA WIEŚ- DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ „

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach: Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące […]

Informacja 8 lipca 2020

Konsultacje Programu ochrony powietrza

W związku z opracowywaniem Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, 2 lipca br. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu. Z treścią projektu Programu można zapoznać się poniżej. Program jest również wyłożony do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków, ul. Racławicka 56, pok. 253. Załączniki: Projekt-Uchwały-SWM_02_07_2020 załącznik nr 1 projekt streszczenia załącznik nr 2 […]

Informacja 8 lipca 2020

ROZDANIE PROMES NA KANALIZACJĘ I WODOCIĄGI

Gmina Wietrzychowice reprezentowana przez Pana wójta Tomasza Banka otrzymała oficjalnie promesę na budowę kanalizacji w Jadownikach Mokrych i budowę odcinka sieci wodociągowej w Wietrzychowicach z rąk: – Pana Marszałka Województwa Małopolskiego Tomasza Urynowicza, – Pani Marty Mordarskiej – Przewodniczącej Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego, – Pana Romana Wcisło Dyrektora Funduszy Europejskich.

Informacja 8 lipca 2020

Aktualne dofinansowania na ekologiczne inwestycje na rok 2020

Fundacja Dar Oze  to organizacja pozarządowa, która nieodpłatnie/gratisowo pomaga uzyskać dotacje unijne oraz rządowe na ekologiczne inwestycje. 1. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. ● 80% dotacje na farmy fotowoltaiczne, lub/i na poprawę efektywności energetycznej budynków. ● Energia Plus – Preferencyjny kredyt z NFOŚIGW z umorzeniem 10% na ekologiczne inwestycje. ● Leasing-100% opłat może być wrzucone w koszty prowadzenia […]

Na skróty